Перелік напрямів підготовки / cпеціальностей

Бакалавр

Галузь знань Напрям підготовки Спеціалізація Ліцензовані обсяги
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 40 50
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Переклад 30 30
Перекладач 30 30
Українська мова та література 20 20
Східні мови: турецька, арабська, китайська, японська 26 0
06 Журналістика 061 Журналістика Редагування медіавидань 30 30
Журналістика та медіабезпека 30 30
Ведучий програм телебачення 30 30
Журналістика за видами 30 30
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм 30 0

Магістр

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Ліцензовані обсяги
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційно-аналітична діяльність у сфері реклами і зв’язків із громадськістю 5 0
Державне управління та менеджмент органів влади і управління 10 5
Інформаційно-аналітична діяльність та менеджмент бізнес-структур 5 5
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Письмовий та синхронний переклад з іноземних мов (англійська, німецька, інспанська або французька) 10 10
Переклад зі східних мов (арабська, турецька, китайська, японська) 5 5
Літературне редагування 10 10
Українське мовознавство (із поглибленим вивченням християнської етики) 5 5
06 Журналістика 061 Журналістика Медіакомунікації 10 10
Видавнича справа та редагування: мультимедійні видання 10 10
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Міжнародний туризм 10 10
Менеджмент у туристичних агентствах та бюро подорожей 10 10
Менеджмент у готелях та інших місцях розміщення 5 5