Зіркові наставники

Белімова Тетяна Валеріївна – к. філол. н., доцент кафедри української та східної філології

 

 

 


Беспянська-Гордієнко Галина Василівна – к. філол. н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

 

 

 

 


Глушко Олександр Кіндратович – к.філол. н., доцент кафедри журналістики, Заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України

 


Горобець Олександр Олександрович – старший викладач кафедри журналістики, Заслужений журналіст України


Губарець Василь Васильович – доцент кафедри журналістики, Заслужений журналіст України

 

 

 

 


Коломієць Олена Вікторівна – к. філол. н., доцент кафедри української мови та літератури

 

 

 

 


Конвісер Ігор Олександрович – д.т.н., професор кафедри журналістики

 

 

 

 


Пазяк Надія Михайлівна – к. філол. н., в.о. доцента кафедри української мови та літератури

 

 

 


Серажим Катерина СтепаніСеражим Катерина Степанівнавна – професор, доктор філологічних наук, професор кафедри видавничої справи та редагування