Практика студентів

Будь-яка установа, підприємство, фірма незалежно від форми власності самостійно вирішує проблеми документаційного забезпечення управління, за рахунок удосконалення якого стає можливим підвищення рівня його ефективності, корпоративної культури взагалі. Робота з документами була, є і залишиться одним із головних напрямів діяльності організації, незалежно від її масштабів діяльності чи форми власності, оскільки завжди виникає необхідність фіксування тієї чи іншої управлінської інформації в документальній формі. Зазначене вимагає докорінної зміни характеру документаційного забезпечення управління, підвищення ефективності обробки конкретної інформації з актуальних потреб сьогодення, вирішення наявних проблем в українській і світовій економіці, громадському та культурному житті, політиці, фінансах, паливно-енергетичному та інших ринках, підготовці у ВНЗ відповідних фахівців для виконання цих завдань Тому відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 №93 на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності організовано комплексне багаторівневе проходження практики студентів, а саме: навчальна (1, 2 курси), виробнича (3, 4 курси), переддипломна (5 курс), педагогічна (6 курс). Для студентів молодших курсів організовано проходження практики в межах діючого на кафедрі з 2004 року Студентського навчально-науково-виробничого підрозділу «Папірус».

Базами проходження практики для студентів старших курсів спеціальності є міністерства, юридичні фірми, судові, банківські установи, підприємства різних форм власності, з якими укладені відповідні договори, згідно з якими студенти можуть поглиблювати свій фаховий рівень. Педагогічна практика організована в межах інституту філології та масових комунікацій, що дає змогу магістрам спеціальності набути відповідного професійного та педагогічного досвіду на прикладі кращих зразків педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу інституту.