Випускник Університету «Україна» Олександр Волинець захистив кандидатську дисертацію

Університет «Україна» ось уже 16 років плідно працює в освітній галузі України. Сотні тисяч випускників, розправивши крила, ніби молоді пташенята, полинули у безкрайнє та бурхливе професійне і громадське життя. Хтось працює, а хтось ще продовжує пошуки себе. Є серед випускників Університету «Україна» люди, які обрали своєю долею наукову діяльність. Серед них – випускник Інституту філології та масових комунікацій Олександр ВОЛИНЕЦЬ. Він здобув освіту в Університеті «Україна» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».

10 квітня 2014 року на засіданні Спеціалізованої ради в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова Олександр Волинець захистив кандидатську дисертацію «Комунікативна прагматика реклами як естетичний феномен масової культури». Науковий керівник − кандидат філософських наук, доцент Наталія Барна.

 

Олександре, розкажіть, будь ласка, трішки про Ваше навчання в Університеті «Україна».

Шість років навчання в Університеті «Україна» промайнули, немов зірка у вечірньому небі – яскраво, але швидко…

Починаючи з четвертого курсу навчання, я вже формував у своєму майбутньому горизонт, до якого мав дійти: висхідними галузями моїх уподобань були «Реклама», «Зв’язки із громадськістю», «Іміджелогія», «Дизайн». Велику роль у такому виборі зіграла викладач, тоді декан факультету, а нині – Директор інституту філології та масових комунікацій Наталія Віталіївна Барна. Вона викладала перші три із зазначених дисциплін, і я можу сказати, що саме на її лекціях було сформовано мої наукові бачення та інтереси.

Розкажіть, будь ласка, про Ваші наукові інтереси. Чому Ви вирішили торкнутися саме рекламної тематики у Вашій дисертації?

Наукові інтереси дуже різнобічні, кожного разу я відкриваю для себе щось нове. Особливий інтерес викликають реклама, іміджмейкінг, PR-діяльність, політика і політики. Хоча зараз вони не такі, як бачилися мені 2014 року…

Вибір рекламної тематики був спільною працею мого наукового керівника, Барна Наталії Віталіївни, мене та кафедри. Де в чому вибір теми для дисертації підказали улюблені дисципліни, які я вже згадував. Шляхом міркувань та певних компромісів ми підійшли до початкової теми дисертаційної роботи, у процесі роботи вона коригувалася, доповнювалася, нарощувала «деталі», та основний її зміст, закладений на початку, не змінився аж до самого захисту.

На Вашу думку, яке місце посідає реклама у сучасній масовій культурі?

Зараз реклама є законодавцем моди та стилю, вона формує громадську думку, свідомість та визначає масову культуру в соціумі. Завдяки рекламі відбувається фетишизація та тотемізація речового світу людини, виникають нові тотеми, на основі яких формуються осередки груп індивідів за «інтересами». Можна з упевненістю говорити, що масова культура в сучасному інформаційному просторі просто неможлива без реклами.

Розкажіть, будь ласка, про сам захист.

Дуже хвилювався, але зі мною поряд були мій науковий керівник, яка мене заспокоювала, колеги Ткаченко Наталія Олексіївна та Ткаченко Оксана Олексіївна, а також шановна Ломачинська Ірина Миколаївна, професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Університету «Україна». Саме з легкої руки Ірини Миколаївни я відкрив для себе світ викладання, за що безмежно їй вдячний. Незважаючи на всі мої хвилювання, захист пройшов у дружній атмосфері. Було видно, що тема дослідження членам комісії та присутнім науковцям була дуже цікава, адже були не лише запитання, а й яскраві промови, зокрема мені дуже сподобалась промова доктора філософських наук Легенького Юрія Григоровича.

Які Ваші подальші плани щодо наукової діяльності?

Планів завжди дуже багато, короткострокові, довгострокові, та ті, які є довжиною у ціле життя… Перше, що зараз необхідно, – врахувати всі зауваження до роботи у майбутній монографії…

P.S.: Також я хотів би подякувати своєму науковому керівникові, шановній Барна Наталії Віталіївні, за її турботу та допомогу. Щиро дякую Ломачинській Ірині Миколаївні за моральну підтримку. Ще хочу подякувати колегам, які були зі мною на захисті, Ткаченко Наталії та Ткаченко Оксані.

Світлана ПАТРА,

журналіст Імідж-центру Університету «Україна»