Наші видання

Глушко О.К.: Журналістські розслідування: Навчальний посібник. – К.: 2008, 103 с.; Публіцистика незалежної України: Хрестоматія (у співавторстві). – К., 2009. – 505 с.; Художня публіцистика: європейські традиції та сучасність: Монографія. – К., 2010. – 187 с.

Губарець В.В.: Преса і книг діаспори: Навчальний посібник. – К., 2008. – 265 с.; Довкілля в Україні і людський фактор. Сучасні екологічні виклики та політичні аспекти: Навчальний посібник. – К., 2011. – 202 с.; Видавнича справа і текстологія. Текстологічні проблеми редакторської роботи: Навчальний посібник (знаходиться в роботі у видавництві Університету «Україна», 380 с.); Редактор і переклад. Редагування перекладної літератури (знаходиться у видавництві «Навчальна книга – Богдан», Тернопіль, 195 с.).

Денисенко В.А. Духовна освіта в Україні Х-XVIII ст.: Монографія. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. – 518 с.

Карась М.А.: Журналістський фах: Навчальний посібник. – К., 2009. – 123 с.; Уроки журналістської практики: Навчальний посібник. – К., 2010. – 154 с.

Карпенко В.О.: Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: Підручник. – К.: Університет «Україна». – 2007, 430 с.; Інформаційна політика та безпека: Підручник. – К.: Нора-Друк, 2006. – 320 с.; Публіцистика Незалежної України (у співавторстві). – К., 2009. – 505 с.; Журналістика: Вступ до фаху: Навчальний посібник; Преса і Незалежність України: Посібник. – ДП «Нора-Друк», 2011. – 356 с.

Ткаченко А.О.: Фенікс художності й клітка поетики: Збірник статей. – К., 2010. – 250 с.