Козак Петро Миколайович

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: старший викладач

Досвід роботи: понад 10 років

Біографія

Народився 15 січня 1937 року.

Освіта

У 1960 році закінчив Український поліграфічний інститут імені І. Федорова (Львів), отримавши кваліфікацію інженера-технолога поліграфічного виробництва.

Присвятив більше 40 років діяльності видавничо-поліграфічної галузі і більше 25 років працював головним технологом республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига».

Викладає дисципліни

  1. Охорона праці в галузі журналістики
  2. Історія української та зарубіжної публіцистики
  3. Історія видавничої справи
  4. Поліграфія та цифрові технології

Коло наукових інтересів

1. Досягнення науки і техніки в сучасній поліграфії: нанотехнології

Під його керівництвом випущено низку видань, які одержали високу оцінку громадськості України і нагороджені Державною премією.

Має публікації в наукових виданнях, бере участь і виступає з доповідями на науково-практичних конференціях і семінарах.

Наукові публікації за останні роки

  1. Козак П.М., Ярема С.Я. Поліграфія: способи друку. – К.: Університет «Україна», 2010.
  2. Козак П.М., Скоба С.С. Технології виготовлення паковань для виробів легкої та харчової промисловості / Тези доповідей Х Всеукраїнської конференції студентів та молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 2013.
  3. Козак П.М., Шахов В. Мінеральні наповнювачі, їхня характеристика та мета використання в композиції паперу / Тези доповідей ІV науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі. – К.: Університет «Україна», 2013.
  4. Козак П.М., Масловський М. Особливості виготовлення офсетних друкарських форм на заздалегідь вчутливлених пластинках / Тези доповідей V науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі. – К.: Університет «Україна», 2015.
  5. Козак П.М., Яковенко Я.М. Однорідність властивостей паперу як фактор високої якості друкованої продукції / Тези доповідей І науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі. – К.: Університет «Україна», 2010.
  6. Козак П.М., Марус Ю. Використання термографії під час виготовлення етикеток / Тези доповідей ІV науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі. – К.: Університет «Україна», 2015.