Навчально-методичні матеріали

Видавнича справа

1000-ліття руських книг. Буклет / Валерій Лисенко. – Київ, 2007.

Анна Київська та Реймська Євангелія / Укладення, макет, коментарі Валерій Лисенко. – Київ, 2011. – 96 с.

Бондаренко Т. О. Літературне редагування“. Методичні матеріали для студентів зі спеціальності “Журналістика”. – Харків, 2003.

Висвітлення проблеми редагування наукової літератури в теорії видавничої справи.

Витоки медіатехнологій в історії КиєваПрезентація. Підготував В. Лисенко. – Київ, 2016.

Давні руські книги ХІ-ХІІ століть. Презентація.

Електронна версія російсько-українського словника А-П. Підготував О. Телемко. – Київ, 2007.

Капелюшний А.О. Стилістика й редагування. Практичний словник-довідник журналіста. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с.

Курсова робота з предмету: “Редагування газетно-журнальних видань” на тему: «Зміст понять «редагування», «літературне редагування» студентки ІІІ курсу Микитенко Ф.-К.М. Викладач: Губарець В.В.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Планування діяльності поліграфічних підприємствдля студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Київ, 2004.

Нормативна база редагування

Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. — Л.: ВФ Афіша, 2006. — 416с, табл. 9, рис. 47, додатків 16.

Підприємства видавничої галузі. Посібник для підготовки до навчально-виробничої практики. / Укладач В.М. Лисенко. – К.: Університет “Україна”, 2009. – 29 с.

Проблема видавничого піратства. Збірка публікацій / Укладач Валерій Лисенко. – Київ, 2010.

Програма навчально-виробничої практики

Советы для журналистов о том, как редактировать свои статьи

Журналістика

Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік-рилейшнз: монографія. – Київ, 2005.

Бурдьё Пьер. О телевидении и журналистике / Пер. с фр. Т. Анисимовой, Ю. Марковой; Отв. ред., предисл. Н. Шматко. — М.: Фонд научных исследований “Прагматика культуры”, Институт экспериментальной социологии, 2002. — 160 с.

Вальтер фон Ла Рош. Вступ до практичної журналістики: Навчальний посібник / За загал. ред. В.Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, 2005. – 229 с.

Вейсберг М. Газетный редактор в роли менеджера и предпринимателя. Как перейти от бюджетного финансирования к зарабатыванию денег на газетном рынке. Украинская Ассоциация издателей периодической печати

Вейсберг М. Как убедить рекламодателя разместить рекламу в вашей газете. Украинская Ассоциация издателей периодической печати. – Киев, 2004.

Відкривання невідкритогоПошук і документаціяДжерелапринципизагрозиД-р. Марек Хиліньські, 2009. Презентація.

Григорян М.В. Пособие по журналистике. – М.: «Права человека», 2007. – 192 с.

Етичний кодекс журналіста

Європейський Союз: посібник для журналістів, 2015.

Журналістика: вступ до фаху. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.030203 “Журналістика”. Укладач: Лебедєва-Гулей О.З. – Київ: Університет «Україна», 2011.

Журналістика– законні обґрунтування. Норми і принципи поведінки. Основи і практика. Презентація.

Засади журналістики. Збірка інформаційних матеріалів. Укладач Валерій Лисенко. – Київ: Університет «Україна», 2012.

Карпенко В.О. Журналістика: Вступ до фаху. – К.: Університет «Україна», 2010.

Карпенко В.О. Журналістська творчість: теоретично-методичні та практичні засади (До навчально-методичного комплексу з дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості для студентів спеціальності «Журналістика»). – Київ: Університет «Україна», 2012.

Комунікаційна політика уряду Канади. Секретаріат Міністерства фінансів Канади, 2004.

Крейг Річард. Інтернет-журналістика. Робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. Перекл. з англ. А. Іщенка. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с.

Лаврик О.В. Основи журналістики. Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності “Журналістика”. – Харків, 2008.

Медиа-ландшафты стран восточного партнерства. – Ереван: Ереванский пресс-клуб, 2011.

Методичні поради щодо підготовки реферату до семінару з дисципліни «Журналістика: вступ до фаху». – К., 2011.

Новини VS. Новини. Виборча кампанія в новинних телепрограмах / За редакцією Н. Костенко і В. Іванова; Інститут соціології НАН України, Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Академія української преси. – К.: ЦВП, 2005. – 212 с.

Пол Кристиан Раду. Следите за деньгами: пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию. Международный центр журналистики.

Посібник для журналістів. Представництво Європейського Союзу в Україні. – Київ, 2010.

Пошук інформації та збирання матеріалів в редакції. Презентація.

Редакційні настанови Бі-Бі-Сі2005.

Рэндалл Дэвид. Универсальный журналист. Перевод с английского А. Порьяза, под редакцией В. Харитонова. Редактор русского текста А. Самойленко.

Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. Редактор-составитель – Малькольм Ф. Мэллет. Перевод с английского – Ирина Осадчая. Консультант перевода – Николас Пилюгин. Редактор перевода – Борис Шпотов. Макет – Валерий Лысенко. – Киев, 2011.

Сторі Джон. Теорія культури та масова культура. Вступний курс. Переклад з англійської С. Савченка

Студенты президентам. Презентация

Сучасний медіа-менеджмент у друкованих ЗМІ. Шляхи роздержавлення української преси. Вид. 2-ге, доповн. та виправлене / За ред. В. Іванова та Н. Ланге. – Київ:ЦВП, АУП, 2008. – 300 с.

«Твій вибір» – як зробити вибір громадян свідомим за допомогою ЗМІ / За редакцією О. Хоменка; Академія української преси. – К.: ЦВП, 2005. – 95 с.

Халер Міхаель. Пошук і збір інформації: навчальний посібник. – К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2006. – 308 с.

Літературознавство

Ковбасенко Ю.І. Література постмодернізму: по той бік різних боків. – Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури, 2004.

Наталена Королева, 2015.

Нові медіа

Амзин А. Новостная интернет-журналистика

Витяги із законодавства, що регулює поширення інформації в Інтернет

Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010. – 200 с.

Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливостіаналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД. – 2010. – 64 с.

Ильяшенко Т. Украинский потребитель уже в интернете.

Как организовать и поддерживать работу. Руководство по общинным мультимедийным центрам. Под ред. Стеллы Хьюз, Сухариты Ишвар, Венус Исваран Дженнингс. – ЮНЕСКО, 2004.

Как писать тексты для Web.

Конвергентна журналістика: що це таке?

Кундельська К. Просування електронних версій друкованих видань в Інтернеті.

Лисенко В.М. Нові медіа. Плани занять

Лисенко В.М. Сучасні технічні засоби масової комунікації : навчально-методич­ний комплекс. – К.: Університет «Україна», 2010. – 96 с.

Мелихов Д., Сарматов И. Веб-аналитика: шаг к совершенству. – К., 2010.

Навчальна програма “Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників). – Київ, 2011.

Нові медіа: збірка науково-популярних публікацій щодо новітніх медіа-технологій. Укладач Валерій Лисенко. – Київ, 2011.

Нові медіа – польський досвід.

Обзор нових технологий. Школа новых медиа. Институт развития региональной прессы.

Особенности жанра интернет-блогаКурсовая работа. – Киров, 2011.

Неймаш Т. Что нужно знать, чтобы оценить качество медиа, 2012.

Панкратова Л. Юридичні аспекти регулювання нових медіа та відповідальність журналістів

Потехин П. Жанры интернет-журналистики. – Киев, 2012.

Потятиник Б.В. Інтернет-журнапістика : навчальний посібник. – Львів: ПАЇС, 2010. – 246 с.

Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. – Львів: ПАІС, 2004. – 312 с.

Рашкофф Дуглас. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание.

Сильные и слабые стороны различных каналов коммуникации

Ушакумари Н. Изменение формы. Формирование изменений.

Хиліньські Марек. Історія й теорія медіа, 2009. Презентація.

Хоменок О. Новые медиа – новые потребности аудитории. Школа новых медиа. Институт развития региональной прессы. – Киев, 2009.

Шиляев Ю. Что такое хорошее ТЗ на сайт?

Юзабилити: Правила, психология, термины

Фотожурналістика

10 советов от Kodakкак получить хорошие снитки. Школа новых медиа, Институт развития региональной прессы. – Киев, 2009.

Правила фотосъемки: частые ошибки. Из книги Тесля Е.В. Твоя цифровая камера: путеводитель по работе с цифрой.

Репортажная фотосъемка. Школа новых медиа, Институт развития региональной прессы. – Киев, 2009.

Туризм

Валерій Лисенко. Інформаційні технології в туризмі. – К., 2017.

Українознавство

Кирилл Галушко. Украинский национализм: ликбез для русских, или кто и зачем придумал Украину. – Киев: Темпора, 2010.

Тищенко К. Правда про походження українців