Освітня програма “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” ОПС “фаховий молодший бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ

фаховий молодший бакалавр

за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

галузі знань 02 «Культура і мистецтво»

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Мета освітньої програми: забезпечення підготовки в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Надання студентам інформації з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, що формує бачення, визначає пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін, які сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті знання і досвід у розбудову незалежної України.

Основні фахові компетентності спеціальності:

  • Здатність працювати з системами, які сприяють організації, збереженню, обміну та поширенню знань, інформації і документів;
  • Здатність здійснювати збирання й оброблення інформації та документів для їх зберігання, опрацювання, інформаційного пошуку, використання і поширення;
  • Здатність застосовувати інструменти і методи організації документно-інформаційних потоків і масивів та забезпечення доступу користувачів до знань і документів відповідно до законодавства;
  • Здатність працювати з електронними ресурсами, застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології в процесі комунікації та роботи з інформацією і документами;
  • Здатність до професійної самореалізації на ринку праці.

Наші випускники зможуть обіймати такі посади:

  • професіонали у сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи та інформації;
  • організатори діловодства (державні установи)