Гетьман Володимир Іванович

Кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 43 роки

 

Біографія

Народився 1 жовтня 1953 року с. Остальчі Перебовичиського району Тернопільської області.

Відомості про вищу освіту

У 1975 році закінчив кафедру фізичної географії географічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2010 році захистив дисертацію в КНУ ім. Т.Г. Шевченка, присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

У 2014 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри землезнавства та геоморфології.

Основні етапи діяльності

У 1975-1980 роках працював у Бориспільській СШ № 1 на посаді вчителя географії.

У 1980-1997 роках працював у НПУ ім. М.П. Драгоманова на посадах асистента кафедри фізичної географії, старшого викладача кафедри фізичної географії.

У 1997-2001 роках працював у Головному управлінні національних природних парків і заповідної справи Мінекобезпеки України на посадах головного спеціаліста відділу установ природно-заповідного фонду міністерства, головним спеціалістом Управління природно-заповідного фонду, головним спеціалістом відділу державного управління економіки та контролю –Управління природно-заповідного фонду.

У 2001-2011 роках працював у Державній службі заповідної справи на посадах головного спеціаліста сектору служби державної охорони природно-заповідного фонду відділу державного управління та контролю, головного спеціаліста державного відділу державного регулювання та контролю природних ресурсів природно-заповідного фонду, головного спеціаліста відділу державного управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду.

З 2017 року працює в Державній екологічній академії післядипломної освіти на посаді доцента кафедри екологічної безпеки.

Викладає дисципліни:

  1. Основи заповідної справи
  2. Організація евентивного туризму
  3. Основи туризму та орієнтування
  4. Туристсько-рекреаційні комплекси світу
  5. Спеціалізований туризм
  6. Моніторинг світового ринку туристичних послуг

 

Сфера наукових досліджень

 

Основні наукові праці

Має більше 20 друкованих навчальних робіт.

 

Перелік наукових та навчально-методичних праць