Коломієць Олена Вікторівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж роботи: 32 роки.

Біографія

Народилася 13 липня 1967 року.

Досвід роботи

2014 р. – до сьогодні – завідувач кафедри української мови, літератури та східних мов Інституту філології та масових комунікацій Університету „Україна”.

2006 – 2014 рр. – доцент кафедри української мови та літератури Факультету філології та масових комунікацій Університету „Україна”.

2000 – 2006 рр. – старший викладач кафедри українознавства Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (з 2005 року – Факультету підготовки фахівців із гуманітарних питань НАОУ). За цей період набула досвіду викладання навчальних дисциплін “Ділова українська мова”, “Вітчизняна література”, “Культура мовлення”, “Сучасна українська мова у військовій професійній діяльності”, до яких розробляла робочі програми та тематичні плани. Упродовж 2002 – 2006 рр. очолювала ПМК викладачів української мови, для викладання зазначених курсів підготувала та видала методичні рекомендації “Ділова українська мова для слухачів вищих військових закладів”, збірник завдань і вправ “Культура мовлення”. Працювала над впровадженням інноваційних технологій – до курсу “Ділова українська мова” підготувала збірник тестових завдань. До курсу “Сучасна українська мова у військовій професійній діяльності” написала посібник-практикум на основі модульно-рейтингової системи навчання.

1998 – 2000 рр. – викладала англійську мову в СШ № 203 м. Києва.

1995 – 1998 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи. У цей час за рекомендацією педагогічного колективу була обрана депутатом районної ради.

1990 – 1998 рр. – вчитель Іванківської НСШ Кіцманського району Чернівецької області. У 1994 році стала призером конкурсу “Учитель року” серед учителів української мови та літератури. За результатами позачергової атестації того ж року було присвоєно кваліфікацію “Учитель вищої категорії”.

Вища освіта

1985 – 1990 рр. – навчання на денному відділенні філологічного факультету Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. Спеціальність: російська мова та література. Кваліфікація: філолог. Викладач.

1992 – 1996 рр. – отримала другу вищу освіту, закінчивши філологічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста філолога, викладача української мови та літератури.

Відомості про захист дисертацій

2001 – 2005 рр. – навчання в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.01 – українська література на кафедрі новітньої української літератури (літератури ХХ століття). Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук, директор Інституту філології КНУ Семенюк Г.Ф. Тема дисертаційного дослідження – “Творчість Докії Гуменної (проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості)”.

13 квітня 2007 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбувся успішний прилюдний захист дисертації. Рішенням Вищої атестаційної комісії України присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Знання мов: вільно володіє українською, російською та англійською мовами, на розмовному рівні – польською.

Викладає дисципліни

 1. Східнослав’янська мова
 2. Історія української літератури ХХ ст.
 3. Практика перекладу (з російської на українську)
 4. Практика перекладу (з української на російську)
 5. Лінгвістичний аналіз тексту
 6. Методика викладання української літератури
 7. Історія української літератури 1800-1860 рр.
 8. Рух стилістичних тенденцій в українській мові
 9. Сучасна комунікативна лінгвістика. Теорія тексту
 10. Новітні методи викладання української літератури у ВНЗ
 11. Література української діаспори
 12. Наукові дослідження мовного матеріалу

Сфера наукових інтересів

1. Мовна політика в Україні
2. Культура мовлення
3. Ораторське мистецтво
4. Методика викладання української літератури

Автор навчального посібника «Художня творчість Докії Гуменної» (2011 р.), більше 30 публікацій про творчість українських письменників ХХ століття (Ліну Костенко, Максима Рильського, Григора Тютюнника), досліджень про проблемно-тематичні та жанрові особливості розвитку української еміграційної літератури ХХ століття.

Перелік наукових праць

1. Артур Конан Дойль та його “Оповідання про Шерлока Холмса” // Педагогічний калейдоскоп. Інформаційно-методичний бюлетень. – Кіцмань : Відділ освіти Кіцманської районної ради, 1994. – С. 50 – 55.

2. Проблема митця і суспільства у творчості Ліни Костенко // Українознавство в системі вищої освіти. – К.: ВГІНАОУ, 2001. – С. 212 – 217.

3. Тема України у творчості Ліни Костенко // Українознавство – наука самопізнання українського народу. – К., 2001. – С. 142 – 144.

4. Програма з української мови для слухачів вищих військових навчальних закладів. – К.: ВГІНАОУ, 2002. – 12 с.

5. Ділова українська мова. Програма та методичні рекомендації. – К.: ВГІНАОУ, 2002. – 28 с.

6. Культура мовлення. Збірник завдань і вправ / Укл.: Костенюк О.В., Алтицева Л.Ю., Груздьова О.В., Цікра Н.М. – К.: ВГІНАОУ, 2002. – 44с.

7. Творчий внесок Докії Гуменної в українську літературу ХХ ст. // Збірник наукових праць ВГІНАОУ. – К.: ВГІНАОУ. – 2003. – №3 (34). – С. 22 – 34.

8. Друга світова війна у творчості Докії Гуменної // Збірник наукових праць. Гуманітарний факультет НАОУ. – К.: ВГІНАОУ, 2004. – № 4 (41). – С.42 – 46.

9. Тема Другої світової війни у творчості письменників-емігрантів та О.Довженка // Літературознавчі студії. – К., 2005. – Випуск 13. – С. 152 – 159.

10. Докія Гуменна про Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 7. – К., 2005. – С. 94 – 97.

11. Мова творів Докії Гуменної та письменниця про мову // Літературознавчі студії. ‑ К., 2005. – Випуск 12. ‑ С. 267 – 271.

12. Навчання ораторському мистецтву як шлях удосконалення особистості і фахівця // Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет „Україна”, 2006. – С. 349 – 351.

13. Актуалізація пізнавальної діяльності студентів у теорії і практиці риторичної комунікації // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. – К.: Університет „Україна”, 2007.

14. Трипільська культура як формотворчий чинник світогляду прадавніх українців у творчості Докії Гуменної, письменниці українського зарубіжжя // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Вип. 13. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – C. 172 – 178.

15. Проблема беззахисності людської душі в інтегрованому середовищі (на матеріалі новелістики Григора Тютюнника) // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. – К.: Університет „Україна”, 2008. – С. 617 – 618.

16. Чумацький Шлях як визначальний символ роману-тетралогії Докії Гуменної „Діти Чумацького Шляху” // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 31. – К.: ВГЦ „Київський університет”, 2009. – С. 245 –249.

17. Риси модернізму в малій та середній прозі Докії Гуменної // Літературознавчі студії. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Випуск 29. – С. 214 – 219.

18. Міфопоетика казки-есе Докії Гуменної «Благослови, Мати!» // Літературознавчі студії. – К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Випуск 31. – С. 193 – 196.

19. Творчість Докії Гуменної в контексті європейського імпресіонізму // Вісник (Літературознавчі студії). – К.: Київський міжнародний університет, 2011. – Випуск 11.– С.105 – 114.

20. Художня творчість Докії Гуменної: Навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2011. – 211 с.

21. Організація та планування ділових комунікацій: Навчально-методичний комплекс. – К.: Університет «Україна», 2011. – 48 с.

22. Мемуаристика як досвід автобіографічних творів у жіночій літературі ХХ – поч. ХХІ ст. («Дар Евдотеї Докії Гуменної як антитеза «Жіночої ролі» Людмили Таран») // Літературознавчі студії. – К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – Випуск 33. – С. 232 – 237.

23. Екзистенційна основа образів прірви, безодні як осмислення в літературі кризового стану суспільства // Література. Фольклор. Проблеми поетики (Збірник, присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської ). – Вип. 36. – К.: ВГЦ „Київський університет”, 2012. – С. 131 – 137.

24. Фізична недуга як наслідок психологічного стану (за матеріалами автобіографічної повісті Наталени Королеви «Без коріння») // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. – К.: Університет „Україна”, 2012. – С. 617 – 618.

25. Автобіографічний характер поеми М.Рильського «Мандрівка в молодість» // Літературознавчі студії. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – Випуск 34. – С. 131 – 135.

26. Прірва, безодня як екзистенційні образи української еміграційної літератури ІІ пол. ХХ століття (на матеріалі роману-хроніки Докії Гуменної «Хрещатий Яр») // Літературознавчі студії. – К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – Випуск 35. – С. 337 – 342.

27. Художня рецепція подій Другої світової війни в українській еміграційній літературі крізь призму екзистенційного образу прірви (на матеріалі роману Івана Багряного «Людина біжить над прірвою») // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т.VІ (160). – C. 389 – 393.

28. Осмислення проблеми роздвоєння свідомості людини міжвоєнного суспільства в українській еміграційній літературі ІІ пол. ХХ ст. // Вісник (Літературознавчі студії). – К.: Київський міжнародний університет, 2013. – Випуск 12.

29. Репортаж та нарис як характерні жанри українського еміграційного письменства ІІ пол. ХХ ст. // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. – С. 231 – 237.

30. Мовна політика як складова національної безпеки // Мовна ситуація та мовна політика в Україні: Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції [Текст]. – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2014. – С. 35 – 37.

31. Особливості формування мовної особистості студента під час викладання навчальної дисципліни “Література української діаспори”: Збірник тез XV Всеукраїнської викладацької науково-практичної конференції “Вища освіта і наука України в контексті європейського освітнього простору” (13 – 14 травня 2015 р.).

32. Об’єднання українських письменників «Слово» як організована форма літературного протистояння // Літературознавчі студії. – К.:Київський національний університет імені ТарасаШевченка, 2016. – Випуск 47. – С. 142 – 148.

Життєве кредо: “Тільки сміливі мають щастя” (Іван Багряний).

Уподобання – українська народна пісня.

Електронна пошта: helen_kolomiets@urr.net.