Дисципліни, закріплені за кафедрою журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

 1. 1. Архітектоніка видань і медіадизайн
  2. Газетно-журнальне виробництво
  3. Журналістське розслідування
  4. Інтернет-журналістика
  5. Інформаційні війни
  6. Інформаційні технології в журналістській галузі
  7. Історія зарубіжної журналістики
  8. Історія зарубіжної літератури
  9. Історія зарубіжної публіцистики
  10. Історія української журналістики
  11. Комп’ютерна графіка
  12. Комп’ютерна графіка, макетування і верстка медій
  13. Комунікаційна естетика
  14. Комунікаційні технології
  15. Коректура
  16. Книжкові та електронні видання
  17. Літературне редагування текстів
  18. Літературний стиль
  19. Макетування і верстка
  20. Маркетинг і промоція видань
  21. Медіабезпека
  22. Медіакритика
  23. Медіаправо і медіабезпека
  24. Медіаправо
  25. Методологія досліджень соціальних комунікацій
  26. Міжнародна журналістика
  27. Новітні медіа
  28. Організація та економіка видавничої справи
  29. Основи журналістики
  30. Основи наукових досліджень
  31. Основи редакторської майстерності
  32. Охорона праці в галузі
  33. Поліграфія
  34. Постановка голосу
  35. Практикум із реклами та медіаменеджменту
  36. Практикум із української мови в засобах масової інформації
  37. Практична стилістика
  38. Прикладні соціально-комунікативні технології
  39. Проблематика засобів масової інформації
  40. Публіцистика
  41. Радіовиробництво
  42. Редагування газетно-журнальних видань
  43. Редагування наукової і науково-популярної літератури
  44. Редагування довідкової та енциклопедичної літератури
  45. Редагування навчальної літератури
  46. Редагування наукової, науково-популярної та вжиткової літератури
  47. Редагування перекладної літератури
  48. Редагування суспільно-політичної літератури
  49. Редагування художньої та дитячої літератури
  50. Реклама і зв’язки із громадськістю
  51. Рецензування та критика літературних творів
  52. Рецензування творів
  53. Соціальна інформатика
  54. Соціалогія громадської думки та моніторинг ЗМК
  55. Соціологія масової комунікації
  56. Сучасна українська та зарубіжна публіцистика
  57. Текстознавство
  58. Телевиробництво
  59. Теорія журналістики
  60. Теорія і методика журналістської творчості
  61. Теорія масової інформації
  62. Теорія масової комунікації
  63. Теорія та історія журналістики
  64. Теорія та історія соціальних комунікацій
  65. Теорія твору і тексту
  66. Теорія твору і тексту (логіка і методика логічного аналізу тексту)
  67. Типологія помилок
  68. Українське журналістикознавство