Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри є складовою частиною цілісного навчально-виховного процесу Університету й одним із основних видів її діяльності. Вона здійснюється з урахуванням і на основі планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, поточного та підсумкового контролю засвоєння студентами навчального матеріалу та формування відповідних умінь та навичок.

На кожного викладача здійснено розрахунки навчального навантаження, відповідно до яких заповнені індивідуальні плани роботи, а також розроблені папки НМКД – навчально-методичного комплексу дисциплін і створені науково-методичні розробки.

На кафедрі організовано керівництво самостійною роботою студентів, для якої розробляються методичні вказівки, словники, лабораторні роботи для лінгафонного кабінету. Широко представлений роздатковий матеріал для формування навичок та вмінь усіх видів мовної діяльності та аспектів мовлення, в тому числі – ділового та синхронного перекладу.

Кафедра спрямовує свою діяльність на організацію і здійснення навчально-виховного процесу на належному науково-методичному рівні. Викладацько-професорський склад кафедри весь час працює над створенням навчально-методичних рекомендацій та посібників.