План співпраці з роботодавцями

План

щодо співпраці з роботодавцями на 2021 рік

Кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій

 1. Оновлення договорів про проведення практики здобувачів вищої освіти за спеціальностями кафедри;
 2. Проведення засідань Ради роботодавців та індивідуальних консультацій щодо удосконалення освітніх програм та тематики дипломних робіт;
 3. Проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі» із залученням партнерів із числа роботодавців (Департамент міжнародного туризму, агентство “Chemodan Travel”, Турагенція “NOVA tour”);
 4. Вебінар: “Співробітництво студент-тур-агентство “Chemodan Travel”;
 5. Залучення представників роботодавців до викладання практичних дисциплін згідно навчальних планів спеціальностей;
 6. Залучення практиків до участі в Екзаменаційних комісіях;
 7. Проведення профорієнтаційної роботи на підприємствах і в установах;
 8. Організація проходження практичної підготовки студентів на підприємствах;
 9. Отримання пропозицій від роботодавців щодо внесення до варіативної частини навчальних планів дисциплін, запропонованих підприємствами;
 10. Продовження залучення до викладання фахівців-практиків та викладачів інших ЗВО;
 11. Продовження роботи щодо активного залучення роботодавців до підготовки дипломних проєктів за їх замовленням;
 12. Проведення круглих столів зі здобувачами різних рівнів вищої освіти, провідними фахівцями підприємств-роботодавцями та випускниками інституту;
 13. Продовження міжнародної студентської практики в країнах: о. Кіпр, Туреччина, Болгарія;
 14. Підтримка зворотного зв’язку з випускниками інституту, залучення їх до профорієнтаційної роботи, проведення практики студентів, працевлаштування студентів;
 15. «Ярмарок ВАКАНСІЙ».