Погрібна Лариса Станіславівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: понад 20 років

Біографія

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Тенденції розвитку екологічної освіти учнів початкової школи у Великій Британії” за спеціальністю 13.00.01.

Викладає дисципліни

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Фахова іноземна мова
 3. Практичний курс першої іноземної мови
 4. Практика перекладу першої іноземної мови
 5. Лінгвокраїнознавство країн І іноземної мови
 6. Наукове спілкування іноземною мовою
 7. Аспектний переклад
 8. Порівняльна лексикологія іноземної та української мови
 9. Порівняльна граматика іноземної та української мови
 10. Практика письмового та усного перекладу
 11. Практичний курс основної іноземної мови
 12. Практика перекладу основної іноземної мови
 13. Методика навчання перекладу у вищій школі
 14. Методика навчання іноземної мови
 15. Методика викладання іноземної мови
 16. Стилістика першої іноземної мови

 

Сфера наукових інтересів

1. Екологія
2. Педагогіка
3. Лінгвістичне релігієзнавство
4. Семіотика культури
5.Теорія комунікації