Задольський Аркадій Миколайович

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи:

Біографія

У 1997 році на засіданні спеціалізованої ради Київського державного економічного університету захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.01 на тему “Методи оцінки і підвищення ефективності колективної підприємницької діяльності (на матеріалах корпорації “Укрбудматеріали”)”.

Викладає дисципліни

1. Організація та економіка видавничої діяльності
2. Маркетинг і промоція видань
3. Економіка і організація виробництва
4. Менеджмент і маркетинг у пакуванні
5. Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень
6. Організація видавничо-поліграфічних виробництв
7. Метрологія, стандартизація та сертифікація і управління
8. Екологія в паковальному виробництві
9. Технологія виготовлення паперу і картону