Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього рівня бакалавра

Денна  і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра

(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), напрями підготовки ОКР бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)  / може повторювати назву спеціальності/

Фахове випробування

Курс

Термін

навчання

Назва

Код Код

Назва

технологічна освіта 5.01010301 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Фаховий іспит

3 курс

1р. 10м.

соціальна педагогіка 5.01010601
діловодство 5.02010501
видавнича справа та редагування 5.03030301
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
маркетингова діяльність 5.03050701
комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації 5.05150103
туристичне обслуговування 5.14010301
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс

2р. 10м.

діловодство 5.02010501 035 Філологія (Переклад)

Фаховий іспит

3 курс

1р. 10м.

видавнича справа та редагування 5.03030301
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс

2р. 10м.

діловодство 5.02010501 035 Філологія (Українська мова та література)

 Фаховий іспит

3 курс

1р. 10м.

видавнича справа та редагування 5.03030301
Інші спеціальності  

 Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс

2р. 10м.

діловодство 5.02010501 061 Журналістика (Видавнича справа та редагування)

Фаховий іспит

3 курс

1р. 10м.

видавнича справа та редагування 5.03030301
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс

2р. 10м.

діловодство 5.02010501 061 Журналістика

Фаховий іспит

3 курс

1р. 10м.

видавнича справа та редагування 5.03030301
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс

2р. 10м.

діловодство 5.02010501 181 Видавництво та поліграфія

Фаховий іспит

3 курс

1р. 10м.

видавнича справа та редагування 5.03030301
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки 5.05080201
друкарське виробництво 5.05150101
розробка, виготовлення та оформлення пакувань 5.05150102
комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації 5.05150103
дизайн друкованої продукції 5.05150104
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс

2р. 10м.

діловодство 5.02010501 242 Туризм

Фаховий іспит

3 курс

1р. 10м.

видавнича справа та редагування 5.03030301
промислове квітництво 5.09010101
готельне обслуговування 5.14010101
природно-заповідна справа 5.09010304
ресторанне обслуговування 5.14010102
організація обслуговування населення 5.14010202
туристичне обслуговування 5.14010301
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс

2р. 10м.

 

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою