Дисципліни, закріплені за кафедрою української мови та літератури, іноземних мов і перекладу

 1. Bступ до перекладознавства
 2. Академічна іноземна мова
 3. Актуальні проблеми сучасної культури
 4. Аспектний переклад
 5. Ділова іноземна мова
 6. Еквівалентність перекладу семантиці мовних одиниць
 7. Загальне мовознавство
 8. Іноземна мова
 9. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 10. Іноземна мова (поглибленого вивчення)
 11. Іноземна мова для наукового та ділового спілкування
 12. Інтелектуальна власність, методологія та організація перекладознавчих досліджень
 13. Історія та сучасні виміри культури України
 14. Країнознавство (англійською мовою)
 15. Культура ділового спілкування
 16. Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови
 17. Література англомовних країн
 18. Література німецькомовних країн
 19. Літературне редагування текстів
 20. Методика навчання іноземної мови
 21. Методика навчання перекладу у вищій школі
 22. Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації
 23. Науковий текст та академічне письмо
 24. Науково-технічний переклад
 25. Основи підготовки гідів-перекладачів
 26. Основи редагування перекладу
 27. Основи синхронного перекладу
 28. Переклад публіцистичних текстів
 29. Порівняльна лексикологія і порівняльна граматика основної іноземної та української мов
 30. Практика другої іноземної мови
 31. Практика перекладу з третьої іноземної мови (іспанської)
 32. Практика перекладу основної іноземної мови
 33. Практика письмового та усного перекладу з англійської мови
 34. Практика письмового та усного перекладу з другої іноземної мови (німецької)
 35. Практика письмового та усного перекладу з німецької мови
 36. Практика письмового та усного перекладу з основної мови
 37. Практичнa граматика другої іноземної мови (китайської)
 38. Практичнa граматика другої іноземної мови (німецької)
 39. Практичнa граматика і стилістика основної іноземної мови
 40. Практичний курс другої іноземної мови (турецької)
 41. Практичний курс другої іноземної мови (китайської)
 42. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
 43. Практичний курс другої іноземної мови з перекладом (німецької)
 44. Практичний курс основної іноземної мови
 45. Практичний курс першої іноземної мови (практика мовлення, практична граматика, практична фонетика)
 46. Практичний курс третьої іноземної мови (іспанської)
 47. Прикладна лінгвістика (комп’ютерний переклад)
 48. Проблеми розвитку та існування культури як знакової системи
 49. Редагування навчальної, наукової та довідкової літератури
 50. Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу
 51. Сучасна ділова друга іноземна мова (китайська)
 52. Сучасна література країн основної і другої іноземної мови (німецької)
 53. Сучасна стилістика ділового мовлення
 54. Теорія і практика перекладу художньої літератури
 55. Теорія культури
 56. Теорія та практика перекладу
 57. Термінознавство першої іноземної мови
 58. Українська мова за професійним спрямуванням