Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Історія створення та діяльність кафедри української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу  Університету “Україна” належить до основних навчально-методичних структурних підрозділів ВНЗ.

У своїй діяльності керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, іншими нормативними правовими документами, що стосуються напрямків її діяльності.

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу створена шляхом злиття у 2018 році кафедри української мови, літератури та східних мов і кафедри іноземної філології та перекладу. Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Уліщенко Віолетта Валентинівна.

Сторінки історії кафедри іноземної філології та перекладу

Кафедра іноземної філології та перекладу створена в результаті об’єднання кафедри іноземної філології і кафедри теорії та практики перекладу у 2012 р. з метою забезпечення організаційної, навчально-методичної, наукової, виховної роботи у підготовці майбутніх перекладачів іноземних мов.

Освітні ступені, за якими готують фахівців – перекладачів: бакалавр і магістр.

Підготовку студентів зі спеціальності «Переклад» здійснюють викладачі, котрі мають базову освіту з профільних дисциплін, достатній науково-методичний рівень та досвід роботи.

У 2003-2017 роках завідувачем кафедри працював доктор філологічних наук, професор Махінов Віктор Миколайович, висококваліфікований педагог із великим досвідом роботи в навчальних закладах.

З початку 2017-2018 н.р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Уліщенко Віолетта Валентинівна.

На кафедрі посилена увага приділяється підбору кадрів. Крім того для проведення лекцій частково запрошуються провідні вчені інших навчальних закладів м. Києва, зокрема професор, доктор наук Кнодель Л.В. Кафедра підтримує тісний контакт із кафедрами даного профілю інших вищих навчальних закладів України, зокрема Національним лінгвістичним університетом, Інститутом економіки та права (м. Полтава), філіями Університету.

Свою кваліфікацію викладачі кафедри підвищують на науково-методичному семінарі “Навчання іноземним мовам в інтегрованому студентському суспільстві”.

У 2006 році важливим здобутком кафедри стало отримання ліцензії на освітню діяльність і підготовку фахівців спеціальностей 7.02030304 і 8.02030304 «Переклад» за напрямом «Філологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр».

У 2007 році відбувся перший випуск студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

На кафедрі розповсюджений досвід роботи кращих викладачів, допомога молодим в оволодінні педагогічної діяльністю.

Кафедра має лінгафонний кабінет на 14 місць, 8 комплектів навчальних програм до кожного комп’ютера, 4 магнітофони та фонетику засобів навчання. Кафедра має відповідний фонд науково-методичної літератури, навчальних посібників та словників як вітчизняного, так і зарубіжного видання.

Для вивчення іноземних мов та перекладу академічні групи студентів поділяються на підгрупи по 10-12 осіб за рівнем їх підготовки. На кафедрі здійснюється індивідуальний підхід до студентів із особливими потребами. На засіданнях кафедри постійно розглядаються питання поліпшення й удосконалення навчального процесу та навчально-методичної роботи.

 

2. Сторінки історії кафедри української мови, літератури та східних мов

…2001 рік

Найбільший скарб народу – це його національна мова. Не мова взагалі, а та мова, яка віками, тисячоліттями на цій землі складалася, шліфувалася, з покоління в покоління передавалася, дедалі точніше й повніше відображаючи душу народу й водночас формуючи її. Мова нації – державна мова.

Іван Ющук.

У 2001 році кафедра отримала ліцензію на освітню діяльність за напрямом 0305 «Філологія» спеціальності «Українська мова та література». Кафедра української мови та літератури Відкритого міжнародного університету розвитку людини«Україна» є основним навчально-методичним структурним підрозділом Інституту філології та масових комунікацій.

У своїй діяльності кафедра керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативними правовими документами, що стосуються напрямків її діяльності.

На спеціальність «Українська мова та література», у групу першого набору, було зараховано 14 студентів. Усі вони були талановитими, розумними, патріотично налаштованими. Це були студенти, які вступили до справді незвичайного навчального закладу, в якому панують любов, взаємодопомога, взаємопідтримка, а головне – надається можливість отримати вищу освіту за різними рівнями підготовки.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

З початку заснування кафедру очолювала Ковальчук Мирослава Владиславівна. На той час завідувач кафедри закінчила аспірантуру КНУ імені Тараса Шевченка, була президентом Благодійної організації «Київський рух матерів». Виборола місце керівника Центру сім’ї «Родинний дім» у конкурсі Головного управління у справах сім’ї та молоді КМДА, куди й пішла потім працювати.

Підготовку студентів зі спеціальності «Українська мова та література» здійснювали викладачі, котрі мають базову освіту з профільних дисциплін, достатній науково-методичний рівень та досвід роботи.

На постійній основі працювали: Дячук Тетяна Миронівна, Коломієць Олена Вікторівна, Пазяк Надія Михайлівна, Князюк Григорій Трохимович та інші. Методистом кафедри було призначено Балухо Любов Олександрівну, лаборантом – Горбаченко Людмилу Петрівну, на той час студентку першого курсу.

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на перших порах свого функціонування, як в інших вищих навчальних закладах України, не всюди і не завжди спілкувалися українською мовою. Тому викладацький склад кафедри започаткував багато нових заходів щодо вивчення та вдосконалення української мови студентами, а саме: спілкування українською мовою не тільки на заняттях, а й під час проведення виховних заходів; участь у прямих ефірах українського радіо; написання рефератів та доповідей, виступів на конференціях.

З метою розвитку культури серед студентів у 2001 році зусиллями М.В. Ковальчук і Г.Т. Князюка було створено театральну студію «Сварга».

Спільно з громадською організацією «Суспільна служба України» викладачі кафедри зі студентами реалізували не один проект: «Андріївські вечорниці», Міжнародний день інвалідів, «Різдвяні мандри», Свято зустрічі весни, Великодні свята, День матері, День захисту дітей, День молоді, свято Купала. В результаті громадська організація нагородила чотирьох студентів стипендіями.

Такий проект, як створення вистави «І мертвим, і живим, і ненародженим…», був підтриманий міським Управлінням у справах сім’ї та молоді, благодійною організацією «Інститут суспільних проектів». Вистава здобула схвальні відгуки у пресі (газета «Молодь України») і на телебаченні. Начальник управління у справах сім’ї та молоді О. Кулик нагородив творців путівками в Карпати.

Студентське життя вирує…

…2002 рік

Добре виконане завжди краще, ніж добре сказане.

Б. Франклін.

Сергійчук Зінаїда Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцентЗ 1 вересня 2002 року завідувачем кафедри української мови та літератури було призначено кандидата педагогічних наук, доцента Зінаїду Олександрівну Сергійчук, висококваліфікованого педагога з великим досвідом роботи в навчальних закладах, методиста вищої категорії Республіканського навчально-методичного кабінету Міністерства освіти і науки України.

У 2002 році на кафедрі посилена увага приділяється підбору кадрів. Почали працювати такі викладачі: к. філол. н. Олесь Валентинович Брайко й Тетяна Степанівна Крайнікова, аспіранти Андрій Володимирович Підпалий, Катерина Олексіївна Малащук, Світлана Анатоліївна Водолазька, Марина Миколаївна Цілина. У цьому ж році була започаткована Школа молодого викладача.

З початку року професорсько-викладацький склад кафедри української мови та літератури проводить значну наукову роботу на тему «Наукові тенденції розвитку української мови та літератури на сучасному етапі». Силами кафедри підготовлено та видано посібники, словники, навчально-методичні статті, укладено нові навчальні програми, проведено науково-теоретичні семінари, конференції.

Активно продовжується підготовка навчальних та робочих програм, конспектів лекцій нововведених дисциплін. На кафедрі вводяться нові форми занять — це семінари-дискусії, «круглі столи», лекції в музеях, екскурсії. Проводяться відкриті заняття на теми: «Велесова книга» (ст. викл. кафедри Григорій Трохимович Князюк), «Проза В. Підмогильного» (ст. викл. кафедри Олесь Валентинович Брайко). Також запрошуються на зустрічі зі студентами письменники, мовознавці, провідні фахівці: письменник Богдан Бойченко, історик-краєзнавець Олесь Силін, поет Петро Осадчук, письменник, автор книги «Золоте слово» Василь Яременко.

На кафедрі української мови га літератури стали традиційними наукові студентські конференції, які є важливими віхами в діяльності кожного вищого навчального закладу. У цьому роціна Міжвузівській науковій практичній конференції від кафедри української мови та літератури з повідомленням виступили понад 30 студентів та викладачів.

Наукова діяльність продовжується…

…2003 рік

Любімо та вивчаймо рідну мову…

Д. Білоус.

Українська мова переживає нині справжнє відродження. І не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу все більше людей долучаються до її невичерпних джерел.

Цього року суттєво збільшився набір студентів (45 осіб) на спеціальність «Українська мова та література».

27 лютого 2003 року силами професорсько-викладацького складу було створено кабінет української мови та літератури. Викладачі кафедри оформили стенди з мовознавства та літературознавства, зібрали бібліотеку з фахових видань (у кількості 600 примірників) для викладачів та студентів. У бібліотеці кафедри є цінні літературні видання, що були презентовані особисто письменниками України (Осадчуком П.І., Василашком В.В., Сергійчуком Т.І., Яременком В.В., Дмитренком М.К. та ін.).

Продовжується ґрунтовна робота з підготовки навчальних та робочих програм фахових дисциплін.

Цей рік тішить науковими досягненнями молодих викладачів кафедри. Захистили дисертації: Т.М. Дячук, С.А. Водолазька, А.В. Підпалий. Продовжують навчатись в аспірантурі К.О. Малащук, М.М. Цілина. Крім захищених дисертацій, авторефератів, викладачі кафедри підготували 30 статей у фахові журнали, розробили «Методичні рекомендації з ділової української мови» (Т.М. Дячук), посібник «Українознавство» (3.О. Сергійчук), посібник «Українська мова за професійним спрямуванням» (З.О. Сергійчук, М.М. Цілина).

Виховна роботана кафедрі української мови та літератури проводиться у чотирьох напрямах:

  1. викладач — студент;
  2. викладач — викладач;
  3. участь студентів і викладачів у загальноуніверситетських заходах;
  4. співробітництво з українськими, іноземними закладами освіти, фондами та громадськими організаціями.

З початку заснування кафедри у напрямі «викладач — студент» значна роль відводиться кураторам груп усіх курсів спеціальності «Українська мова та література» (З.О. Сергійчук, Т.М. Дячук, М.В. Ковальчук, А.В. Підпалий). Куратори систематично розробляють плани заходів та виховної роботи зі студентами на кожен поточний навчальний рік, проводять бесіди з батьками, вивчають особові справи, формують банк даних про студентів із особливими потребами, ведуть контроль за результатами навчального процесу.

Викладачі кафедри активно організовують дозвілля студентів. Вистава «…І мертвим, і живим, і ненародженим», з якою виступали учасники «Сварги», запам’яталась учням та вчителям багатьох шкіл, а саме: Ірпінської СШ № 2, київських СШ № 75, 229, 235, Боярського центру творчості «Оберіг», Бучанської школи-інтернату для сиріт. Крім того, організовано свята для студентів «Андріївські вечорниці», «Різдвяні мандри», Свято Миколая та ін.

Культура стає нормою життя кожного студента…

…2004 рік

Громадська робота – шлях інтеграції в суспільство.

З. Сергійчук.

Протягом цього року було приділено особливу увагу створенню та організації роботи студентського навчально-науково-виробничого підрозділу «Українська мова в інформаційному просторі» спільно з Головним управлінням з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради.

До складу навчально-науково-виробничого підрозділу входять студенти І-ІV курсів спеціальності «Українська мова та література» у складі десяти студентів та чотирьох викладачів кафедри.

Учасниками вищезазначеного підрозділу всю роботу було спрямовано на підтримку державної політики щодо розвитку української мови у державі та виконання закону «Про мови», підвищення рівня та якості підготовки фахівців у галузі освіти, формування самостійної творчої особистості.

Підготовлено та видано рекламну листівку і буклет з питань надання послуг Громадської мовознавчої приймальні.

Крім того, було організовано та проведено шість прямих ефірів на Українському радіо за участю професорсько-викладацького та студентського активу. У передачах брали участь: професор, к.ф.н. В.В. Шевченко, декан факультету філології та масових комунікацій Н.В. Барна, к.п.н., доцент З.О. Сергійчук; викладачі кафедри української мови та літератури: Цілина М.М., Луценко В.І., Головченко Н.І.; студенти: Дідковська Тетяна, Соловей Катерина, Біла Ганна, Нікітіна Євдокія, Приступ Наталія та ін.

Члени студентського навчально-науково-виробничого підрозділу брали участь у підготовці та редагуванні тез до ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Молодь: освіта, наука, духовність».

Г.Т. КнязюкАктуальними для кафедри є питання життя України, м. Києва як в історичному та краєзнавчому, так і в народознавчому планах. Цьому аспектові виховної діяльності великого значення надають куратори З.О. Сергійчук і Г.Т. Князюк. Окремими та спільними зусиллями цих викладачів і студентів було проведено такі заходи: свято «Калита», свято козацької слави «Козацькому роду нема переводу», День Покрови й українського козацтва. Проведено екскурсії до Музею хліба, по давньому Києву.

Викладачами з літератури організовано святкові вечори до днів народження Лесі Українки, Т.Г. Шевченка, Г.С.Сковороди.

Розвиткові джерелознавчих, діалектологічних, фольклористичних, літературознавчих традицій на кафедрі сприяє діяльність викладачів, котрі керують практикою: Т.М. Дячук, М.М. Цілини, О.В. Брайка, С.А. Водолазької, Н.М. Пазяк, Т.В. Бикової, Г.Т. Князюка. Під час проходження практики студенти відвідали Національний музей ім. Т.Г. Шевченка, музей-садибу Максима Рильського, Інститут літературознавства, Національний музей архітектури та побуту «Пирогово», музей-квартиру П. Тичини. Діалектологічна практика була проведена в с. Кобилецька Поляна Рахівського району Закарпатської області.

Студентські практики продовжуються…

…2005 рік

23 лютого 2005 року відбулася надзвичайно цікава зустріч із професором Шерон Равер-Лампман програми Фулбрайта із США. Лекція «Оптимальний варіант входження студентів у суспільство» викликала жваве обговорення не тільки серед викладачів, а й серед студентів із особливими потребами.

До Міжнародного дня інваліда (3 грудня) організовано зібрання студентів із особливими потребами та їх батьків; відзначено студентів, які мають високі показники успішності, старанні і наполегливі у навчальній і науковій роботі, університетськими нагородами та заохочувальними подарунками. Також у рамках свята проведено показ творчих праць студентів із вадами зору, слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, надано можливість їм репрезентувати на широку факультетську аудиторію витвори своє поезії.

Для кращого засвоєння студентами-інвалідами навчального матеріалу науково-викладацьким складом кафедри протягом навчального року використано широкий спектр дидактичного забезпечення: конспекти лекцій, методичні матеріали, інструкції до виконання завдань.

Студенти з особливими потребами є активними учасниками літературного гуртка «Горлиця».

Співпраця зі студентами з особливими потребами на кафедрі української мови та літератури здійснювалася за трьома напрямками: навчальним, науковим та виховним.

Адаптація інвалідів у суспільство стає нормою життя…

…2006 рік

Диво ХХ століття – комп’ютери.

М. Цілина.

Людство завжди намагалось використовувати всі можливості наявних сучасних технологій для навчання підростаючого покоління. Тому й не дивно, що необхідною умовою інформатизації освіти є готовність педагогів до використання нових технологій навчання у процесі передавання знань, що означає постійну, неперервну самоосвіту. Комп’ютерні комунікації надають можливість викладачам максимально повно використовувати наявний запас знань із різних проблем, оперативно реагувати на сучасні досягнення передової педагогічної науки.

Завдяки комп’ютерним технологіям з’явилася нова форма навчання – дистанційна. Викладачі кафедри пройшли комп’ютерні курси підвищення кваліфікації й отримали Сертифікат викладача дистанційної форми навчання (Луценко В.І., Белімова Т.В., Шутенко Ю.М.).

Силами кафедри були підготовлені нормативні документи (розроблено Освітньо-кваліфікаційну характеристику, Освітньо-професійну програму, навчальні плани та ін.), за якими здійснюється навчання студентів.

Важливим здобутком кафедри стало отримання ліцензії на освітню діяльність і підготовку фахівців спеціальності 8.030501 «Українська мова та література» за напрямом «Філологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» із кваліфікаціями «Викладач вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації» та «Літературний редактор».

На засіданнях кафедри викладачі систематично обговорювали актуальні теми: «Питання викладацької етики та дистанції між викладачем і студентом», «Практичні настанови щодо написання робочих навчальних програм та інших методичних матеріалів», «Методика проведення лекцій, практичних та семінарських занять», «Обличчя сучасного викладача» (рейтингово-анкетне опитування студентів із визначенням кращого викладача).

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у конференціях «Молодь: освіта, наука, духовність», на які запрошуються провідні фахівці з мовознавства, літературознавства і краєзнавства, відомі письменники. Цьогорічна конференція запам’яталась студентам цікавою промовою поета-прозаїка Василя Рубана.

У руслі подальшої роботи з розвитку творчості у студентів відбулася цікава зустріч із сучасним письменником-модерністом Юрієм Андруховичем.

Студенти продовжують творити…

…2007 рік

Дозвіл на користування мовою.

Л. Балухо.

Протягом 2001-2007 років готуються захистити докторську дисертацію Дяченко-Лисенко Л.М., Водолазька С.А., Товкайло Т.І., Пазяк Н.М., кадидатську – В.І. Луценко; отримали науковий ступінь кандидата філологічних наук Т.М. Дячук, А.В. Підпалий, Водолазька С.А., Белімова Т.В., Поліщук О.Б., Шутенко Ю.М., Цілина М.М., Коломієць О.В., Приліпко І.Л. Отримали сертифікати після закінчення україно-американського курсу підвищення кваліфікації по роботі в інтегрованих академічних групах, які проводила професор програми Фулбрайта (США) Ш. Равер-Лампман такі працівники кафедри: завідувач кафедри Сергійчук З.О., відповідальна за роботу зі студентами з особливими потребами Цілина М.М., куратор Князюк Г.Т., методист кафедри Балухо Л.О.

…2008

Офіційно-діловий стиль – це найбільш нетворчий стиль,

перед яким, по суті, рівні всі:

і геніальний поет, і завзятий канцелярист.

Шарль Баллі.

Започаткована щорічна Всеуніверситетська студентська олімпіада з української мови, в якій брали участь студенти різних факультетів та філій, а також були запрошені учні старших класів міста Києва та Київської області. Завдання олімпіади передбачали виявлення освітньо-наукового рівня студентів, їхні знання української мови, культури мовлення, стилістики тощо. Переможці олімпіади були нагородженні грошовими преміями та цінними подарунками.

І місце присуджено студентці І курсу спеціальності «Переклад» Шатун Оксані. Переможницю нагороджено дипломом та поїздкою на Всеукраїнську олімпіаду в м. Донецьк.

ІІ місце присуджено Костюк Наталії. Студентку нагороджено дипломом та грошовою премією.

ІІІ місце присуджено Цілюрик Олені. Студентку нагороджено дипломом та грошовою премією.

Грамотами й подарунками нагороджено студентів: Роговського Антона, Пещанську Маріанну, Зорькіну Анну.

Подяками нагороджено студентів: Воськовську Ольгу, Коринку Аліну, Липко Вікторію, Манжулу Валентина, Садовнікова Василя, Пилипчука Тараса, Грицай Марію, Орловську Ірину, Прядку Тетяну, Брижак Ірину, Бойко Олену, Добинду Анну, Ісай Альону, Бровченко Тетяну, Маргасову Наталію, Лісового Влада, Румак Оксану, Сорочинську Ірину, Бодрову Юлію.

Подарунками нагороджено студентів: Романенка Дмитра, Кац Анжелу, Сергеєву Наталю, Дужу Поліну, Білоус Римму, Франчук Ірину.

…2009

Люби і знай свій рідний край.

(Народне прислів`я)

Члени кафедри займаються активною краєзнавчою та пропагандистсько-культурною роботою, так, зокрема, ними була започаткована серія науково-практичних конференцій із відвіданням найважливіших історичних місцевостей України «Українська мова та література на сучасному етапі» (у 2008 році з відвіданням міста Умані, села Трипілля, колиски трипільської культури та його пам`ятних місць (Дівич-гора, ріка Козинка, Дніпро), а також 2 всесвітньо відомих музеїв трипільської культури, у 2009 – пам’ятних місць міста Києва, містечка Переяслава – Хмельницького (із відвіданням понад 100 переяславських музеїв: Переяславського колегіуму, Музею Тараса Шевченка, Музею хліба, Музею трипільської культури, Музею народної архітектури та побуту України (скансену) та ін. Під час виїздних науково-практичних конференцій у музеях України були зачитані доповіді, присвячені різним науковим проблемам сучасності.

…2010

22 квітня 2010 року в Інституті філології та масових комунікацій Університету «Україна» була проведена VІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», у рамках якої працювала секція «Українознавство – основа філологічної освіти та формування духовності».

У роботі секційного засідання взяло участь 50 осіб, серед них – професорсько-викладацький склад кафедри української мови та літератури (завідувач кафедри, к. пед. н., професорСергійчук З.О., доцент, к. філол. н.Коломієць О.В., доцент, к. філол. н.Приліпко І.Л., доцент, к. філол. н. Пазяк Н.М., ст. викладач Луценко В.І. та ін.), студенти Університету «Україна», а також відома сучасна письменниця, критик, член НСПУ та НСЖУ, заслужений працівник культури України Галина Тарасюк.

З доповідями виступили:

Коломієць О.В. (доцент, к. філол. н.; «Творчість Докії Гуменної в контексті європейського модернізму»), Пазяк Н.М. (доцент, к. філол. н.; «Процес виховання політичного діяча-патріота у науковій спадщині Тадея Рильського (1841–1902)»), Приліпко І.Л. (доцент, к. філол. н.; «Явище «химерної прози» в українській літературі»), Товкайло Т.І. (доцент, к. філол. н.; «Акцентуаційні позиції запозичених формантів у іменниках чоловічого роду сучасної української літературної мови»), Луценко В.І. (ст. викладач; «Робота з текстом як лінгводидактичний засіб оптимізації фахової підготовки філолога»); Солохненко Г. (VI курс, група УМ-51; «Григорій Сковорода – батько української байки»; Пінчук В. (VI курс, група УМ-51; «Особливості імпресіоністичного стилю у збірці «Три перстені» Б.-І. Антонича та «Перші пісні» Ф.Г. Лорки»), Шинкаренко І.(ІV курс, група УМ-61; «Символіка кольорів у новелістиці М. Хвильового»), Бартош О. (ІV курс, група УМ-61; «Поетичний доробок Ліни Костенко»), Слобожан І. (ІV курс, група УМ-61; «Внесок неокласиків у розвиток літературознавства 20-х років ХХ століття»), Упир Т. (ІV курс, група УМ-61; «Сучасна українська література в інтерпретації Наталки та Сергія Дяченків»), Піднебесна Ю. (ІV курс, група УМ-61; «Роль Т.Г. Шевченка та його творчості у становленні світової культури»), Кадакова К. (VI курс, група УМ-51; «Українська мова у процесі державотворення»), Різник О. (VІ курс, група УМ-51; «Храм як центральний символ романів Олеся Гончара та Галини Тарасюк»), Болюх Т. (ІІІ курс, група УМ-71; «Тарас Шевченко і Переяславщина»), Погрібна Г.(ІІ курс, група УМ-81; «Образ України у творчості Олени Теліги та Василя Симоненка»), Федісько Г. (ІІІ курс, група УМ-71; «Творчий спадок Лесі Українки»), Коцьол Ю. (VІ курс, група УМ-51; «Мовна палітра прози М. Стельмаха (емоційні оказіоналізми)»), Левковець М. (VІ курс, група УМ-51; «Проза В. Підмогильного та Б. Антоненка-Давидовича крізь призму екзистенціалізму»), Юденко С. (VІ курс, група УМ-51; «Образ героїні-бунтарки в романі Віктора Домонтовича «Дівчина з ведмедиком»), Лихач Ю.(ІV курс, група ЗУМ-61; «Актуальні проблеми реалізації державної мовної політики для національних меншин у системі освіти України»), Лопушанська О. (ІV курс, група ЗУМ-61; «Мовні проблеми у контексті реформування вищої освіти в Україні»), Гнатюк Н. (ІV курс, група ЗУМ-61; «Мова як різновид когнітивної діяльності»), Рего В. (І курс, група УМ-91; «Архаїзми та неологізми в поезії Т.Г. Шевченка»), Пономаренко В. (І курс, група УМ-91; «Кайдашева сім`я» – вершина гумористичного таланту І. Нечуя-Левицького»), Абакумова А. (І курс, група УМ-91; «В. Симоненко – видатна постать ХХ століття»), Григор`єва Г. (VІ курс, група УМ-51; «Специфіка творення духовного світу Є. Гуцала в 70-х рр. ХХ ст.»), Горбенко А. (ІV курс, група ЗУМ-61; «Євген Варда – невгамовний лицар України»), Кожухівська І. (ІV курс, група ЗУМ-61; «Образ України в поезії Василя Стуса»), Галенко О. (ІV курс, група ЗУМ-61; «Трансформація міфу про Каїна та Авеля у повісті Оксани Забужко «Казка про калинову сопілку»), Бикова В. (ІV курс, група ЗУМ-61; «Ідейно-естетичні засади творчості неокласиків»), Карімбердієва Т. (ІV курс, група ЗУМ-61; «Творчість Б. Антоненка-Давидовича у контексті літератури «Розстріляного відродження»).

Кращі доповіді студентів (Пінчук В., Рего В., Галенко О., Пономаренко В., Болюх Т., Упир Т.) були відзначені дипломами та книгами (твори Галини Тарасюк). Такі студенти, як Солохненко Г., Шинкаренко І., Слобожан І., Погрібна Г., Федісько Г., Абакумова А., Карімбердієва Т., Бикова В.) були нагороджені Подяками та призами (папки, ручки, футболки).

…2012

3 квітня 2012 року в Інституті філології та масових комунікацій Університету «Україна» була проведена ІХ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», у рамках якої працювала секція «Українознавство – основа філологічної освіти та формування духовності».

У роботі секційного засідання взяло участь 35 осіб, серед них – професорсько-викладацький склад кафедри української мови та літератури (завідувач кафедри, к. пед. н., професор Сергійчук З.О., доцент, к. філол. н. Коломієць О.В., доцент, к. філол. н. Приліпко І.Л., доцент, к. філол. н. Пазяк Н.М. та ін.), студенти Університету «Україна» спеціальностей «Українська мова та література», «Видавнича справа і редагування», «Переклад», а також студенти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», що свідчить про міжвузівський характер роботи секції.

Робота секційного засідання розпочалася з виступу відомого поета, літературознавця, лауреата премії імені Л. Глібова – Сергійчука Т.І. – «Книга – великий винахід людства».

З доповідями виступили: викладачі Коломієць О.В. (доцент кафедри української мови та літератури, к. філол. н.) «Фізична недуга як наслідок психологічного стану (за матеріалами автобіографічної повісті Наталени Королеви «Без коріння»)» і Пазяк Н.М. (доцент кафедри української мови та літератури, к. філол. н.) «Ідеї Тадея Рильського на тіл нашої епохи» та 25 студентів.

Після заслуховування кожної доповіді відбувалося обговорення почутого, висловлювалися посутні коментарі, репліки, запитання до доповідачів.

Оприлюднені у формі доповідей результати наукових досліджень студентів були відзначені дипломами, подяками, призами. Так, за кращі доповіді дипломи отримали такі студенти: Федісько Ганна, Бура Надія, Погрібна Ганна, Абакумова Аліна, Рего Вадим. Подяками були відзначені виступи Болюха Тараса, Бранця Леоніда, Пономаренка Віталія, Крилової Ольги, Хоми Іванни. Всі інші доповідачі отримали подарунки: поетичні збірки Тараса Сергійчука, папки, ручки, зошити, футболки, топи та кепки з логотипами Університету «Україна».

Результати наукових досліджень, виголошених у формі доповідей, таких студентів, як Федісько Ганна, Бура Надія, Кудрявцев Олександр та Погрібна Ганна, керівництвом секції рекомендовано розширити, поглибити й подати на конкурс студентських наукових робіт.

…2013

В Університеті “Україна” звернули увагу на Схід і створили кафедру сходознавства.

Університет «Україна» постійно коригує науково-навчальну діяльність у відповідності до новітніх тенденцій розвитку світу та держави. Тому у 2012-2013 р.р. навчальному році в університеті розпочала свою діяльність кафедра сходознавства. На науково-практичній конференції «Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі», яка проходила в рамках відзначення Міжнародного дня толерантності ЮНЕСКО, відбулася презентація новоствореної кафедри сходознавства Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна». Почесним гостем заходу був Кочубей Юрій Миколайович, професор, завідувач кафедри ЮНЕСКО Дипломатичної академії України при МЗС України; провідний науковий співробітник Інституту сходознавства імені А. Кримського НАН України. На конференції обговорювалися питання, які визначено пріоритетними в навчальній та науковій діяльності кафедри, зокрема: комплексна наукова тема «Проблеми методології дослідження мов, літератури, історії, філософії та культур народів Сходу»; «Проблеми методології дослідження тюрксько-арабографічних текстів»; «Суспільно-політична доктрина країн Чорноморсько-Каспійського регіону: забезпечення міжкультурного діалогу, економічна та військова стратегія (проблема забезпечення енергетичної безпеки України: посилення південно-східного вектора міжнародних відносин)».

Шляхом об’єднання кафедр української мови та літератури і сходознавства створено кафедру української мови, літератури та східних мов.