Погрібна Лариса Станіславівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: понад 20 років

Біографія

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Тенденції розвитку екологічної освіти учнів початкової школи у Великій Британії” за спеціальністю 13.00.01.

Викладає дисципліни

  1. Іноземна мова (поглибленого вивчення)
  2. Ділова основна іноземна мова
  3. Академічна іноземна мова
  4. Іноземна мова
  5. Теорія та практика перекладу
  6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  7. Термінознавство основної іноземної мови

Сфера наукових інтересів

1. Екологія
2. Педагогіка
3. Лінгвістичне релігієзнавство
4. Семіотика культури
5.Теорія комунікації