Уліщенко Віолетта Валентинівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Почесні звання: Відмінник освіти України

Досвід роботи: понад 30 років

Біографія

У 1985 році закінчила Харківський державний університет імені О.М. за спеціальністю «Російська мова та література», здобула фах – філолог, викладач російської мови та літератури, у 2008 році – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література», здобула кваліфікацію «Викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури».

У 2008 році пройшла повний курс навчання за Програмою підготовки провідних викладачів для системи післядипломної педагогічної освіти за сприяння Світового банку та МОН України (сертифікат від 31.01.2008 р.), взяла участь у навчальному семінарі при Російському університеті дружби народів (РУДН) з інноваційних методів навчання (36 год., сертифікат № 1748, реєстраційний № 95920).

Відомості про захист дисертацій

У 2004 році захистила дисертацію «Методика вивчення епічних творів модернізму на уроках зарубіжної літератури» в Інституті педагогіки АПН України.

У 2012 році захистила докторську дисертацію за темою «Методика інтерсуб’єктного навчання української літератури в загальноосвітній основній школі» та отримала наукове звання – доцент. В НПУ імені М.П. Драгоманова працює з 2010 року доцентом кафедри освіти дорослих. З 2012 року – заступник директора ІППК.

Основні навчальні курси:

 1. Вступ до мовознавства
 2. Історія перекладознавства із вступом до перекладознавства
 3. Українська лінгвокультура, мистецтво, література (комплексна дисципліна)
 4. Зарубіжна лінгвокультура, мистецтво, література (комплексна дисципліна)
 5. Практичний переклад з російської на українську
 6. Основи теорії мовної комунікації
 7. Латинська мова
 8. Сучасна література та культура країн першої і другої іноземної мови
 9. Порівняльна граматика іноземної та української мов
 10. Дидактика вищої школи
 11. Педагогіка та психологія вищої школи

Сфера наукових інтересів

 1. Методика інтерсуб’єктного навчання української літератури в загальноосвітній основній школі
 2. Інноваційні навчально-виховні технології

Автор понад 100 наукових праць.

Бібліографія праць у Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=W7nDglEAAAAJ&hl=uk

Публікації останніх років

1. Інноваційні навчально-виховні технології (психолого-педагогічного спрямування) / укладачі: Н.В. Гузій, Г.О. Нестеренко, О.О. Беслюбняк, В.В. Уліщенко; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 46 с.

2. Інноватика у викладанні української мови як іноземної / укладачі: Н.В. Гузій, Г.О. Нестеренко, С.В. Соколова, В.В. Уліщенко, Я.О. Чепуренко; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 49 с.

3. Інноватика у викладанні російської мови як іноземної / укладачі: В.І. Гончаров, Г.О. Нестеренко, В.В. Уліщенко та ін.; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 52 с.

4. Інноватика у викладанні світової літератури / укладачі: О.О. Ісаєва, Л.Ф. Мирошниченко, Ж.В. Клименко, В.В. Уліщенко – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011.

5. Інноватика у викладанні української мови та літератури / укладачі: Т.К. Донченко, В.Ф. Погребенник, С.Ф. Соколова, В.В. Уліщенко, – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011.

6. Інноватика у викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін / укладачі: Т.В. Ладиченко, І.І. Дейнега, В.В. Уліщенко – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011.