Наші випускники

Студенти-випускники вдячні університету, своїм викладачам за здобуті професійні знання та вміння, розвинуті відповідальність та самостійне мислення, прищеплені людяність та самоповагу. Здобуті теоретичні фахові знання успішно використовуються ними у професійній діяльності.

Досконале володіння державною мовою та культурою спілкування допомогло випускникам-філологам знайти своє місце в суспільстві і працювати за покликанням.

Елланська Ганна – заступник головного редактора газети «Аграрна країна».

Соловей Катерина, Міськова Ольга – ревізійні редактори «Україна і світ сьогодні».

Глущенко Людмила, Литовченко Олександра – бібліотекарі Державної педагогічної наукової бібліотеки ім. В. Сухомлинського.

Ткаченко Інна – коректор.

Проніна Світлана – учитель вечірньої школи.

Дідковська Тетяна – коректор-редактор.

Мальченко Ольга – літературний редактор комп’ютерного журналу «Шпіль».

Нікітіна Євдокія – робота з нормативними документами в компанії UMC.

Грабан Тетяна – інтернет-газета «Обозреватель», київський відділ.

Приступ Наталія – журналіст і редактор журналу «Гопак».

Престиж мови свого народу – святий обов’язок кожного з нас.