Уліщенко Віолетта Валентинівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Почесні звання: Відмінник освіти України

Досвід роботи: понад 30 років

Біографія

У 1985 році закінчила Харківський державний університет імені О.М. за спеціальністю «Російська мова та література», здобула фах – філолог, викладач російської мови та літератури, у 2008 році – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література», здобула кваліфікацію «Викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури».

У 2008 році пройшла повний курс навчання за Програмою підготовки провідних викладачів для системи післядипломної педагогічної освіти за сприяння Світового банку та МОН України (сертифікат від 31.01.2008 р.), взяла участь у навчальному семінарі при Російському університеті дружби народів (РУДН) з інноваційних методів навчання (36 год., сертифікат № 1748, реєстраційний № 95920).

Відомості про захист дисертацій

У 2004 році захистила дисертацію «Методика вивчення епічних творів модернізму на уроках зарубіжної літератури» в Інституті педагогіки АПН України.

У 2012 році захистила докторську дисертацію за темою «Методика інтерсуб’єктного навчання української літератури в загальноосвітній основній школі» та отримала наукове звання – доцент. В НПУ імені М.П. Драгоманова працює з 2010 року доцентом кафедри освіти дорослих. З 2012 року – заступник директора ІППК.

Основні навчальні курси:

 1. Вступ до мовознавства
 2. Історія перекладознавства із вступом до перекладознавства
 3. Українська лінгвокультура, мистецтво, література (комплексна дисципліна)
 4. Практичний переклад з російської на українську
 5. Основи теорії мовної комунікації
 6. Латинська мова
 7. Сучасна література та культура країн першої і другої іноземної мови
 8. Порівняльна граматика іноземної та української мов
 9. Дидактика вищої школи
 10. Основи теорії мовної комунікації
 11. Педагогіка та психологія вищої школи

Сфера наукових інтересів

 1. Методика інтерсуб’єктного навчання української літератури в загальноосвітній основній школі
 2. Інноваційні навчально-виховні технології

Автор понад 100 наукових праць.

Бібліографія праць у Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=W7nDglEAAAAJ&hl=uk

Публікації останніх років

1. Інноваційні навчально-виховні технології (психолого-педагогічного спрямування) / укладачі: Н.В. Гузій, Г.О. Нестеренко, О.О. Беслюбняк, В.В. Уліщенко; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 46 с.

2. Інноватика у викладанні української мови як іноземної / укладачі: Н.В. Гузій, Г.О. Нестеренко, С.В. Соколова, В.В. Уліщенко, Я.О. Чепуренко; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 49 с.

3. Інноватика у викладанні російської мови як іноземної / укладачі: В.І. Гончаров, Г.О. Нестеренко, В.В. Уліщенко та ін.; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 52 с.

4. Інноватика у викладанні світової літератури / укладачі: О.О. Ісаєва, Л.Ф. Мирошниченко, Ж.В. Клименко, В.В. Уліщенко – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011.

5. Інноватика у викладанні української мови та літератури / укладачі: Т.К. Донченко, В.Ф. Погребенник, С.Ф. Соколова, В.В. Уліщенко, – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011.

6. Інноватика у викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін / укладачі: Т.В. Ладиченко, І.І. Дейнега, В.В. Уліщенко – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011.