Дисципліни, закріплені за кафедрою туризму, документних та міжкультурних комунікацій

1. PR та рекламна діяльність у туризмі
2. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
3. Активний туризм
4. Активний туризм і безпека туристичної діяльності
5. Аналітико-синтетична переробка документної інформації
6. Архівознавство
7. Безпека в галузі туризму
8. Бібліографознавство
9. Валеологія в туризмі
10. Валеологія, рекреалогія та санаторно-куротне лікування
11. Винний та гастрономічний туризм
12. Вступ до спеціальності
13. Географія туризму
14. Гендерна політика у сфері управління
15. Готельно-ресторанний бізнес
16. Державна інформаційна політика
17. Державна політика у сфері інноваційної діяльності
18. Діловодство
19. Діловодство в туризмі
20. Довідково-інформаційні фонди та їх формування
21. Документально-інформаційні комунікації
22. Документознавство
23. Екологічний туризм
24. Економіка інформаційної діяльності
25. Еристика
26. Естетика реклами
27. Етика та естетика
28. Етнографія та фольклористика
29. Захист інформації в документознавстві
30. Зв’зки із громадськістю
31. Звичаї та традиції народів світу та організація проведення народних свят
32. Іміджелогія
33. Інвестування туристичної діяльності
34. Інклюзивний та соціально-реабілітаційний туризм
35. Інформаційний менеджмент в органах державної влади
36. Інформаційні війни
37. Інформаційні системи в туризмі
38. Інформаційні технології в галузі
39. Інфраструктура туризму
40. Історія туризму
41. Методологія та організація наукових досліджень
42. Міжнародний соціо-культурний туристичний сервіс
43. Міжнародний туризм та готельне господарство
44. Місцеве самоврядування та суспільні комунікації
45. Моніторинг світового ринку туристичних послуг
46. Музеєзнавство
47. Науково-технічна термінологія
48. Оздоровлення туристів у санаторно-курортних закладах
49. Організація виставкової діяльності
50. Організація дозвілля
51. Організація екскурсійного обслуговування
52. Організація івентивного туризму
53. Організація краєзнавчої діяльності
54. Організація масових спортивних заходів
55. Організація науково-інформаційної діяльності
56. Організація проведення народних свят
57. Організація сільського туризму
58. Організація туристичної діяльності
59. Основи заповідної справи
60. Основи інформаційно-аналітичної роботи в рекламі
61. Основи наукових досліджень
62. Основи туризмознавства
63. Основи туризму та орієнтування
64. Патентознавство та трансфер технологій
65. Планування та організація туристичного бізнесу
66. Політична аналітика у сфері державного управління
67. Практичний курс із машинопису
68. Професійна етика
69. Процеси та ефективність управління туристичною організацією
70. Психологія лідерства
71. Психологія управління в туризмі
72. Рекламна діяльність у туризмі
73. Референтна справа
74. Ринок туристичних послуг
75. Світові релігії та паломництво
76. Спеціалізований туризм (сільський, етнічний)
77. Спеціалізований туризм і релігієзнавство
78. Стандартизація
79. Стратегія регіонального розвитку світового туризму
80. Стратегія розвитку та інновації в курортній справі
81. Сучасні інформаційні системи в туризмі
82. Сучасні інформаційні технології управління персоналом
83. Сучасні технології збору, обробки і передачі інформації
84. Теорія та практика зв’язків із громадськістю
85. Технічне забезпечення інформаційної діяльності
86. Туристична політика зарубіжних країн
87. Туристсько-рекреаційні комплекси світу
88. Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі
89. Управління проєктами у світовому туризмі
90. Філософія державного управління
91. Ціноутворення в туризмі