Головна

Навчайся з нами Україна – версія 2

Університет «УКРАЇНА» чекає на АБІТУРІЄНТІВ 2017!

АБІТУРІЄНТУ 2017 вступників 2017 року запрошують на навчання студенти Університету «Україна»

АБІТУРІЄНТУ 2015 ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

АБІТУРІЄНТУ 2014 ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇН

Спецвипуск газети для абітурієнтів
“Інститут філології та масових комунікацій”

АБІТУРІЄНТУ 2013 ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇН

Презентація IFMK.ppt
Презентація IFMK.pptx
Презентація IFMK_blue.pptx

Весна прекрасна не тільки тим, що на вулиці сонячно і тепло. Для багатьох це час переступити ще одну сходинку – вибрати вищий навчальний заклад. Куди піти вчитися? Чому присвятити найближчі п’ять років свого життя? Яка спеціальність просто потерпає без тебе? Ці та сотні інших запитань виникають у абітурієнтів у величезному потоці інформації. Але ми завжди приходимо їм на допомогу!

Що таке філологія і з чим її «їдять»? Філологія – це сукупність наук, які вивчають культуру народу, виражену в мові та літературній творчості. Ця галузь знань в Україні сьогодні стрімко розвивається, можливо тому, що зростає інтерес до духовної культури нашого народу. Як наука вона виникла в XVII – XVIII столітті, і тоді була дуже тісно пов’язана зі стародавньою культурою: мовою, літературою, історією, філософією і мистецтвом. На сьогоднішній день філологія є комплексною гуманітарною наукою. Вона включає в себе таку важливу сферу знань, як культура мови, яка досягла високого рівня розвитку, адже жодна нація світу не може називатися “нацією” без рідної мови та культури. Також філологія включає в себе такі самостійні науки, як мовознавство, літературознавство, етнографію, фольклористику.

Від правильної побудови речення залежить те, наскільки буде зрозуміла мова людині. Від дрібних неточностей, грубих помилок і незграбних фраз – до формування мовних норм – все це на практиці і є головною суттю поняття “філологія”.

Хто такі філологи і де їх шукати? Філологи – це люди, які досконало, без порушень літературних і розмовних норм, володіють мовою. Вони серед викладачів ВНЗ, вчителів мови у школах, літературних діячів та працівників радіо і телебачення. Філологи – це діячі науки. Філологи – це творчі люди. Їх можна зустріти на лекціях в університетах і академіях, у видавництвах, бібліотеках, літературних студіях. Журналісти – це також філологи.

Як бачимо, скрізь можна знайти свій шлях, особливо якщо він розходиться на маленькі стежини, а кожна з них веде до своєрідного відкриття.

Так або приблизно так трактує поняття філології численний, дружній колектив інституту. Але є ще й друга складова у назві інституту – це «масові комунікації». Сучасний стан словесності пов’язаний із появою на початку XX століття і подальшим розвитком масової комунікації. Масова комунікація – це масовий процес виробництва інформації, її передачі засобами преси, радіо, телебачення і спілкування людей, здійснюваних за допомогою технічних засобів. Масова комунікація є невід’ємною частиною сучасного суспільства, його економіки, політики, культури і охоплює міжнародні, міжгрупові і міжособистісні відносини. Своєрідна революція засобів масової комунікації (Інтернет) все більше впливає як на матеріально-виробничу, так і на соціально-політичну, культуpно-ідеологічну сфери життя всього людства і кожної окремої людини. Масова комунікація має безпосереднє відношення до всіх цих проблем і сама може pозглядатися як одна з найважливіших глобальних проблем.

Масова комунікація як різновид людського спілкування, безумовно, має певні специфічні особливості, які накладають свій відбиток на сам процес спілкування і на його структурні компоненти. Слід підкреслити особливу роль каналу в масовій комунікації, оскільки саме опосередкованість спілкування технічними засобами задає, зумовлює основні специфічні особливості масової комунікації як різновиду людського спілкування.

Однією з відмінних особливостей масової комунікації, що випливає з цього міжгрупового виду спілкування, є її яскраво виражена соціальна спрямованість.

Діяльність засобів масової комунікації організовується і управляється спеціальними установами – редакціями газет, радіо, телебачення, інакше кажучи, соціальними інститутами, які в кінцевому підсумку реалізують інтереси тієї чи іншої соціальної групи, перш за все інтереси правлячих класів суспільства. У цьому знаходить відображення той факт, що масова комунікація є по суті спілкуванням великих соціальних груп. Наступна важлива особливість масової комунікації полягає в тому, що через опосередкованість технічними засобами в ній відсутній безпосередній контакт комунікатора й аудиторії. Інакше кажучи, у масовій комунікації відсутній безпосередній зворотний зв’язок. Треба відзначити і таку особливість спілкування в умовах масової комунікації, як підвищену вимогливість у суспільстві до норм спілкування у порівнянні з міжособистісним спілкуванням. Це диктується тим, що передані повідомлення повинні бути максимально чіткими і зрозумілими для найширшої аудиторії. Крім того, відсутність безпосереднього зворотного зв’язку, як правило, не дає можливість відразу помітити і виправити допущену неточність або помилку. Комунікатор набуває в масовій комунікації як би колективного характеру. Це пояснюється тим, що у спілкуванні великих соціальних груп, чим, по суті, є масова комунікація, кожен комунікатор, усвідомлює він це, чи ні, об’єктивно виступає не тільки і не стільки від свого імені, скільки від імені групи, яку він представляє. Отже, якщо підсумувати особливості спілкування в умовах масової комунікації і порівняти з особливостями міжособистісного спілкування, то можна відзначити суттєві відмінності. Природно, що всі вищевказані особливості ніколи не виступають у чистому вигляді, і між масовою комунікацією і міжособистісним спілкуванням безліч проміжних форм. Так, наприклад, розмова двох людей по телефону – опосередкована технічними засобами, але це не робить її різновидом масової комунікації, тому що в телефонному спілкуванні явно превалюють характеристики міжособистісного спілкування.

Масова комунікація є періодичним комплексним (що включає різні компоненти: радіо, кіно, телебачення, пресу, рекламу) текстом, призначення якого полягає в поширенні нової поточної суспільно значимої інформації.

На Заході масова комунікація досліджується з дев’ятнадцятого століття в єдності соціальних, психологічних та інших аспектів її впливу на людину і суспільство. Найбільш цікаві дослідження соціології та психології публічного сприйняття при формуванні за допомогою засобів масової комунікації колективних уявлень, здатних інтегрувати індивідів як членів масових аудиторій через повідомлення ними почуття солідарності один із другим.

Кожній людині хочеться займатися по-справжньому цікавою справою. Часті відрядження-подорожі, широке коло знайомств, доступ до найсвіжішої інформації, можливість самовиразитися і бути почутим – це лише деякі переваги творчої професії. Ви завжди будете в епіцентрі головних подій, жити динамічним і насиченим життям. Дорогі абітурієнти! Закінчивши наш інститут, ви будете отримувати гідну заробітну плату. Ви почнете публікуватися, а, отже, заробляти уже у процесі навчання, застосовуючи отримані знання на практиці і відточуючи свою майстерність.

Одержуючи вищу освіту, ви, неодмінно, замислюєтесь про те, яким чином Ви будете шукати роботу за фахом. Сьогодні в Києві та й в Україні немає такої редакції, яка не потребувала б компетентних, професійних працівників. Вашими викладачами будуть практикуючі журналісти і співробітники кращих видавництв, які бачать у студентах своїх майбутніх колег. Саме вони допоможуть вам зробити перші кроки у професії.

В Інституті викладають професіонали, для яких поняття «журналістська етика» не порожній звук, а закон життя. На жаль, у сучасному суспільстві багато хто не довіряє журналістам. Ми працюємо для того, щоб кожен наш випускник поважав моральні цінності і використовував свої професійні навички на благо суспільства.

При бажанні ви завжди зможете розширити поле своєї діяльності. Отримана базова гуманітарна освіта забезпечить вас усіма необхідними навичками як для роботи у ЗМІ (газети, журнали, радіо, телебачення, інтернет-портали), так і в суміжних областях – у прес-службах, рекламних і сценарних агентствах, у продакшн студіях і так далі. Постійне спілкування із кращими у своїй справі людьми дозволить вам рости не тільки як професіоналу, але і як особистості.

Інститут філології та масових комунікацій чекає на вас, талановиті й амбітні абітурієнти!

Наталія Барна,
директор Інституту філології та масових комунікацій