Ярошовець Тетяна Іванівна

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: завідувач кафедри

Досвід роботи: понад 25 років

Біографія

Народилася 5 лютого 1974 року.

Працює над дисертаційним дослідженням з соціальних комунікацій.

Друкується у спеціалізованих виданнях, розробляє навчально-методичні комплекси дисциплін, практикує відеолекції для студентів, бере участь у різних наукових конференціях. Викладає філологічні дисципліни в коледжі «Освіта».

Викладає дисципліни

1. Корпоративне управління видавничою діяльністю
2. Логіка і методика логічного аналізу тексту
3. Основи видавничої справи
4. Право видавця і редактора
5. Редагування суспільно-політичної літератури
6. Редагування наукової, науково-популярної літератури
7. Типологія помилок

Коло наукових інтересів

1. Видавничо-поліграфічні процеси в сучасному світі
2. Особливості редагування текстів в електронних ЗМІ
3. Законодавча база у сфері видавничо-поліграфічної справи

Публікації останніх років

1. Ярошовець Т.І. Філософсько-антропологічний та естетико-культурологічний сенс сакрального / Т. І. Ярошовець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009 – Вип. 20 (33). – С. 347-355.

2. Ярошовец Т.И. Опыт секуляризации культуры и искусства модерна как феномен эстетического и художественного универсализма / Т. И. Ярошовец // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Kosice: UKTUKosice 2015. – P. 163-167.

3. Ярошовець Т.І. Діалектики сакрального і профанного в культурі./ Т. І. Ярошовець // Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія». – Вип. 12. – Одеса, 2016. – С. 173-175.

4. Ярошовець Т.І. Соціопрагматика культурних практик сакрального / Т. І. Ярошовець // «Гілея»: національний вісник: Зб. наук. пр. – Вип. 112 (9). – К., 2016. – С. 236-240.

5. Ярошовець Т.І. Сакральне у вимірі комунікативної етики та екологічної естетики / Т. І. Ярошовець // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – 2016. – № 3. – С. 238-241.

6. Ярошовець Т.І. Пошук екуменістичної релігійної тотальності як апофеоз десакралізації культури / Т. І. Ярошовець // Мультиверсум: Філософський альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К. – 2016. – Вип. 7. – С. 321-324.

Бібліографія праць

1. Ярошовець Т.І. Людинотворча функція літературних текстів як навчально-виховний засіб виховання культури сучасного студента // Вища освіта України : додаток, 2003. – №4 (11).

2. Ярошовець Т.І. Художня література як засіб емоційно-образного пізнання світу / Мова і культура. – К.: ВД Дмитра Бураго. – 2003. – Вип. 6. – Т. VІІ.

3. Ярошовець Т.І. Роль сучасної української літератури у підготовці майбутніх філологів / Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 2(16). – К., 2006.

4. Ярошовець Т.І. Етичний потенціал сучасної української літератури у професійній підготовці майбутніх філологів / Т. І. Ярошовець // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: тематичний випуск. – Додаток №3 (2 том). – К., 2006.

5. Ярошовець Т.І. Філософсько-антропологічний та естетико-культурологічний сенс сакрального / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 20 (33).

6. Ярошовец Т.И. Опыт секуляризации культуры и искусства модерна как феномен эстетического и художественного универсализма / Т. И. Ярошовец // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Kosice: UKTUKosice, 2015. – P. 163-167.

7. Ярошовець Т.І. Діалектики сакрального і профанного в культурі / Т. І. Ярошовець // Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія». – Вип. 12. – Одеса, 2016.

8. Ярошовець Т.І. Соціопрагматика культурних практик сакрального / Т. І. Ярошовець // «Гілея»: національний вісник»: Зб. наук. пр. – Вип. 112 (9). – К., 2016.

9. Ярошовець Т.І. Сакральне у вимірі комунікативної етики та екологічної естетики / Т. І. Ярошовець // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець», 2016. – № 3.

10. Ярошовець Т.І. Пошук екуменістичної релігійної тотальності як апофеоз десакралізації культури / Т. І. Ярошовець // Мультиверсум: Філософський альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2016. – Вип. 7.