Дисципліни, закріплені за кафедрою туризму, документних та міжкультурних комунікацій

 1. Активний туризм і безпека туристичної діяльності
 2. Аналітико-синтетична переробка інформації
 3. Архівознавство
 4. Біліографознавство
 5. Валеологія в туризмі
 6. Вступ до спеціальності
 7. Гендерна політика у сфері управління
 8. Географія туризму
 9. Геополітика
 10. Готельно-ресторанний бізнес
 11. Державна інформаційна політика
 12. Державна політика у сфері інноваційної діяльності
 13. Державне управління та державні установи
 14. Діловодство
 15. Довідково-інформаційні фонди та їх формування
 16. Документально-інформаційні комунікації
 17. Документознавство
 18. Екологічний туризм
 19. Еристика
 20. Естетика реклами
 21. Етика та естетика
 22. Етнологія та фольклористика
 23. Захист інформації та інформаційного продукту
 24. Зв’язки із громадськістю
 25. Іміджелогія
 26. Інклюзивний та соціально-реабілітаційний туризм
 27. Інформаційний бізнес
 28. Інформаційний менеджмент
 29. Інформаційний менеджмент в органах державної влади
 30. Інформаційні війни
 31. Інформаційні системи і мережі в документознавстві
 32. Інформаційні технології в галузі
 33. Інформаційні технології в галузі туризму
 34. Інформаційно-аналітична діяльність
 35. Інформаційно-аналітичні системи в інноваційному менеджменті
 36. Історія туризму
 37. Методологія та організація наукових досліджень
 38. Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс
 39. Міжнародний туризм
 40. Місцеве самоврядування та суспільні комунікації
 41. Моніторинг світового ринку туристичних послуг
 42. Музеєзнавство
 43. Обслуговування туристів у готелях
 44. Організація анімаційної діяльності
 45. Організація науково-інформаційної діяльності
 46. Організація проєктної та виставкової діяльності
 47. Організація туристичної діяльності
 48. Основи заповідної справи
 49. Основи корпоративної культури
 50. Основи наукових досліджень та академічного письма
 51. Основи рекламно-аналітичної діяльності
 52. Основи туризмознавства
 53. Основи туризму та орієнтування
 54. Патентознавство та трансферт технологій
 55. Політична аналітика у сфері державного управління
 56. Постановка голосу
 57. Практичний курс із машинопису
 58. Професійна етика
 59. Процеси та ефективність управління туристичною організацією
 60. Психологія лідерства
 61. Ринок туристичних послуг
 62. Світові релігії та паломництво
 63. Спеціалізований сільський туризм
 64. Спеціалізований туризм (винно-гастрономічний)
 65. Спеціалізований туризм (спортивний)
 66. Спічрайтинг та референтна справа
 67. Стандартизація
 68. Стратегія регіонального розвитку туризму
 69. Стратегія розвитку та бізнес-план підприємства
 70. Стратегія розвитку та бізнес-план туристичного підприємства
 71. Стратегія розвитку та інновації курортної справи
 72. Сучасні інформаційні системи в туризмі
 73. Сучасні інформаційні технології управління персоналом
 74. Сучасні технології збору, обробки і передачі інформації
 75. Теорія та практика зв’язків із громадськістю
 76. Туристична політика зарубіжних країн
 77. Туристичне краєзнавство
 78. Туристичне країнознавство
 79. Туристсько-рекреаційні комплекси світу
 80. Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі
 81. Управління проєктами у світовому туризмі
 82. Філософія державного управління
 83. Ціноутворення в туризмі