Адамчук Наталія Василівна

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 8 років

Біографія

Народилася 20 грудня 1973 року.

23 січня 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – Українська література на тему: «Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука».

Викладає дисципліни

  1. Коректура
  2. Редагування художньої та дитячої літератури
  3. Редагування навчальної літератури
  4. Редагування навчальної та довідкової літератури
  5. Культура видання. Видавничі стандарти
  6. Редагування рекламно-комерційної літератури
  7. Видавнича справа та редагування
  8. Рецензування творів
  9. Сучасна українська та зарубіжна публіцистика
  10. Літературне редагування

Сфера наукових інтересів

1. Літературна практика у професійній підготовці редакторів та видавців
2. Редакторсько-видавнича підготовка літератури для дітей
3. Особливості роботи редактора при підготовці електронних видань
4. Інтернет-технології у професійній діяльності редактора і журналіста
5. Сучасна українська література в контексті біблійної та народної міфології
6. Зміна читацьких уподобань сучасних підлітків у соціокультурному контексті розвитку суспільства

Вибрані опубліковані статті літературознавчого напряму

«Рецепція біблійних образів та мотивів у творчості Валерія Шевчука», «Жіноча роль: “спокусниця”чи “хранителька роду”», «Культурно-семіотичні парадигми міфотворчості в контексті літератури» та ін.

Майже 10-річна робота у видавництвах імені Олени Теліги та «Шкільний світ» дала можливість накопичити як практичний досвід, так і цікавий теоретичний матеріал, проте роботи, які стосуються наукових інтересів у цій сфері, поки на стадії опрацювання.

Публікації останніх років

1. Адамчук Н.В. Жіноча роль: «спокусниця» чи «хранителька роду»? (Твори Валерія Шевчука і народна міфологія) // Нове життя старих традицій. Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті. Матеріали наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» . – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012.

2. Адамчук Н.В. Рецепція біблійних образів та мотивів у творчості Валерія Шевчука // Вісник Київського славістичного університету: Зб. наук. праць. Серія «Філологія» . – К., 2013. – Вип. 37

3. Адамчук Н.В., Хохлова М. Сучасна концепція культури книги в контексті видань для дітей // Матеріали VI науково­-практичної конференції студентів і молодих вчених “Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі”. – К., 2016.

4. Адамчук Н.В. Художня література як засіб формування толерантного середовища для дітей з особливими потребами // Література. Діти. Час: Науковий вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – К., 2016.

Бібліографія праць

1. Адамчук Н.В. Міф про вовкулаку: народна демонологія та сучасна літературна інтерпретація // Фольклористичні зошити: Зб. наук. праць. Вип. 3. – Луцьк: Полісько-Волинський народознавчий центр, 2000. – Вип.3

2. Адамчук Н.В. Фольклорно-міфологічні джерела образності Валерія Шевчука (на матеріалі роману-балади «Дім на горі») // Наук. вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Зб. наук. праць. – Луцьк: Вежа, 2000. – № 6.

3. Адамчук Н.В. Культурно-семіотичні парадигми міфотворчості у контексті літератури // Наук. вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2001. – № 9.

4. Адамчук Н.В. Жіноча роль: «спокусниця» чи «хранителька роду»? (Твори Валерія Шевчука і народна міфологія) // Нове життя старих традицій. Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті. Матеріали наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» . – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012.

5. Адамчук Н.В. Рецепція біблійних образів та мотивів у творчості Валерія Шевчука // Вісник Київського славістичного університету: Зб. наук. праць. Серія «Філологія» . – К., 2013. – Вип. 37

6. Адамчук Н.В., Хохлова М. Сучасна концепція культури книги в контексті видань для дітей // Матеріали VI науково­-практичної конференції студентів і молодих вчених “Масово­комунікаційні процеси в сучасному світі”. – К., 2016.

7. Адамчук Н.В. Художня література як засіб формування толерантного середовища для дітей з особливими потребами // Література. Діти. Час: Науковий вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – К., 2016.