Степанова (Доманська) Олена Анатоліївна

Кафедра менеджменту туризму

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор наук з культурології

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 10 років

Біографія

Народилася 4 листопада 1978 року.

Освіта

Отримала дві вищі освіти в Київському національному університеті культури і мистецтв: за спеціальностями «Театральне мистецтво» (2000 р.) і «Правознавство» (2006 рік).

Відомості про захист дисертацій

У 2012 році на засіданні спеціалізованої ради при Київському педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з культурології на тему “Театральна сценічна мова як фактор розвитку сучасних арт-практик” за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури.

В Університеті “Україна” працює з 2006 року.

Викладає дисципліни

1. Еристика
2. Постановка голосу

Сфера наукових інтересів

Досліджує проблеми національного культурного простору як соціокультурного феномена, зокрема його міфонаративний, історико-релігійний, ментальний, мовний і державницько-правовий виміри, а також культурологічні категорії «цінність», «енергія», «культура», «культурний час» і «культурний простір».

Має більше 50 науковах статей, опублікованих у фахових виданнях України та закордоном.

Автор монографій: «Концептуальні засади становлення і розвитку національного культурного простору України» (2017), «Театральна сценічна мова в оптичному дискурсі сучасних арт-практик» (2012, у співавторстві), а також автор понад 60 наукових статей із теорії та історії культури і мистецтва, опублікованих у провідних наукових виданнях України та зарубіжжя, зокрема в Австрії, Азербайджані, Білорусі, Польщі.

Має авторські навчальні програми з курсів: «Еристика. Теорія та практика аргументації», «Постановка голосу».

Електронна пошта: elen_d@i.ua.