Бази проходження практики

Видавництва: «Освіта», «Техніка», «Педагогічна преса», «Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана».

Видавничо-поліграфічні комплекси: «Преса України», «Бліц-інформ», «Поліграф книга», «Бліц-Пак», «Бліц-Флекс», «Бліц-Принт».

Газети: «День», «Україна молода», «Літературна Україна», «Вечірній Київ».

Журнали: «Друк», «Директор друкарні».

Кафедра постійно підтримує фахові і творчі зв’язки зі спорідненими навчальними підрозділами таких вищих навчальних закладів, як Інститут видавничої справи та поліграфії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Українська академія друкарства зі Львова, Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка. Наразі кафедрою укладається договір співпраці з французьким інститутом.

Нині кафедра працює на належному рівні та приділяє посилену увагу удосконаленню різноступеневої системи підготовки фахівців, навчанню студентів за сучасними планами та програмами, в основу яких покладено державні стандарти, що гарантують відповідність навчального процесу світовим стандартам і міжнародне визнання дипломів.