Вихор Віктор Григорович

Кафедра іноземної філології та перекладу

Кафедра менеджменту туризму

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи:

Біографія

Захистив у Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т. Г. Шевченка в 2015 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 на тему «Підготовка майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Викладає дисципліни

1. Латинська мова

Сфера наукових інтересів

1. Підготовка студентів навчальних закладів до самоменеджменту
2. Удосконалення системи розвитку професійної компетентності студентів політехнічних коледжів

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Перелік наукових праць

1. Вихор В. Г. Аналіз сучасних проблем вчителів шкіл при управлінні якістю навчання учнів / В. Г. Вихор // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка: зб. наук. праць ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Вип. 100. – С. 78-81. (Серія «Педагогічні науки»).

2. Вихор В. Г. Моделювання підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів / В. Г. Вихор // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка: зб. наук. праць ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Вип. 108. – С. 88-91. (Серія «Педагогічні науки»).

3. Вихор В. Г. Визначення особливостей впливу управління на якість навчання учнів / В. Г. Вихор // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП, 2013. – № 192. – Ч. 1. – С. 85-90 (Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія»).

4. Вихор В. Г. Методика підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльності учнів / В. Г. Вихор // Вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського / Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського: зб. наук. праць ; гол. ред. Богуш А. М. – Одеса : ПНПУ, 2013. – № 7-8. – С. 214-219. (Серія «Педагогічні науки, психологічні науки»).

5. Вихор В. Г. Обґрунтування використання методів навчання в системі підготовки студентів до управління навчальною діяльністю учнів / В. Г. Вихор, В. І. Пліско // Вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського: зб. наук. праць ; гол. ред. Богуш А. М. – Одеса : ПНПУ, 2014. – № 3-4. – С. 217-222. (Серія «Педагогічні науки, психологічні науки»).

6. Вихор В. Г. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів / В. Г. Вихор // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: збірник наукових праць ; ред. кол. В. Ф. Орлов та ін. – К.: Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2014. – Вип. 9. – С. 267-280.

7. Вихор В. Г. Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів / В. Г. Вихор // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: зб. наук. праць ; за заг. ред. академіка І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – Вип. 47. – С. 85-97. (Серія «Педагогіка та психологія»).

8. Вихор В. Г. Критерії та показники підготовки студентів до управління навчальною діяльністю учнів / В. Г. Вихор // Проблемы современного педагогического образования : сб. статей. – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып. 47. – Ч. 4. – С. 24-30. (Серія «Педагогіка та психологія»).

9. Vihor V. Substantiation of levels to prepare students for management training activities sheet / V. Vihor // Trendy ve vzdělávání 2014. – agentura GEVAK s. r. o. – Olomouc, 2013. – P. 120-123.

10. Вихор В. Г. Мета як головний чинник управління ходом заняття / В. Г. Вихор // Актуальні питання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 6 червня 2013 р.). – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2013. – С. 58-60.

11. Вихор В.Г. Підготовка майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних закладів : метод. реком. для студ. та викладачів вищ. навч. закл. України / В.Г. Вихор. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – 36 с.