Луценко Лідія Іванівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 46 років.

Освіта

у 1980 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. Горького за спеціальністю “Українська мова та література”.

Відомості про захист дисертацій

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (українська мова).

Підвищення кваліфікації

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Центральний інститут післядипломної освіти, 15.12.2014 р. – 27.12.2014 р. Викладач ВНЗ I-IV рівнів акредитації.

Викладає дисципліни

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Сфера наукових інтересів

1. Шевченкознавство
2. Загальне мовознавство