Ареф’єва Анна Юріївна

Кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Досвід роботи: 8 років

Біографія

Народилася 2 лютого 1985 року в м. Києві.

Відомості про вищу освіту

У 2013 році закінчила Національну музичну академію України імені П.І. Чайковського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію «оперний та концертний співак, викладач».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2017 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила дисертацію за спеціальністю «Філософська антропологія, філософія культури» та здобула науковий ступінь: кандидат філософських наук.

Основні етапи діяльності

У 2013-2019 рр. працювала в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова на посаді: асистент кафедри дизайну та реклами; асистент кафедри культурології та філософської антропології.

З вересня 2020 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді: доцента кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій Інституту філології та масових комунікацій.

Викладає дисципліни:

  1. Музеєзнавство
  2. Основи корпоративної культури

Перелік наукових та навчально-методичних праць 

з/п

Назва роботи

Вид роботи

Вихідні дані

Обсяг

роботи

Співавтори

2 Українська культура в контексті глобалізаційних процесів сучасності Монографія Київ: Університет „Україна”, 2018 132 с. 8,5 друк. арк.  
3 Художественная жизнь в Украине конца XX – начала XX веков Стаття Сборник научных трудов TRANSACTIONS № 1 (28). – Тбилиси : Телавский Государственный Университет им.

Якоба Гогебашвили. – 2015.

С.381-387  
4 Образи сакрального мистецтва в музиці та живописі Стаття Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2015. — №2 С.130-135  
5 Глобалізація культури як предмет філософського аналізу Стаття Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – К. : Гілея, 2016. — Вип. 107 (4) С. 271-276  
6 Специфікація освітянських технологій та виставково-бібліотечної діяльності в умовах глобалізації культури Стаття Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. — К. : Гілея, 2016. — Вип. 107 (5). С.215-218  
7 Глобалізаційні процеси в культурі сучасності Стаття Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – К. : Гілея, 2017. — Вип. 116 (1) С.185-189  
8 Культурно-історичні темпоральності глобалізації культури Стаття Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково- практичний журнал. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – Випуск 10. С.13-16  
9 Образи сакрального мистецтва в музиці України XX – XXI століть Стаття Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – Випуск 11. С. 15-19  
10 Фестивальні імпрези мистецтва України як феномен культури повсякдення Стаття Міжнародний вісник: культурологія. Філологія, музикознавство. – М. : Міленіум, 2015.-Вин. 1(4). С.138-142  
11 Оперне мистецтво як феномен діалогу культур Стаття Аркадія. Мистецтвознавчий та культурологічний журнал. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2015. – .№1 (42). С.121-124  
12 Естрадне мистецтво в контексті мультисценічного синтезу мистецтв Стаття Аркадія.

Мистецтвознавчий

та

культурологічний журнал. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2015. – №2 (43).

С.67-71  
13 Культуротворчі чинники формування естрадного мистецтва Тези

конференції

Матеріали І Міжнародної науково- практичної конференції (8 – 10 квітня 2015 р.), – Херсон, ХНТУ, 2015. С.54-56  
14 Українська культура в контексті глобалізаційних процесів Стаття Людина. Культура. Дизайн.

Проблеми розвитку дизайну в сучасній українській культурі: матеріали Всеукр.

наук.-практ. конф., м. Київ, 25 – 26 березня 2014р.-К.: Університет «Україна», 2015.

С.211-238  
15 Фестивальні імпрези та виставкова діяльність в незалежній Україні як практики сучасної культури Стаття Людина у просторі сучасної культури. Дизайн в контексті культурних практик

сучасності (мода, реклама, шоу- бізнес, естрада, туристична діяльність): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 -26 березня 2015 р. – Київ : Університет «Україна», 2015

С.177-199  
16 Глобалізація культури як предмет філософського аналізу Стаття Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітної науково- практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософської освіти і науки 14- 18 березня 2016 року. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016 С.220-222  
17 Креативні засади вокальної педагогіки Стаття Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітної науково- практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософської освіти і науки 14- 18 травня 2018 року. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016 С.188-191  
18 Глобалізаційні процесів культурі як предмет філософсько- антропологічного аналізу Стаття Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття. Матеріали XI Міжнародної науково- практичної конференції. – Одеса : 12-14 вересня. – Видавництво ПП „Асторія”, 2018. С.280-282  
19 Синтез мистецтв у сезонах Сергія Дягіцлєва як діалог культур: постреальність інтерпретативних парадигм Стаття Київський національний університет культури і мистецтв. Культура і мистецтво у сучасному світі. Збірник наукових праць. Випуск 20. – К : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. С.209-218