Професорсько-викладацький склад

Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Денисенко Володимир Анатолійович 

Викладає дисципліни:

Прикладні соціально-комунікативні технології

Прес-служба

Теорія та історія соціальних комунікацій

Теорія журналістики

Теорія та історія журналістики

Новітні медіа

Соціальна інформатика

Історія української журналістики

Історія зарубіжної журналістики

Докладніше… завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:

понад 10 років

д.і.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Історія
2. Політика
3. Комунікації
4. ЗМІ
5. Прес-служба

2 Ярошовець Тетяна Іванівна
Викладає дисципліни:Корпоративне управління видавничою діяльністюЛогіка і методика логічного аналізу тексту

Теорія та методика логічного аналізу тексту

Основи видавничої справи

Право видавця і редактора

Редагування суспільно-політичної літератури

Редагування наукової і науково-популярної літератури

Типологія помилок

Історія зарубіжної літератури

Історія світової видавничої справи

Історія української видавничої справи

Медіаправо

Теорія та методика журналістської творчості

Комунікаційні технології

Інтернет журналістика

Докладніше… доцент

Досвід роботи:

понад 27 років

к.філос.н.

Сфера наукових інтересів:

1. Видавничо-поліграфічні процеси в сучасному світі
2. Особливості редагування текстів в електронних ЗМІ
3. Законодавча база у сфері видавничо-поліграфічної справи

3 Барна Наталія Віталіївна 

Викладає дисципліни:
Практикум з ПР-менеджменту

Основи наукових досліджень

Докладніше… професор

Досвід роботи: 
20 років

доцент д.філос.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Культурологія та менеджмент

4 Нестеренко Юлія Вікторівна 

Викладає дисципліни:

Основи журналістики

Газетно-журнальне виробництво

Агенційна журналістика

Теорія масової комунікації

Теорія масової інформації

Проблематика ЗМІ

Методологія досліджень соціальних комунікацій

Соціологія громадської думки та моніторинг ЗМК

Докладніше… доцент

Досвід роботи: 
5 років

к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Дослідження регіональної преси та сучасної української публіцистики

5 Лазор Олена Миколаївна

Викладає дисципліни:

Докладніше… доцент

Досвід роботи:

11 років

к.н. із с.к.

Сфера наукових інтересів:

6 Степанова (Доманська) Олена Анатоліївна 

Викладає дисципліни: 

Еристика. Теорія та практика аргументації

Постановка голосу

Організація проведення народних свят

Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс

Етика й естетика

Докладніше… професор

Досвід роботи: 
12 років

доцент к.н. з культ.

Сфера наукових інтересів: 
1. Концептуальні дослідження національного культурного простору України

7 Данько-Сліпцова Анна Анатоліївна

Викладає дисципліни:
Інтернет-журналістикаРадіовиробництвоУкраїнське журналістикознавствоТеорія і методика журналістської творчості
Докладніше… старший викладач

Досвід роботи:
12 років

магістр

Сфера наукових інтересів: 
1. Дослідження розвитку соціальних комунікацій та їх вплив на сьогодення

8 Левченко Ганна Євгенівна

Викладає дисципліни:

Телевиробництво

Міжнародна журналістика

Соціологія масової комунікації

Соціологія громадської думки

Комунікаційна естетика

Історія української журналістики

Історія зарубіжної журналістики

Теорія журналістики

Фотожурналістика

Теорія і методика журналістської творчості

Докладніше… асистент

Досвід роботи:

37 років

Сфера наукових інтересів:
9 Адамчук Наталія Василівна 

Викладає дисципліни:

Коректура

Редагування художньої та дитячої літератури

Редагування навчальної літератури

Редагування навчальної та довідкової літератури

Культура видання. Видавничі стандарти

Редагування рекламно-комерційної літератури

Видавнича справа та редагування

Рецензування творів

Сучасна українська та зарубіжна публіцистика

Літературне редагування


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:
10 років

доцент к.філол.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Літературна практика у професійній підготовці редакторів та видавців2. Редакторсько-видавнича підготовка літератури для дітей
3. Особливості роботи редактора при підготовці електронних видань4. Інтернет-технології у професійній діяльності редактора і журналіста
5. Сучасна українська література в контексті біблійної та народної міфології

10 Бобренко Ростислав Всеволодович 

Викладає дисципліни: 

Макетування і верстка

Комп’ютерна графіка

Шрифтознавство

Художнє оформлення та редагування

Графічний дизайн паковань

Ергономіка

Дизайн, конструювання та та художнє оформлення паковань

Оброблення текстової та зображувальної інформації

Технічне редагування

Інформаційні технології у видавничій діяльності

Інформаційні технології у журналістській галузі

Газетно-журнальне видання

Практична стилістика

Організація та економіка видавничої справи

Маркетинг і промоція видань

Практикум з реклами та менеджменту

Українське журналістикознавство


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:
10 років

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Естетична підготовка фахівців з видавничої справи, поліграфії та редагування

11 Гопкало Володимир Лаврентійович 

Викладає дисципліни: 

Фотографія та композиція

Проектування, виготовлення і оформлення видань

Комп’ютеризація технологічних процесів

Проектування технологічних процесів

Проектування і розрахунок виробничих потужностей

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:
13 років

Сфера наукових інтересів:
1. Поліграфія та автоматизація поліграфічного виробництва
2. Цифрові технології
12 Лоза Галина Іванівна

Викладає дисципліни:

Основи редакторської майстерності

Редагування перекладної літератури

Редагування довідкової та енциклопедичної літератури

Практична стилістика


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:

41 рік

доцент к.н. з соц. комун.

Сфера наукових інтересів:

13 Козак Петро Миколайович 

Викладає дисципліни:

Способи друку для різних видів друкованої продукції

Спеціальні способи друку та обладнання

Додрукарські технології та обладнання

Видавничо-поліграфічні технології та обладнання

Видавничо-поліграфічні стандарти

Культура видання. Видавничі стандарти

Вступ до спеціальності

Післядрукарські технології та обладнання

Післядрукарські та оздоблювальні процеси

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Оцінювання якості та вимог до друкування

Оцінювання якості вимог до друкування та етикетки

Теоретичні основи фото- та копіювальних процесів

Теоретичні основи фото- та копіювальної продукції

Системи захисту друкованої продукції

Паковальні матеріали і тара

Поліграфія

Поліграфія та цифрові технології

Екологія в паковальному виробництві

Спеціальне матеріалознавство

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:
12 років

Сфера наукових інтересів:
1. Досягнення науки і техніки в сучасній поліграфії
2. Нанотехнології
14 Неділько Тетяна Петрівна 

Викладає дисципліни: 

Текстознавство

Текстознавство та методика редагування

Реклама і зв’язки із громадськістю

Книжкові видання

Газетно-журнальні видання

Сучасне книгознавство

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:
16 років

Сфера наукових інтересів:
1. Методика викладання української мови та літератури для осіб з вадами слуху
2. Інтеграція в освітнє середовище осіб з інвалідністю
15 Андрейчук Леся Йосипівна

Викладає дисципліни:

Видавнича справа української діаспори

Соціологія громадської думки та моніторинг ЗМІ

Редагування наукової і науково-популярної літератури

Теорія і методика журналістської творчості

 

Докладніше…

доцент

 

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
16 Золотоноша Лілія Анатоліївна

 Викладає дисципліни:

 Практикум української мови в ЗМІ

Українська мова

Українська література

Риторика

Мистецтво ділового спілкування

Культура мовлення

Етика й естетика

Філософія

Докладніше…

ст. викладач

 

Досвід роботи:

31 рік

к.філол.н.

Сфера наукових інтересів:

17 Проценко Анастасія Володимирівна

 Викладає дисципліни:

 Іноземна мова (наукового спілкування)

Іноземна мова (за професійним спілкуванням)

Докладніше…

ст. викладач

 

Досвід роботи:

11 років

Сфера наукових інтересів: