Федірко Анна Василівна

Кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 8 років

Біографія

Народилась 21 грудня 1991 року у м. Києві.

Відомості про вищу освіту

У 2014 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за напрямом підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність та здобула кваліфікацію бакалавра з документознавства.

Основні етапи діяльності

З 2013 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посадах: провідного фахівця, начальника відділу організації навчального процесу, завідувача сектором дистанційного навчання відділу організації освітнього процесу.

Викладає дисципліни:

 1. Практичний курс із машинопису
 2. Аналітико-синтетична переробка документної інформації
 3. Захист інформації та інформаційного продукту
 4. Управлінське документознавство
 5. Документознавство
 6. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 7. Діловодство
 8. Стандартизація
 9. Довідково-інформаційні фонди та їх формування
 10. Вступ до спеціальності
 11. Сучасні технології збору, обробки і передачі інформації