Керівник

Барна Наталія Віталіївна – доцент, кандидат філософських наук, Відмінник освіти України (2004, 2007 роки), член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогіДиректор Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна» Барна Наталія Віталіївна – професор, доктор філософських наук, Відмінник освіти України (2004, 2007 роки), член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогії

Викладає курси: „Іміджелогія”, „Культурологія”, „ПР-технології”, „Промислова естетика”, „Філософія науки”.

Досліджує проблеми: іміджмейкерство як різновид мистецької діяльності в аспекті масової культури, сучасні імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва.

Автор 25 науково-методичних праць, серед них 3 посібників із грифом МОН України (2007-2010 рр.) («Іміджелогія», «Промислово-прикладна естетика», «Філософія наукового пізнання»), 1 монографія, 6 методичних розробок із курсів: «Іміджелогія», «Культурологія», «ПР-технології», «Реклама», «Промислова естетика», «Філософія науки».

Біографія

Народилась у м. Сімферополь (Крим) у 1974 році, паралельно навчалась у загальноосвітній та музичній школі № 3, які закінчила із відзнакою.

У 1990 році вступила до Кримського училища культури за спеціальністю «Культурно-освітня робота та музична творчість», яке закінчила у 1994 році із відзнакою.

Далі навчалась у Київському національному університеті культури та мистецтв за спеціальністю «Музичне мистецтво, культурологія» під керівництвом відомого науковця – диригента, професора Підопригори В.М. У 1999 році отримала диплом із відзнакою вищеназваного університету з рекомендацією в магістеріум та аспірантуру.

Свій творчий та освітянський шлях продовжувала в магістеріумі НАУКмА та аспірантурі Державної академії керівних кадрів культури та мистецтва за спеціальністю «Історія та теорія культури», де займалась розробкою науково-дослідницької тематики «Іміджмейкерство та його принципи у сфері сучасних арт-технологій».

Фахівець-культуролог, лауреат конференцій та олімпіад з культурології, автор наукових статей та розробок у галузі іміджезнавства – серед них «Імідж-образ та міфологічна свідомість», «Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності», «Імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва». Має 12 – річний стаж наукової, викладацької та практичної діяльності: консультування, проведення тренінгів, коучингу (викладач ВНЗ, всеукраїнської школи стилю та візажу, автор майстер-класів «Х-клас»).

Директор Інституту філології та масових комунікацій Університету “Україна” Наталія БАРНА – в ефірі програми “Культ особи” на радіо “Промінь”

17 лютого 2016 року

Нещодавно на радіо “Промінь” в ефір вийшов черговий випуск програми “Культ особи”.

Гостею ведучих Мирослави Соколової та Владислава Обуха стала директор Інституту філології та масових комунікацій Університету “Україна”, науковець та співачка Наталія Віталіївна БАРНА.

Програма “Культ особи” виходить в ефір на радіо “Промінь” з понеділка по п’ятницю о 16.00.

Прослухати запис можна за посиланням:

http://cpod.co/2016/02/17/direktor-institutu-filologiyi-ta-masovih-komunikatsiy-nataliya-barna-v-efiri-programi-kult-osobi-na-radio-promin/

Список
наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Барни Наталії Віталіївни
 1. Барна Н.В. Культурология как базовая интегративная основа професиональной підготовки специалистов: Матеріали І-ї міжнародної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи» (26-27 квітня 2002 р. – К.: ВНЗ ВМУРоЛ «Україна». – С. 46 – 49.
 2. Барна Н.В. Імідж лідера в інтегрованому середовищі: Матер. V міжнар. науково-практ. конфер [«Актуальні проблеми навчання та виховання студентів із особливими потребами»] (Київ, 24-25 лист. 2004 р.) / Відкр. міжн. ун-т розв. люд.«Україна». – К.: В-во «Ун-т «Україна», 2004. – С. 27 – 28.
 3. Барна Н.В. Імідж і міфологічна свідомість: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [«Наука і інновації-‘2005»], (Дніпропетровськ, 17-31 жовт. 2005 р.) /Дніпр. держав. ун-т. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.–Том 18. – С. 13 – 15.
 4. Барна Н.В. Міфологічна свідомість як основа сучасних імідж-технологій: матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. [«WYKSTA CENIE I NAUKA BEZ GRANIC-‘2005»], (Przemysl – Praha, 19-25 груд. 2005 р.) /Дніпр. держав. ун-т. – Przemysl: Sp.Zoo «Nauka i studia». – Тom 27. – С. 16 – 17.
 5. Барна Н.В. Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності [Текст] / Н.В. Барна //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. ХV. – С. 114 – 119.
 6. Барна Н.В. Іміджмейкерство як різновид митецької діяльності в аспекті масової культури [Текст] / Н.В. Барна // Мистецтвознавчі записки / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. № 10. – С. 136 – 141.
 7. Барна Н.В. Імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва [Текст] / Н.В. Барна // Наукові записки Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Вип. № 8(21). – С. 81 – 85.
 8. Барна Н.В. Іміджелогія [Текст] / Н.В. Барна: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. В. М. Бебика. – К.: Ун-т «Україна», 2007. – 217 с.
 9. Барна Н.В. Іміджмейкінг як різновид художньо-інформаційної діяльності України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України»], (Київ, 7-8 груд. 2007 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2007. – Ч. І – С. 112 – 114.
 10. Барна Н.В. Естетика імідж-образу: технології створення: Матер.V всеукр. науково-практ. конфер. [«Молодь. Наука. Освіта. Духовність.»], (Київ, 16-17 квіт. 2008 р.) / Відкр. міжн. ун-т розв. люд. «Україна». – К.: Університет «Україна», 2008. – С. 200 – 202.
 11. Барна Н.В. Іміджелогія (НМКД): методичнi рекомендації. – К.: В-во «Університет «Україна», 2008. – 51 с.
 12. Барна Н.В. Іміджмейкінг та його особливості в контексті художньо – інформаційної діяльності [Текст] / Н.В. Барна // Вісник Державної академії культури і мистецтв. – К., 2008. – Вип. № 2. – С. 38 – 40.
 13. Барна Н.В. Імідж як міфологічний архетип: філософсько-естетичний аналіз [Текст] / Н.В. Барна // Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 69. – С. 218 – 231.
 14. Барна Н.В. Принципи конструювання імідж-образу крізь призму естетичного. [Текст] / Н.В. Барна // Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інституту філософії ім. Г.С. сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 71. – С. 239 – 248.
 15. Барна Н.В. Стильові інтерпретації естетичного в сучасних імідж- технологіях: Матер. всеукр. науково-практ. конфер [«Україна: від самобутності – до соборності»], (Київ, 22-23 трав. 2008 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2008. – С. 57– 59.
 16. Барна Н.В. Методичні вказівки до написання магістерської роботи // У співавт. із Ломачинською І.М.; Струтинською О.В // К.: В-во «Університет «Україна», 2009. – 30 с.
 17. Барна Н.В. Преемственность культур как основная проблема теоретической культурологи. Материалы ІІ-й международной конференции «Межкультурные коммуникации в контексте открытого диалога» (30 ноября 2009 г. – М.: МГУ. – С. 3 – 6.
 18. Барна Н.В. Промислово-прикладна естетика: посібник // У саівавт. з Лугуценко Т.В. // Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 204 с. (гриф МОНУ).
 19. Барна Н.В. ПР-технології (НМКД): методичнi вказівки. – К.: В-во «Університет «Україна», 2009. – 48 с.
 20. Барна Н.В. Психологія кольору в друкованій рекламі. Наукові записки Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2009. – Вип. № 20(33). – С. 149 – 157 (фахове видання).
 21. Барна Н.В. Спокуса як фактор впливу: історична ретроспектива та сучасний стан. – Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 3. – С. 166 – 172 (фахове видання).
 22. Барна Н.В. Стильові особливості конструювання імідж-образу. – «Пам’ять століть»: історичний, науковий та літературний журнал. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 1-2(77). – С. 190 – 197 (фахове видання).
 23. Барна Н.В. Технології створення контактної телевізійної продукції. – «Пам’ять століть»: історичний, науковий та літературний журнал. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 5 (81). – С. 39-44 (фахове видання).
 24. Барна Н.В. Естетика іміджмейкінгу. Монографія // У співавт. із Улановою С.I. – К.: В-во «Університет «Україна», 2010. – 255 с.
 25. Барна Н.В. Фiлософiя наукового пiзнання: посібник // У співавт. із Iсаєвим В.Д., Лугуценко Т.В. // Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 216 с. (гриф МОНУ).