Підвойний Володимир Миколайович

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Досвід роботи:

Біографія

Народився 16 жовтня 1972 року в м. Миргород Полтавської області.

Відомості про вищу освіту

У 2018 році закінчив Київський національний лінгвістичний університет та здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти «магістр», спеціальність «Філологія», спеціалізація «Східні мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Переклад (турецька)». Професійна кваліфікація:: філолог, перекладач турецької і англійської мов, викладач.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2001 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка присуджено науковий ступінь: кандидат філологічних наук зі спеціальності «Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії».

Основні етапи діяльності

Працює в Апараті Верховної Ради України на посаді головного консультанта відділу розвитку персоналу управління кадрів.

Викладає дисципліни:

1. Практичний курс турецької мови