Величко Марія Петрівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Досвід роботи: 5 років.

Біографія

Народилася 29 жовтня 1984 року.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримавши диплом за спеціальністю «Мова та література (арабська, французька)» та кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника арабської та французької мов і зарубіжної літератури, перекладача з арабської та французької мов.

28 лютого 2013 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему “Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики” за спеціальністю 10.01.04 — Література зарубіжних країн.

В Університеті “Україна” працює з 2013 року.

Викладає дисципліни

  1. Вступ до літературознавства
  2. Вступ до спеціальності
  3. Історія та культура країн Сходу
  4. Теорія літератури
  5. Історія східної літератури
  6. Історія українського сходознавства
  7. Друга східна мова
  8. Методика викладання іноземних мов

Сфера наукових інтересів

1. Література країн сходу
2. Методика викладання східної мови

Перелік наукових праць

1. Величко М. Панегірик у європейській античній та арабській середньовічній літературних традиціях / М. Величко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Східні мови та літератури. – Вип.17. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 49-51.

2. Величко М. Кодекс піднесеного кохання в поетичному трактуванні Ібн Зейдуна: традиційність мотивів та оригінальність авторського підходу / М. Величко // Наукові записки Інституту журналістики : Наук. збірник. – К., 2011. – Т. 45 (жовтень – грудень). – С. 189-193.

3. Величко М. Строфічні форми поезії в арабо-іспанській середньовічній ліриці / М. Величко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Східні мови та літератури. – Вип.18. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 51-55.

4. Величко М. Андалузька поезія VІІІ–ХІV ст. в оцінці А. Кримського / М. Величко // Літературознавчі студії. – Вип. 33. – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2012. – С. 68-73.

5. Величко М. Жанрове розмаїття арабо-іспанської середньовічної лірики / М. Величко // Сходознавство : Зб .наук. статей. – К., 2011. – Вип. 55-56. – С. 19-29.

6. Величко М. Арабо-іспанська середньовічна поезія, андалузька єврейська поезія та лірика трубадурів./ М. Величко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : Зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 26. – С. 59-71.

7. Величко М. Суфійські елементи в арабо-іспанській поезії. Реальні та містичні плани Умара Ібн Фаріда та Ібн Аль-Арабі; пластичність образів. / М. Величко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : Зб .наук. пр. – К., 2014. – Вип. 33. – С. 56-66.

8. Величко М. Становлення андалузького літературного канону (VIII–XIII ст.) / М. Величко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Вип.15. – Одеса, 2015. – С. 4-6.

9. Величко М. Художній світ східноарабської поезії в ліриці Ібн Зейдуна / М. Величко // Літературознавчі студії. – Вип. 43. – К., 2015.

10. Величко М. Особливості поетики представників арабо-іспанської лірики / М. Величко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Східні мови та літератури. – Вип.22. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – С. 35-38.

Електронна пошта: v.mariya.p@inbox.ru.