Денисенко Володимир Анатолійович

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 27 років, в Університеті “Україна” – з 2008 року

Біографія

Народився 3 січня 1975 року в місті Красноярськ.

Відомості про вищу освіту

У 1999 році закінчив Інститут журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Журналістика» та здобув кваліфікацію журналіста.

Відомості про захист дисертацій

29 червня 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему “Духовна освіта в Україні Х-ХУІІІ ст.” за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.

Державні нагороди, почесні звання

2007 рік – «Відмінник освіти»;

2010 рік – «Василь Сухомлинський».

Основні етапи діяльності

З 1991 року працював на Українському телебаченні на посаді асистента режисера Головної редакції громадсько-політичних програм та молодіжної редакції.

Працював режисером телекомпанії прес-служби Міністерства оборони України; літературним редактором журналу «Пам’ять століть».

З 2001 року працював молодшим науковим співробітником Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

З 2002 року – член Національної спілки журналістів України;

  • відповідальний секретар історичного наукового та літературного журналу «Пам’ять століть» та науково-популярного щоденника «Історичний календар»;
  • заступник відповідального секретаря щорічника «Україна дипломатична».

З 2003 року – викладач історії України НПУ ім. М.П. Драгоманова.

З 2005 року – старший викладач НПУ ім. М.П. Драгоманова.

З 2010 року – головний редактор журналу «Духовні студії».

Викладає дисципліни

  1. Історія української та зарубіжної журналістики
  2. Історія зарубіжної журналістики
  3. Теорія журналістики
  4. Міжнародна журналістика
  5. Теорія та історія соціальних комунікацій
  6. Соціальна інформатика
  7. Соціологія масової комунікації і громадської думки

Сфера наукових інтересів

1. Історія
2. Політика
3. Комунікації
4. ЗМІ
5. Прес-служба

Електронна пошта: balam@ukr.net.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

Рік Найменування Видавництво Обсяг, д.а. Співавтори
1. 2011 Літописець церковного і духовного життя в Україні Альманах «Історичний календар»- 2011, С. 64 – 68
2. Педагог і просвітитель Іов Борецький Альманах «Історичний календар»- 2011, С. 104-109
3. «Чи палає наше серце, чи тривожить нас сумління?». Проповідницька діяльність Феодосія Печерського Альманах «Історичний календар»- 2011, С. 184-188
4. Ім’я і праця для нащадків. Феофан Прокопович Альманах «Історичний календар»-2011, С. 208-211
5. «Проповідник у великим стилю» (Іпатій Потій) Альманах «Історичний календар»-2011, С. 247-252
6. Справа, збагачена натхненням Журнал “Пам’ять століть”, № 1-2. С.7-11 0,3 д.а.
7. Дванадцять випусків щорічника “Україна дипломатична” Журнал “Пам’ять століть”, № 5-6. С. 328-330 0,3 д.а.
8. «Духовно єднаймось, порозуміваймось…» Листування Михайла Драгоманова і Миколи Лисенка в контексті громадсько-мистецького життя в Україні (1876-1890 рр.) Відомий-невідомий Михайло Драгоманов. Науковий збірник до 170-річчя від дня народження М.П. Драгоманова — К. 2011.— С. 205-208
9. «Літопис історії української дипломатії» Газета «Культура і життя» – № 52, ЗО грудня, 2011 р. Київ. – С. 3
10. У Києві розкрили секрети дипломатії Газета “Урядовий Кур’єр”.-2011.-№246. – 31 грудня
11. 2012 «Літопис історії української дипломатії» Газета «Молодь України». – № 4(19489), 2012 р., С. 4. – 24 січня.
12. «Пізнаємо Україну» 20 років Генеральної дирекції 3 обслуговування іноземних представництв. Науково-популярний нарис – К. 2012.-416 с. 65 д/арк. Б.Гуменюк,

О.Кийков,

В.Туркевич

13. Монографія Наукове видання “Духовна дипломатія” -К. 2012.-216 с. 0,4 д/арк. А.Денисенко, О.Кийков
14. «Феномен Петра Могили як фундатора Києво-Могилянської академії» Альманах «Історичний календар». – Постаті. – К. 2012.-С. 17-23
15. «Його послав Дух Святий…» (Варлаам Ясинський) Альманах «Історичний календар». – Духовні світочі. – К. 2012. – С. 102-106
16. «Духовно єднаймось,порозуміваймось…» (Микола Лисенко) Альманах «Історичний календар». – Уславлені імена. — К. 2012. – С. 107 -111
17. Остання лекція архієпископа Луки Альманах «Історичний календар». – Духовні світочі. — К. 2012. – С. 124-129
18. «Час все уносить, однак діла живуть вічно…» (Іреней Фальковський) Альманах «Історичний календар». – Духовні світочі. – К. 2012. – С. 154-164
19. Грек Кирило Лукаріс: ректор Острозької академії Альманах «Історичний календар». – Духовні світочі. – К. 2012. – С. 282-286 0.3 д/арк.
20. “Встань, сплячий, і воскресни!” Деякі історико-теологічні нотатки щодо бачення розвитку суспільства у посланнях святого апостола Павла Журнал “Пам’ять століть” № 5. – К. 2012. -С. 13-22 1 д/арк.
21. Виховання серця і розуму (Виступ на науковій конференції з нагоди 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди) Журнал “Пам’ять століть” № 6. – К. 2012. -С. 85 – 87 0.4 д/арк.
22. Від серця до Бога – навпростець дорога Журнал “Пам’ять століть” № 6. – К. 2012. -С. 233-241 0.7 д/арк.
23. “Духовні студії”. Глосарій Науковий журнал “Духовні студії” – № 2. -К. 2012.-С. 188-207 2 д/арк.
24. 2013 Автор “Зерцало Богословія” (Кирило Транквіліон-Ставровецький) Альманах «Історичний календар». – Духовні світочі.-К. 2013.-С. 56 -58 0.2 д/арк.
25. Грек Кирило Лукаріс: ректор Острозької академії Альманах «Історичний календар». – Духовні постаті. – К. 2013. – С. 111 – 114 0.3 д/арк.
26. Засновник Києво-Печерського монастиря Антоній Альманах «Історичний календар». – Духовні постаті. – К. 2013. – С. 118-121 0.3 Д/арк.
27. Пастор Іван Малишевський Альманах «Історичний календар». – Духовні постаті. – К. 2013. – С. 122-123 0.1 д/арк.
28. “Проповідник великім стилю” Іпатій Потій – людина своєї епохи Альманах «Історичний календар». – Цікаво знати.-К. 2013.-С. 131 – 135 0.3 д/арк.
29. Громадянин світу за покликанням. Дипломатична візія скульптурної Шевченкіани Науковий щорічник “Україна дипломатична” -К. -2013. -Вип. 14. -С. 807 – 839 0.5 д/арк. Б.Войцехівський
30. Павло Олександрович Кривонос Кривонос П.О. Бібліографічний покажчик. – К., 2013. – 32 с. 0.2 д/арк. Б.Гуменюк
31. Громадянин світу за покликанням. Дипломатична візія скульптурної Шевченкіани Науковий щорічник “Україна дипломатична” -К. -2013. -Вип. 14. С. 807 – 838 Б. Войцехівський
32. 2014 Святійший Патріарх Київський і всієї Руси -України Філарет Бібліографія Філарета (Денисенка) Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-У країни. – К., 2014.-96 с. 0.4 д/арк. П.Кривонос,

В.Туркевич,

Д.Степович,

І.Хоменська

33. Скарбниця мудрості віків “Малознані українські історичні терміни, слова та словосполучення” Газета “Культура і життя” – №4, 24 січня, 2014 р.-С. 12.
34. “Україна дипломатична”: п’ятнадцятий випуск Газета “Урядовий Кур’єр”.-2014.-№242. – 26 грудня. – С. 6. І. Хоменська
35. Хто не ризикує – той не дивує світ (Штрихи до політичного портрета Уінстона Черчілля) Науковий щорічник “Україна дипломатична” -К.-2014.-Вип. 15.-С. 826 – 848.
36. Хто не ризикує – той не дивує світ (Штрихи до політичного портрета Уінстона Черчілля) – Ч. 1. Журнал МЗС “Зовнішні справи”. – Київ – 2014. № 9. – С. 54 – 59.
37. Хто не ризикує – той не дивує світ (Штрихи до політичного портрета Уінстона Черчілля) – Ч. 2. Журнал МЗС “Зовнішні справи”. – Київ – 2014. № 10.-С. 52 -56.
38. Воїн і архієпископ Лука Альманах «Історичний календар». – Духовні світочі. – К. 2014. – С.
39. Постать Черчілля у Другій світовій війні Альманах «Історичний календар». – Духовні світочі. -К. 2014.
40. 2015 Смута як предтеча демократії Журнал МЗС “Зовнішні справи”. – Київ – 2015. № 11.-С. 57.
41. 15 випусків щорічника «Україна дипломатична» Журнал «Журналіст України». – Київ, 2015. № 2. – С. 24.
42. Мудрі славу отримують у спадок. Науковий щорічник “Україна дипломатична” -К.-2015.-Вип. 16. – С. 708-714 О.Кийков
43. Смута як предтеча демократії. Науковий щорічник “Україна дипломатична” -К. -2015. -Вип. 16.- С. 999-1001.
44. 2016 Павло Кривонос – видавець літопису дипломатії Журнал «Журналіст України». – Київ, 2016. № 2. – С. 39.
45. Українські шляхи до Святого Афону. Науковий щорічник “Україна дипломатична”. -К. -2016. – Вип. 17. -С. 955-958
46. Духовний пастор української нації. До 50-річчя архіпастирського служіння Святійшого Патріарха Філарета (Денисенко) на Київській кафедрі Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»Київ -2016.-96 с.
47. 2017 Зовнішня політика: історія і сучасність Газета «Урядовий кур’єр» – 2017. -№ 11. -20 січня. – С. 3.