Кнодель Людмила Володимирівна

Кафедра іноземної філології та перекладу

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 35 років

Біографія

Народилася 28 лютого 1949 року.

Закінчила Тульський державний педагогічний інститут ім. Л.Н. Толстого у 1972 році за спеціальністю «Німецька, англійська мова», отримавши кваліфікацію «вчитель німецької та англійської мов».

2 липня 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему ” Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО” за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

На посаді завідувача кафедри НАВС з вересня 1997 року, професора кафедри іноземних мов з 30 квітня 2010 року. З 2012 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби.

Викладає дисципліни

  1. Країнознавство
  2. Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу
  3. Академічна іноземна мова
  4. Практичний курс першої іноземної мови (практика мовлення, практична граматика, практична фонетика)
  5. Практика письмового та усного перекладу з англійської мови
  6. Порівняльна лексикологія і порівняльна граматика основної іноземної і української мов
  7. Практичнa граматика і стилістика основної іноземної мови
  8. Теорія та практика перекладу

Сфера наукових інтересів

1. Вища освіта закордоном

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, із яких 70 наукового (66 статей і 4 монографії) та 130 навчально-методичного характеру, в т. ч. 80 навчальних програм, 20 навчальних посібників, у т.ч. 8 із грифом МОН України.