Освітня програма “Туризм” ОПС “фаховий молодший бакалавр”

Фаховий молодший бакалавр

за спеціальністю 242 «Туризм»

галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з туризму

Гарант програми доктор культурології, професор Степанова Олена Анатоліївна

Мета освітньої програми: надати теоретичні знання та практичні вміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Туризм» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією.

Основні фахові компетентності спеціальності:

 • використання сучасних інформаційних систем, технологій і прикладних програм формування, просування і реалізації готельно-ресторанних послуг; застосування систем управління базами даних у сфері туристичного сервісу;
 • вільне володіння інформацією щодо видів та форм туристичних підприємств та особливостей їх діяльності;
 • розуміння понятійного апарату індустрії гостинності та нормативно-правової бази регулювання туристичної індустрії;
 • знання основних принципів розміщення готелів;
 • готовність використовувати оптимальні технологічні процеси у виробництві готельного та ресторанного продукту (послуги), в тому числі відповідно до вимог споживачів;
 • орієнтація в особливостях маркетингової діяльності в туристичному бізнесі;
 • знання основних засобів і методів маркетингу і особливостей їх використання в індустрії гостинності;
 • знання класифікації логістичних систем за різними ознаками, характеристики складської підсистеми в межах логістичної системи, організаційної структури логістичного підрозділу на підприємстві та видів дистрибутивних каналів і мереж;
 • здатність знаходити організаційно-управлінські рішення, у т.ч. у нестандартних ситуаціях, готовність нести за них відповідальність.

Придатність до працевлаштування:

 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • фахівець із готельного обслуговування;
 • фахівець із розвитку спеціалізованого туризму;
 • фахівець із туристичного обслуговування;
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець зі спеціалізованого обслуговування;
 • фахівець із організації побутового обслуговування;
 • оператор автоматизованого розрахунку в готелі;
 • адміністратор (господар) залу;
 • ресепшіоніст;
 • черговий (інші установи, підприємства, організації).