Професорсько-викладацький склад

Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Сєриков Анатолій Никифорович
Викладає дисципліни:

 1. Практична стилістика
 2. Журналістська етика
 3. Прес-служба
 4. Проблематика сучасних медіа

Докладніше…

завідувач кафедри, доцент

Досвід роботи:

заслужений журналіст України Сфера наукових інтересів: 
2 Ярошовець Тетяна Іванівна
Викладає дисципліни:

 1. Історія зарубіжної літератури
 2. Теорія і методика журналістської творчості
 3. Комунікаційні технології
 4. Газетно-журнальне виробництво
Докладніше… доцент

Досвід роботи:

понад 27 років

к.філос.н.

Сфера наукових інтересів:

1. Видавничо-поліграфічні процеси в сучасному світі
2. Особливості редагування текстів в електронних ЗМІ
3. Законодавча база у сфері видавничо-поліграфічної справи

3 Барна Наталія Віталіївна 

 1. Викладає дисципліни:
  Практикум з ПР-менеджменту
 2. Основи наукових досліджень
Докладніше… професор

Досвід роботи: 
20 років

доцент д.філос.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Культурологія та менеджмент

4
Денисенко Володимир Анатолійович Викладає дисципліни:

 1. Історія української та зарубіжної журналістики
 2. Історія зарубіжної журналістики
 3. Теорія журналістики
 4. Міжнародна журналістика
 5. Теорія та історія соціальних комунікацій
 6. Соціальна інформатика
 7. Соціологія масової комунікації і громадської думки

 

 

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

15 років

 

д.і.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Історія
2. Політика
3. Комунікації
4. ЗМІ
5. Прес-служба

5 Даниленко Володимир Григорович 

Викладає дисципліни:

 1. Соціологія громадської думки та моніторинг ЗМК
 2. Інформаційні технології в журналістській галузі
 3. Соціологія масової комунікації і громадської думки
 4. Проблематика ЗМІ (політична, соціально-економічна, правова, міжнародна)
 5. Інформаційні війни
 6. Політичні системи світу і ЗМІ

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

 

 доцент к.філол.н.

Сфера наукових інтересів:

6 Пероганич Юрій Йосипович 

Викладає дисципліни: 

 1. Медіаправо і медіабезпека
 2. Новітні медіа

 

Докладніше… старший викладач

Досвід роботи: 

 

Сфера наукових інтересів: 

7 Данько-Сліпцова Анна Анатоліївна

Викладає дисципліни:

 1. Радіовиробництво
 2. Інтернет-журналістика
 3. Теорія і методика журналістської творчості
 4. Теорія масової інформації
 5. Теорія масової комунікації
Докладніше… старший викладач

Досвід роботи:
12 років

магістр

Сфера наукових інтересів: 
1. Дослідження розвитку соціальних комунікацій та їх вплив на сьогодення

8 Левченко Ганна Євгенівна

Викладає дисципліни:

 1. Постановка голосу
Докладніше… асистент

Досвід роботи:

37 років

Сфера наукових інтересів:
9 Сазонова Юлія Олександрівна

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Газетно-журнальне виробництво
 3. Основи журналістики
 4. Прикладні соціально-комунікаційні технології
 5. Сучасна медіаосвіта
 6. Соціологія громадської думки та моніторинг ЗМК
 7. Журналістське розслідування

 

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доцент к.соц.ком.

Сфера наукових інтересів:

10 Дмитрук Андрій Всеволодович

Викладає дисципліни:

 1. Фотожурналістика
 2. Телевиробництво
Докладніше… старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
11 Лоза Галина Іванівна

Викладає дисципліни:

 1. Професійні стандарти редакторської майстерності
 2. Медіакритика
 3. Мультимедійний контент
 4. Кросмедійне виробництво ЗМІ
 5. Риторика

Докладніше…
доцент

Досвід роботи:

41 рік

доцент к.н. з соц. комун.

Сфера наукових інтересів:

12 Козак Петро Миколайович 

Викладає дисципліни:

 1. Охорона праці в галузі журналістики
 2. Історія української та зарубіжної публіцистики
 3. Історія видавничої справи
 4. Поліграфія та цифрові технології

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:
12 років

Сфера наукових інтересів:
1. Досягнення науки і техніки в сучасній поліграфії
2. Нанотехнології
13 Неділько Тетяна Петрівна 

Викладає дисципліни: 

 1. Текстознавство та методика редагування
 2. Комунікаційна естетика
 3. Практикум із української мови у ЗМІ

Докладніше…
старший викладач

Досвід роботи:
16 років

Сфера наукових інтересів:
1. Методика викладання української мови та літератури для осіб з вадами слуху
2. Інтеграція в освітнє середовище осіб з інвалідністю