Риженко Катерина Василівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Досвід роботи:

Біографія

Народилася 7 травня 1989 року в м. Олександрія Кіровоградської області.

Відомості про вищу освіту

У 2011 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2020 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила дисертацію за спеціальністю «Українська література» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Основні етапи діяльності

2013-2020 рр. працювала в СЗШ № 95 м. Києва на посаді вчителя української мови та літератури.

2021 р. працювала в Київському міжнародному університеті на посаді доцента кафедри слов’янської філології та мовознавства.

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до мовознавства
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Український літературний процес кінця ХІХ – початку ХХІ ст.

Перелік наукових та навчально-методичних праць 

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Риженко К. Специфіка автобіографізму роману «Владимирия» Пантелеймона Куліша. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). Вип. 12: зб. наук. пр. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 75-80.
 2. Мазурик К. Жанр художньої автобіографії в українській літературі другої половини XIX століття. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). Вип. 7: зб. наук. пр. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 268-277.
 3. Мазурик К. Жанрова природа автобіографічних повістей циклу «Воспоминания детства» Пантелеймона Куліша. Рідний край: наук., публіц., худож-літ. альманах. Полтава: Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, 2015. №2(33). С. 107-112.
 4. Мазурик К. Часова організація автобіографії Пантелеймона Куліша «Жизнь Куліша». Науковий вісник Ужгородського університету: серія: Філологія. Ужгород: Говерла, 2016. Вип. 2 (36). С. 183-187.
 1. Мазурик К. Жанрові інваріанти автобіографістики Пантелеймона Куліша Філологічні науки : зб. наук. пр. Полтава: Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. 2015. Вип. 21. С. 73-79.
 1. Мазурик К. Репрезентація образу авторського «Я» в автобіографії «Жизнь Куліша» Пантелеймона Куліша. Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. Херсон : вид-во ХДУ, 2013. Вип. LVІІІ. С. 66-71.

Статті у періодичному іноземному виданні, що входить до Міжнародної наукометричної бази Index Copernicus

 1. Mazurik К. Specificity of author’s self-expression in the autobiographical trilogy Panteleimon Kulish «Memories of childhood». Paradigm of knowledge. № 6 (26). P. 133-148.
 2. Мазурик K. Формування автобіографіки в українській літературі XII-XVIII Молодий вчений. № 7 (59) Ч. 1. С. 143—150.

НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ДОДАТКОВО ВІДОБРАЖАЮТЬ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Мазурик К. Своєрідність репрезентації «Я» в автобіографічній повісті Пантелеймона Куліша «История Ульяны Терентьевны». Зимові наукові підсумки 2017 року: II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей. Дніпро, 25 грудня 2017. 4.1 Дніпро: НБК, 2017. С. 81-87.
 2. Риженко К. В. Автобіографічний дискурс української літератури другої половини XIX ст. Наукові підсумки 2018 року: XXV Міжнародна науково- практична інтернет-конф. Вінниця, 17 грудня 2018. 4.9. С. 53-57.