Золотоноша Лілія Анатоліївна

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Досвід роботи: 31 рік

 

Біографія

Народилася 24 липня 1963 року в смт. Еланець Миколаївської області.

Відомості про вищу освіту

У 1989 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію юриста.

У 2000 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Журналістика» та здобула кваліфікацію журналіста.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2012 році захистила дисертацію в ЧНУ ім. Б. Хмельницького й отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Українська література».

У 2017 році пройшла стажування при кафедрі реклами та зв’язку із громадськістю в КНУ ім. Т.Г. Шевченка та отримала сертифікат за програмою стажування «Інноваційні технології педагогічної діяльності, науково-методичні та наукові видання Інституту журналістики».

Державні нагороди, почесні звання

У 2009 році нагороджена пам’ятною відзнакою «90 років Прапору ВМС ЗС України».

Член Міжнародної асоціації письменників.

Член Національної спілки письменників України.

Лауреат міжнародних і республіканських конкурсів естрадних пісень.

Лауреат Всеукраїнської літературної премії ім. Олександра Олеся за 2014 рік як кращий поет-лірик України.

Основні етапи діяльності

У 1987-1994 роках – старший юрисконсульт «Київелектрозв’язок» (нині «Укртелеком»), м. Київ.

У 1994-2001 роках– позаштатний співробітник міжнародного центру журналу «Ренессанс», м. Київ.

У 2001-2001 роках– редактор-організатор журналу «Слово і час»Інституту літератури НАНУ.

У 2001-2016 роках– молодший науковий співробітник, провідний редактор Київського національного університету імені Т. Шевченка.

З 2012 року – по нинішній час – доцент кафедри журналістики Інституту реклами.

З 2013 року за сумісництвом – викладач української мови для професійного спілкування, культури мовлення Київського національного театрального університету імені І. Карпенка-Карого.

У 2014-2017 роках за сумісництвом – доцент кафедри рекламного та виставкового бізнесу Інституту реклами.

У 2016 році – доцент кафедри реклами та зв’язків із громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету ім. Б. Грінченка.

Має досвід викладання дисциплін:

 1. Практикум української мови в ЗМІ
 2. Українська мова
 3. Українська література
 4. Риторика
 5. Мистецтво ділового спілкування
 6. Культура мовлення
 7. Етика й естетика
 8. Філософія

Викладає дисципліни:

 1. Практикум української мови в ЗМІ

Основні наукові праці

Автор 7 поетичних книжок, автор близько 120 співаних пісень.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Коробко Л. «Щемить Батьківщина між ребер…»: поезія Павла Вольвача / Л. Коробко // Слово і час. – 2003. – № 10. – С. 76-80.
 2. Коробко Л. Поезія Михайла Шевченка: кілька роздумів на початку тисячоліття / Л. Коробко // Рідний край. – 2007. – № 2. – С. 81-86.
 3. Коробко Л. Літературознавчі поняття в інтертексті культури: спроба кореляції / Л. Коробко // Слово і час. – 2009. – № 12. – С. 58-65.
 4. Золотоноша Л. Екзистенційні та культурософські мотиви в ліриці українських поетів рубежу ХХ-ХХІ століть / Л. Золотоноша // Теоретична і дидактична філологія. – -№ 10. – С. 178-187.
 5. Золотоноша Л. Особливості інтертекстуальності: культурологічний аспект / Л. Золотоноша // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – 2010. – № 25. – С. 204-208.
 6. Золотоноша Л. Інтертекстархетипно-культуральних мотивів у ліриці шістдесятників / Л. Золотоноша // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 208. – 2011. – С. 143-146.
 7. Золотоноша Л.А. Інтертекстуальність сучасної реклами. Символізм як напрям культурологічного аспекта // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків із громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави». – К.: Інститутреклами. – Вип. 5. – 2016. – С. 30-33.

 

Програми, методичні рекомендації

 1. ЗолотоношаЛ.А. Навчальна програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – К.: Інститут реклами, 2016. – 28 с.
 2. Золотоноша Л.А. Навчальна програма дисципліни «Правознавство» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – К.: Інститут реклами, 2016. – 32 с.
 3. Золотоноша Л.А. Навчальна програма дисципліни «Основи журналістики» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – К.: Інститут реклами, 2016. – 32 с.
 4. Золотоноша Л.А. Навчальна програма дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». – К.: Інститут реклами, 2016. – 32 с.
 5. Золотоноша Л.А. Навчальна програма дисципліни «Договірне право» длястудентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». — К.: Інститут реклами, 2016.– 32 с.
 6. Золотоноша Л.А. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – К.: Інститут реклами, 2016. – 23 с.
 7. Золотоноша Л.А. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Правознавство» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – К.: Інститут реклами, 2016. – 24 с.
 8. Золотоноша Л.А. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Онови журналістики» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – К.: Інститут реклами, 2016. – 24 с.
 9. Золотоноша Л.А. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня«спеціаліст». – К.: Інститут реклами, 2016. – 24 с.
 10. Золотоноша Л.А. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Договірне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня«спеціаліст». – К.: Інститут реклами, 2016. – 24 с.