Кафедра туризму, документальних та міжкультурних комунікацій

Кафедра туризму, документальних та міжкультурних комунікацій створена у 2018 році шляхом злиття кафедри туризму і кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

 

Підготовка фахівців зі спеціальності “Туризм”

Туристична галузь держави набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в Україні, стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію. Пріоритетний розвиток в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, створення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародній арені.

Розвиток туризму в Україні істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку і є одним із найперспективніших напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу важливими чинниками розвитку туристичної галузі є потужний природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал країни.

Потужним стимулом для розвитку туристичної галузі є проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Найважливішими об’єктами в плані підготовки України до Євро-2012 є будівництво та реконструкція аеропортів, готелів, об’єктів ресторанного господарства та ін. Можна впевнено стверджувати, що найближчими роками спостерігатиметься позитивна динаміка розвитку туризму в Україні і попит на ринку праці на фахівців із туризму зростатиме.

Виходячи з потенційної популярності напряму підготовки «Туризм», у 2011 році в Університеті «Україна» було ліцензовано спеціальність «Організація туристичного обслуговування» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», а в 2012 році напрям підготовки «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалівр».

Відповідно для забезпечення навчально-виховного процесу напряму підготовки «Туризм» у 2011 році в Інституті філології та масових комунікацій була створена випускова кафедра менеджменту туризму, яку очолила директор інститутуНаталія Віталіївна Барна, доктор філософських наук, професор.

З вересня 2017 року кафедру очолює кандидат наук з куртурології, доцент Степанова (Доманська) Олена Анатоліївна.

Підготовку фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» визначають такі основні дисципліни: туристичне краєзнавство, спортивний туризм, туристські ресурси України, туристичнее країнознавство, рекреалогія, технологія туристичної діяльності, технологія ресторанної справи, організація туризму, організація рекреаційних послуг, організація послуг харчування, організація екскурсійних послуг, організація транспортних послуг, організація анімаційних послуг у туризмі, інформаційні системи і технології в туризмі, економіка і ціноутворення в галузі туризму, бухгалтерський облік туристичної діяльності, маркетинг туризму, менеджмент туризму, аналіз діяльності підприємств туризму, ділова іноземна мова, друга іноземна мова.

Професійна підготовка спеціалістів туристичної галузі та формування їхнього професійного мислення здійснюється через засвоєння дисциплін фахової орієнтації, які викладаються на кафедрі менеджменту туризму. Цикл фахових дисциплін починається з основ туризмознавства, початкової туристичної підготовки та історії світового і вітчизняного туризму, після яких іде блок предметів із організації та технології галузі:

 • Організація активного туризму;
 • Організація обслуговування в готелях і туркомплексах;
 • Організація обслуговування туристів на підприємствах харчування;
 • Організація транспортних подорожей та перевезень;
 • Організація туристичної діяльності;
 • Організація екскурсійної діяльності та Екскурсознавство;
 • Анімація в туризмі;
 • Спеціалізований туризм.

Засвоєння навичок організації спирається на блок професійно-орієнтованих дисциплін, викладання яких теж здійснюється кафедрою:

 • Туристична картографія;
 • Туристичне краєзнавство;
 • Туристичне країнознавство та географія туризму;
 • Діловий етикет і культура спілкування;
 • Стандартизація та сертифікація туристичних послуг.

Протягом навчального року студенти займаються різними видами туристичної діяльності: спортивно-оздоровчим та екологічним туризмом тощо.

Університет має потужну власну матеріально-технічну базу для проведення практики студентів, до складу якої входять бази в Закарпатті, на Кінбурнській косі, в Криму тощо. Крім цього щороку наші студенти мають можливість пройти виробничу практику під час збору-походу «Козацькими шляхами» та наметових таборів «Витоки», у скаутських таборах, зокрема наметовому таборі «Славутич-кемп», досліджувати незвідані місця та готувати екскурсійні маршрути, ходити у водні походи та підніматися у гори, беручи участь у діяльності Туристичного клубу Університету «Україна».

Випускники напряму підготовки “Туризм” після закінчення навчання отримують кваліфікацію спеціаліста з туризму, можуть обіймати посади керівника державних або приватних туристичних організацій; керівників функціональних підрозділів і служб туристично-рекреаційних комплексів.

Підготовка фахівців зі спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Масштабні соціально-економічні зміни, що відбуваються в нашому інформаційному суспільстві, оновлення системи управління, динамічне введення новітніх інформаційних технологій – усі ці чинники висувають підвищені вимоги до якості сучасного документознавства, яке постає як результат розвитку і самовдосконалення складної комунікативної системи за певний історичний період: зростання обсягу інформації про навколишнє середовище, поширення знання через неформальні канали їх передачі, фіксація необхідної інформації, виникнення писемності, створення документів, введення обмежень їх руху, організація управлінських документних масивів, створення діловодних органів, систематизація та уніфікація документації, автоматизація діловодства.

Для студентів – документознавців усвідомлення осягнення феномену загальноцивілізаційного інформаційного масиву є не лише абстрактною філософською дилемою, але конкретним професійним обов’язком. Адже однією з головних рис сучасної цивілізації є нарощення обсягу інформації, якою оперує сучасне суспільство, і саме бажання обмінюватися інформацією в поєднанні з постійно зростаючими можливостями по її переробці рухають людство в прагненні перетворювати світ. Усе, що нагромадило людство протягом своєї історії – філософія, культура, мистецтво – весь той інформаційний багаж, що обумовлює рух та розвиток цивілізації, – вимагає якісного аналізу документально-інформаційного масиву, тому провідною спеціальністю XXI століття має стати спеціальність документознавця – фахівця, який вміє професійно працювати з інформацією.

Збільшення потоків інформації потребує докорінної зміни характеру виконання управлінських операцій і процесів інформаційного забезпечення управлінських рішень та опрацювання документації з актуальних проблем, подій тощо. Здобутки документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності з кожним роком усе більше важать в органах державної влади, місцевого самоврядування, великих корпораціях.

Спеціаліст у галузі документознавства та інформаційної діяльності посідає особливе місце в системі управління і виробничих відносин. Його соціальна роль визначається необхідністю дотримуватись чіткого планування, налагоджувати комунікаційні зв’язки з партнерами регіонального і міжрегіонального рівнів. Серед них: органи державної влади й управління, які зацікавлені в отриманні достовірної інформації про суб’єкти різних сфер господарської діяльності, власники капіталу, зацікавлені в інформації про резерви та перспективи розвитку, потенційні партнери – для налагодження контактів. Тому 20 травня 1999 року Відкритим міжнародним університетом розвитку людини “Україна” був обраний новий перспективний напрямок освітньої підготовки студентів – “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Кафедра туризму, документальних та міжкультурних комунікацій Університету “Україна”, яка належить до основних навчально-методичних структурних підрозділів університету, має ліцензію на освітню діяльність і здійснює підготовку фахівців галузі 02 “Культура і мистецтво” за спеціальністю 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” за ОКР “молодший спеціаліст”, освітніми ступенями “бакалавр” і “магістр”.