Професорсько-викладацький склад

Фото Прізвище, ім’я, по батькові Посада Вчене звання Науковий ступінь
1
Докладніше…
Коломієць Олена Вікторівна

Викладає дисципліни:
1. Історія української літератури ХХ ст.
2. Практика перекладу (з російської на українську)
3. Методика викладання української літератури
4. Література української діаспори

завідувач кафедри

Досвід роботи: 
32 роки.

доцент к. філол. н.

Сфера наукових інтересів:
1. Мовна політика в Україні
2. Культура мовлення
3. Ораторське мистецтво
4. Методика викладання української літератури

2
Докладніше…
Приліпко Ірина Леонідівна

Викладає дисципліни:
1. Історія української літератури ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
2. Теорія літератури
3. Історія української критики
4. Сучасні методи літературознавчого аналізу

професор

Досвід роботи:
понад 10 років.

професор д.філол.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Літературний процес ХІХ – ХХІ ст.
1. Поетика української прози
2. Методологія літературознавчих досліджень

3
Докладніше…
Цілина Марина Миколаївна

Викладає дисципліни: 
1. Сучасна українська мова
2. Методика викладання української мови
3. Історія української мови
4. Українська діалектологія

доцент

Досвід роботи: 15 років.

доцент к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Українська та східнослов’янська ономастика
2. Літературне редагування

4 Докладніше… Черкун Марія Олександрівна

Викладає дисципліни: 
1. Східна мова (японська)

ст. викладач Сфера наукових інтересів:
1. Японськамова, історія та література
5 Докладніше… Величко Марія Петрівна

Викладає дисципліни:
1. Історія східної літератури
2. Історія українського сходознавства
3. Друга східна мова
4. Методика викладання іноземних мов

доцент

Досвід роботи:
4 роки.

доцент к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Література країн сходу
2. Методика викладання східної мови

6
Докладніше…
Луценко Лідія Іванівна

Викладає дисципліни: 
Українська мова (за професійним спрямуванням)

ст. викладач

Досвід роботи: понад 44 роки.

Сфера наукових інтересів: 
1. Шевченкознавство
2. Загальне мовознавство
7
Докладніше…
Дячинська Мирослава Владиславівна

Викладає дисципліни: 
1. Усна народна творчість
2. Давня українська література
3. Українське народознавство
4. Методика дозвіллєвої роботи

ст. викладач

Досвід роботи: 
понад 16 років.

Сфера наукових інтересів: 
1. Історія України
2. Історія української літератури та мови
3. Історія української культури
4. Історія фольклору та етнографії, філософії, психології, мистецтвознавства
8
Докладніше…
Гордієнко Алла Миколаївна

Викладає дисципліни: 
1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
2. Риторика
3. Стилістика і культура мовлення

асистент

Досвід роботи: 
понад 20 років.

Сфера наукових інтересів: 
1. Українське народознавство
2. Декоративно-прикладне мистецтво
9
Докладніше…
Уліщенко Віолетта Валентинівна

Викладає дисципліни:

професор

Досвід роботи:
понад 30 років

доцент д.пед.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Методика інтерсуб’єктного навчання української літератури в загальноосвітній основній школі
2. Інноваційні навчально-виховні технології

10
Докладніше…
Підвойний Володимир Миколайович

Викладає дисципліни:
1. Турецька мова
2. Вступ до спеціальності «Філологія»
3. Лінгвокраїнознавство Туреччини
4. Ономастичні дослідження в турецькому мовознавстві
5. Актуальні проблеми лінгвістичної тюркології
6. Проблеми турецької термінології
доцент

Досвід роботи:
понад 20 років

доцент к.філол.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Історія
2. Лексикографія
3. Лексикологія тюркських мов
4. Порівняльне мовознавство

11 Докладніше… Мельникова Олена Вікторівна 

Викладає дисципліни:

асистент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
12

Докладніше…

Паламаренко Анатолій Нестерович

Викладає дисципліни:

професор

Досвід роботи:

професор народний артист України

Сфера наукових інтересів:

13 Докладніше… Кисла Тетяна Анатоліївна 

Викладає дисципліни:

асистент

Досвід роботи:
Сфера наукових інтересів: