Величко Марія Петрівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Досвід роботи: 5 років.

Біографія

Народилася 29 жовтня 1984 року.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримавши диплом за спеціальністю «Мова та література (арабська, французька)» та кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника арабської та французької мов і зарубіжної літератури, перекладача з арабської та французької мов.

28 лютого 2013 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему “Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики” за спеціальністю 10.01.04 — Література зарубіжних країн.

В Університеті “Україна” працює з 2013 року.

Викладає дисципліни

  1. Методика викладання іноземної мови
  2. Методика навчання перекладу у вищій школі

Сфера наукових інтересів

1. Література країн сходу
2. Методика викладання східної мови

Перелік наукових праць

1. Величко М. Панегірик у європейській античній та арабській середньовічній літературних традиціях / М. Величко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Східні мови та літератури. – Вип.17. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 49-51.

2. Величко М. Кодекс піднесеного кохання в поетичному трактуванні Ібн Зейдуна: традиційність мотивів та оригінальність авторського підходу / М. Величко // Наукові записки Інституту журналістики : Наук. збірник. – К., 2011. – Т. 45 (жовтень – грудень). – С. 189-193.

3. Величко М. Строфічні форми поезії в арабо-іспанській середньовічній ліриці / М. Величко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Східні мови та літератури. – Вип.18. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 51-55.

4. Величко М. Андалузька поезія VІІІ–ХІV ст. в оцінці А. Кримського / М. Величко // Літературознавчі студії. – Вип. 33. – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2012. – С. 68-73.

5. Величко М. Жанрове розмаїття арабо-іспанської середньовічної лірики / М. Величко // Сходознавство : Зб .наук. статей. – К., 2011. – Вип. 55-56. – С. 19-29.

6. Величко М. Арабо-іспанська середньовічна поезія, андалузька єврейська поезія та лірика трубадурів./ М. Величко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : Зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 26. – С. 59-71.

7. Величко М. Суфійські елементи в арабо-іспанській поезії. Реальні та містичні плани Умара Ібн Фаріда та Ібн Аль-Арабі; пластичність образів. / М. Величко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : Зб .наук. пр. – К., 2014. – Вип. 33. – С. 56-66.

8. Величко М. Становлення андалузького літературного канону (VIII–XIII ст.) / М. Величко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Вип.15. – Одеса, 2015. – С. 4-6.

9. Величко М. Художній світ східноарабської поезії в ліриці Ібн Зейдуна / М. Величко // Літературознавчі студії. – Вип. 43. – К., 2015.

10. Величко М. Особливості поетики представників арабо-іспанської лірики / М. Величко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Східні мови та літератури. – Вип.22. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – С. 35-38.

Електронна пошта: v.mariya.p@inbox.ru.