Професорсько-викладацький склад

Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Степанова (Доманська) Олена Анатоліївна

Викладає дисципліни:

 1. Етика та естетика
 2. Еристика
 3. Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:

10 років

доцент к. культ.

Сфера наукових інтересів:
Концептуальні дослідження національного культурного простору України

2 Барна Наталія Віталіївна 

Викладає дисципліни:

 1. Організація івентивного туризму
 2. Світова художня культура
 3. Гендерна політика в сфері управління
 4. Іміджелогія

Докладніше…
професор

Досвід роботи:

20 років

доцент д.філос.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Культурологія та менеджмент

2. Іміджелогія

3 Коротєєва Антоніна Вікторівна

Викладає дисципліни:

 1. Основи наукових досліджень та академічного письма
 2. Ринок туристичних послуг
 3. Планування та організація туристичного бізнесу
 4. Інклюзивний та соціально-реабілітаційний туризм
 5. Ринок туристичних послуг
 6. Процеси та ефективність управління туристичною організацією
 7. Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі
 8. Управління проєктами у світовому туризмі
 9. Моніторинг світового ринку туристичних послуг
 10. Методологія і організація наукових досліджень

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

43 роки

доцент к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

1.Фінансовий менеджмент; 2.Сучасні фінансові фондові та товарні ринки;

3.Міжнародні економічні відносини

4 Танська Людмила Вацлавівна

Викладає дисципліни: 

 1. Організація туристичної діяльності
 2. Екологічний туризм
 3. Міжнародний туризм
 4. Валеологія в туризмі
 5. Оздоровлення туристів у санаторно-курортних закладах
 6. Організація туристичної діяльності
 7. Валеологія, рекреалогія та санаторно-курортне лікування
 8. Світова художня культура

Докладніше…
ст. викладач

Досвід роботи: 

понад 17 років

Сфера наукових інтересів:
1. Туристичний менеджмент і маркетинг
5 Ареф’єва Анна Юріївна

Викладає дисципліни:

 1. Музеєзнавство
 2. Основи корпоративної культури

 

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.філос.н.

Сфера наукових інтересів:

6 Панченко Світлана Василівна

Викладає дисципліни:

 1. Світові релігії та паломництво
 2. Ціноутворення в туризмі
 3. Фінанси туристичного підприємства
 4. Готельно-ресторанний бізнес
 5. Історія туризму
 6. Спеціалізований туризм (винно-гастрономічний)
 7. Інвестування туристичної діяльності
Докладніше… доцент

Досвід роботи:

 доцент к.культур.

Сфера наукових інтересів:

 7  

Захаровський Олександр Євгенович

Викладає дисципліни:

 1. Основи туризму та орієнтування
 2. Туристсько-рекреаційні комплекси світу

 

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.геогр.н.

Сфера наукових інтересів:

8 Доценко Анатолій Іванович

Викладає дисципліни:

 1. Геополітика
 2. Туристичне країнознавство
 3. Основи заповідної справи
 4. Спеціалізований сільський туризм
 5. Географія туризму
 6. Туристичне краєзнавство
 7. Туристична політика зарубіжних країн
 8. Стратегія регіонального розвитку туризму

Докладніше…
професор

Досвід роботи:
понад 40 років

професор д.географ.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Проблеми розселення населення України за територіальним показником

9 Федірко Анна Василівна

Викладає дисципліни:

 1. Практичний курс із машинопису
 2. Аналітико-синтетична переробка документної інформації
 3. Захист інформації та інформаційного продукту
 4. Управлінське документознавство
 5. Документознавство
 6. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 7. Діловодство
 8. Стандартизація
 9. Довідково-інформаційні фонди та їх формування
 10. Вступ до спеціальності
 11. Сучасні технології збору, обробки і передачі інформації

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
10 Проценко Валентина Миколаївна 

Викладає дисципліни:

 1. Стратегія розвитку та бізнес-план підприємства
 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

 

 доцент

к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

11 Даниленко Володимир Григорович

Викладає дисципліни:

 1. Сучасні інформаційні технології управління персоналом
 2. Сучасні інформаційні системи в туризмі
 3. Державна інформаційна політика
 4. Державна політика в сфері інноваційної діяльності
 5. Інформаційний менеджмент в органах державної влади
 6. Політична аналітика в сфері державного управління
 7. Інформаційні війни
 8. Місцеве самоврядування та суспільні комунікації
 9. Спічрайтинг та референтна справа
 10. Інформаційні технології в галузі туризму
 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доцент к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 

12 Бовтрук Наталія Сергіївна

Викладає дисципліни:

 1. Державне управління та державні установи
 2. Організація проєктної та виставкової діяльності
 3. Філософія державного управління
 4. Психологія лідерства
 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

13 Дніпренко Вадим Іванович

Викладає дисципліни:

 1. Основи рекламно-аналітичної діяльності
 2. PR та рекламна діяльність у туризмі
 3. Організація науково-інформаційної діяльності
 4. Теорія та практика зв’язків із громадськістю
 5. PR та рекламна діяльність у туризмі
 6. Інформаційно-аналітичні системи в інноваційному менеджменті
 7. Зв’язки із громадськістю
 8. Естетика реклами

 

 

 

Докладніше… доцент

Досвід роботи:

доцент к.і.н.

Сфера наукових інтересів:

14 Дніпренко Ольга Григорівна

Викладає дисципліни:

 1. Патентознавство та трансферт технологій
 2. Бібліографознавство
 3. Інформаційні технології в галузі
 4. Архівознавство
 5. Професійна етика
 6. Документально-інформаційні комунікації
 7. Інформаційний менеджмент
 8. Інформаційні системи і мережі в документознавстві
 9. Інформаційно-аналітична діяльність
 10. Інформаційний менеджмент (Управління інформаційними технологіями)
 

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
15 Кобюк Світлана Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Організація анімаційної діяльності
 2. Стратегія розвитку та інновації курортної справи
 3. Етнологія та фольклористика

 

Докладніше… старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
16 Дика Вікторія Андріївна

Викладає дисципліни:

 1. Активний туризм і безпека туристичної діяльності
 2. Спеціалізований туризм (спортивний)
 

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів: