Дисципліни, закріплені за кафедрою української мови та літератури, іноземних мов і перекладу

1. Актуальні методи розвитку лінгвістики на сучасному етапі
2. Англо-німецькомовний етикет
3. Аспектний переклад
4. Вступ до мовознавства
5. Граматичні та стилістичні аспекти перекладу другої іноземної мови (німецької)
6. Дикторська майстерність
7. Ділова іноземна мова
8. Ділова іноземна мова (Англійська В2)
9. Дипломатичний протокол та етикет
10. Друга іноземна мова
11. Еквівалентність перекладу семантиці мовних одиниць
12. Етика та естетика
13. Жанрово-стильові тенденції в українській літературі ХХ століття
14. Зарубіжна лінгвокультура, мистецтво, література (комплексна дисципліна)
15. Іноземна мова
16. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
17. Іноземна мова поглибленого вивчення
18. Історична граматика
19. Історія основної іноземної мови
20. Історія перекладознавства зі вступом до перекладознавства
21. Історія світового кіно
22. Історія української критики
23. Історія української літератури
24. Історія української літератури ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття
25. Історія української літератури ХХ століття
26. Історія української мови
27. Комп’ютерні технології навчання
28. Країнознавство
29. Латинська мова
30. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови
31. Література української діаспори
32. Методика викладання української літератури
33. Методика дозвіллєвої роботи
34. Методика навчання перекладу у вищій школі
35. Наукове спілкування іноземною мовою
36. Наукові методи дослідження мовного матеріалу
37. Науково-технічний переклад
38. Новітні методи викладання української літератури в закладі вищої освіти
39. Організація та планування ділових комунікацій
40. Ораторське мистецтво
41. Основи кінодраматургії
42. Основи східнослов’янської ономастики
43. Основи теорії мовної комунікації. Міжнародний протокол і діловий етикет
44. Переклад публіцистичних текстів
45. Переклад спеціальних текстів
46. Переклад художніх текстів різних родів і жанрів
47. Порівняльна граматика іноземної та української мов
48. Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
49. Практика другої іноземної мови
50. Практика перекладу (з російської на українську)
51. Практика перекладу (з української мови на російську)
52. Практика перекладу основної іноземної мови
53. Практика письмового та усного перекладу
54. Практикум перекладу
55. Практична граматика
56. Практичний курс другої іноземної мови
57. Практичний курс другої іноземної мови з перекладом (німецької)
58. Практичний курс другої іноземної мови і переклад (німецької)
59. Практичний курс другої іноземної мови
60. Практичний курс основної іноземної мови
61. Практичний курс першої іноземної мови
62. Практичний курс третьої іноземної мови
63. Редагування навчальної та довідкової літератури
64. Релігії та філософські вчення Сходу
65. Рух стилістичних тенденцій в українській мові
66. Стилістика і культура мовлення
67. Стилістика першої іноземної мови
68. Сучасна ділова іноземна мова (німецька)
69. Сучасна комунікативна лінгвістика. Теорія тексту
70. Сучасна література та культура країн першої і другої іноземної мови
71. Сучасна стилістика ділового мовлення
72. Сучасна українська мова
73. Сучасні методи викладання української мови в закладі вищої освіти
74. Сучасні методи літературознавчого аналізу
75. Сучасні технології навчання іноземних мов
76. Сучасні технології перекладу
77. Східнослов’янська мова
78. Майстерність ведучого
79. Сценічна майстерність
80. Теорія (фонетика, граматика) другої іноземної мови
81. Теорія (фонетика, граматика) першої іноземної мови
82. Теорія і практика перекладу термінології за циклами спеціальностей (природничих, технічних, економічних, гуманітарних)
83. Теорія і практика синхронного перекладу
84. Теорія і практика монтажу
85. Теорія літератури
86. Теорія перекладу. Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу
87. Теорія та практика перекладу
88. Техніки та технології в роботі ведучого
89. Українська мова (за професійним спрямуванням)
90. Український літературний процес кінця ХІХ – початку ХХІ століття
91. Франкознавство