Випускники кафедри видавничої справи, полiграфiї та редагування

Найкращi студенти та викладачi кафедри видавничої справи, полiграфiї та редагування Iнституту фiлологiї та масових комунiкацiй Університету «Україна» пiсля захисту дипломних робiт.