Професорсько-викладацький склад

Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Степанова (Доманська) Олена Анатоліївна

Викладає дисципліни:

Еристика. Теорія та практика аргументації

Постановка голосу

Організація проведення народних свят

Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс

Етика й естетика

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:

10 років

доцент к. культ.

Сфера наукових інтересів:
Концептуальні дослідження національного культурного простору України

2 Барна Наталія Віталіївна 

Викладає дисципліни:

Методологія та організація наукових досліджень

Основи наукових досліджень

Проектування та дизайн готельних і туристично-рекреаційних комплексів

Інклюзивний та соціально-реабілітаційний туризм

Іміджелогія


Докладніше…
професор

Досвід роботи:

20 років

доцент д.філос.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Культурологія та менеджмент

2. Іміджелогія

3 Коротєєва Антоніна Вікторівна

Викладає дисципліни:

Основи наукових досліджень

Філософія наукового пізнання

Ціноутворення в туризмі

Ринок туристичних послуг

Процеси та ефективність управління туристичною організацією

Управління проектами у світовому туризмі

Методологія та організація наукових досліджень

Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

43 роки

доцент к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

1.Фінансовий менеджмент; 2.Сучасні фінансові фондові та товарні ринки;

3.Міжнародні економічні відносини

4 Танська Людмила Вацлавівна

Викладає дисципліни: 

Технологія та організація туристичної діяльності

Організація туристичної діяльності

Методи наукових досліджень

Організація туристичних подорожей

Планування та організація туристичного бізнесу

Екологічний туризм

Міжнародний туризм та готельне господарство

Валеологія в туризмі

Звичаї та традиції народів світу

Валеологія, рекреалогія та санаторно-курортне лікування

Оздоровлення туристів у санаторно-курортних закладах


Докладніше…
ст. викладач

Досвід роботи: 

понад 17 років

Сфера наукових інтересів:
1. Туристичний менеджмент і маркетинг
5 Гетьман Володимир Іванович

Викладає дисципліни: 

Основи заповідної справи

Організація евентивного туризму

Основи туризму та орієнтування

Туристсько-рекреаційні комплекси світу

Спеціалізований туризм

Моніторинг світового ринку туристичних послуг

 

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

43 роки

доцент к.геогр.н.

Сфера наукових інтересів:

6 Кудрейко Олександр Миколайович

Викладає дисципліни:

Філософія державного управління

Психологія лідерства

Державне управління та державні установи

Державна політика у сфері інноваційної діяльності

Винний та гастрономічний туризм

Організація дозвілля

Основи подієвого туризму

Місцеве самоврядування та суспільні комунікації

Інформаційний менеджмент в органах державної влади

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
30 років

к. н. з держ.упр.

Сфера наукових інтересів:
1. Політика
2. Державне управління

 7  

Захаровський Олександр Євгенович

Викладає дисципліни:

 

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.геогр.н.

Сфера наукових інтересів:

8 Доценко Анатолій Іванович

Викладає дисципліни:

Географія туризму

Зелений туризм

Туристичне країнознавство

Туристичне краєзнавство

Туристична політика зарубіжних країн

Стратегія регіонального розвитку країн світу

Стратегія регіонального розвитку світового туризму

Організація сільського туризму

Організація краєзнавчої діяльності

Основи заповідної справи


Докладніше…
професор

Досвід роботи:
понад 40 років

професор д.географ.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Проблеми розселення населення України за територіальним показником

9 Лисенко Валерій Миколайович 

Викладає дисципліни:

Інформаційні системи в туризмі

Інфраструктура в туризмі

Організація екскурсійного обслуговування

Безпека в галузі туризму

Активний туризм

Активний туризм і безпека туристичної діяльності

Екскурсознавство

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:

понад 20 років

Сфера наукових інтересів:
1. Інформаційні технології
2. Краєзнавчі аспекти Київської області
10 Проценко Валентина Миколаївна 

Викладає дисципліни:

Організація івентивного туризму

Стратегія розвитку та інновації курортної справи

Організація туристичної діяльності

Звичаї та традиції народів світу

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

 

 доцент

к.ек.н.

Сфера наукових інтересів:

11 Монтрін Ірина Ігорівна

Викладає дисципліни:

Маркетингові дослідження

Поведінка споживачів

Маркетинг

Міжнародний маркетинг

Інформаційні технології та системи в комерційній діяльності

Основи рекламного маркетингу і дизайну

Готельно-ресторанний бізнес

Інвестування туристичної діяльності

Основи туризмознавства

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
3 роки

к.е.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Маркетингові комунікації
2. Бренд-менеджмент

12 Бовтрук Наталія Сергіївна

Викладає дисципліни:

Організація виставкової діяльності

Психологія лідерства

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

13 Волинець Олександр Олександрович

Викладає дисципліни:

Патентознавство

РR-технології

Інформаційні війни

Системи управління електронним документообігом

Формування баз даних у документознавстві

Основи телекомунікацій та електронної комерції

Вступ до спеціальності

Сучасні технології збору, обробки і передачі інформації

Основи інформаційно-аналітичної роботи в рекламі

Інформаційні системи і мережі в документознавстві

Естетика реклами

Політична аналітика у сфері державного управління

Іміджелогія

Рекламна діяльність у туризмі

ПР та рекламна діяльність у туризмі

Організація масових та спортивних заходів

Сучасні інформаційні технології управління персоналом

 

Докладніше…

дрцент

Досвід роботи:
11 років

к.філос.н.

Сфера наукових інтересів:

1. Реклама
2. Зв’язки із громадськістю

14 Ткаченко Оксана Олексіївна

Викладає дисципліни:

Архівознавство

Документально-інформаційні комунікації

Економіка інформаційної діяльності

Інформаційні технології в документознавстві

Інформаційні технології в галузі

Інформаційні системи в туризмі

Державна інформаційна політика

Автоматизовані інформаційно-пошукові системи

Музеєзнавство

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:

11 років

Сфера наукових інтересів:

1. Соціальний аспект в етичному розумінні освітян

15 Ткаченко Наталія Олексіївна

Викладає дисципліни:

Загальне діловодство

Технічне забезпечення інформаційної діяльності

Довідково-інформаційні фонди та їх формування

Бібліографознавство

Аналітико-синтетична переробка документної інформації

Практичний курс з машинопису

Документознавство

Професійна етика

Діловодство

Управлінське документознавство

Референтна справа

Судово-процесуальне документознавство

Інформаційно-аналітична діяльність

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:

понад 10 років

Сфера наукових інтересів:

1. Соціальні комунікації та гендер