Науково-дослідна робота

За час роботи кафедри штатними викладачами захищено одну докторську та чотири кандидатські дисертації. Викладачі кафедри працюють над науковими темами відповідно до напрямку наукових досліджень. Розроблено наскрізна тематика науково-дослідної роботи студентів. Наукова діяльність викладачів кафедри у царині документознавства підтверджується численними публікаціями у фахових виданнях, що засвідчує їх високий теоретичний та практичний рівень.

Студенти спеціальності беруть активну участь у наукових конференціях та окремі з них стали переможцями конкурсу студентських наукових робіт. Зокрема, викладачі та студенти кафедри є активними учасниками щорічної науково-практичної конференції “Молодь, освіта, наука, духовність”, секція “Документознавство та інформаційна діяльність: сучасні проблеми та перспективи розвитку”. За результатами роботи конференції кращі роботи заслуговують на публікацію.

Також на кафедрі здійснюються наукові дослідження з метою покращення навчання студентів із особливими потребами.