Професорсько-викладацький склад

Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Степанова (Доманська) Олена Анатоліївна

Викладає дисципліни:

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:

10 років

доцент к. культ.

Сфера наукових інтересів:
Концептуальні дослідження національного культурного простору України

2 Барна Наталія Віталіївна 

Викладає дисципліни:
1. Методологія та організація наукових досліджень
2. Основи наукових досліджень
3. Проектування та дизайн готельних і туристично-рекреаційних комплексів


Докладніше…
професор

Досвід роботи: 18 років.

професор д.філос.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Культурологія та менеджмент

3 Бєлоусова Наталія Володимирівна

Викладає дисципліни: 
1. Туристичні ресурси світу
2. Основи географічних знань
3. Рекреаційні комплекси світу
4. Основи туризму та орієнтування
5. Спеціалізований туризм
6. Моніторинг світових туристичних послуг
7. Основи івентивного туризму
8. Активний туризм
9. Безпека вгалузі туризму

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: понад 25 років.

доцент к.геогр.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Конструктивна географія
2. Раціональне використання природних ресурсів та розвиток інклюзивного туризму в Україні

4 Танська Людмила Вацлавівна

Викладає дисципліни: 
1. Технологія та організація туристичної діяльності
2. Методи наукових досліджень
3. Організація туристичних подорожей
4. Планування та організація туристичного бізнесу


Докладніше…
ст. викладач

Досвід роботи: понад 15 років.

Сфера наукових інтересів:
1. Туристичний менеджмент і маркетинг
5 Безносюк Олена Іванівна

Викладає дисципліни: 
1. Організація екскурсійної роботи
2. Організація дозвілля туристів
3. Організація проектної і виставкової роботи

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи: понад 30 років.

Сфера наукових інтересів:
1.Етнографія
2. Історія України
3. Екологічні проблеми Полісся Київщини
6 Литовченко Владлена Володимирівна

Викладає дисципліни: 
1. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
3 роки.

доцент к.іст.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Збереження Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

7 Романенко Тетяна Василівна

Викладає дисципліни:
1. Управління проектами у світовому туризмі
2. Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс
3. Історія розвитку світового туризму
4. Світова художня культура
5. Історія архітектурних стилів та образотворчого мистецтва
6. Організація проведення народних свят
7. Етнографія та фольклористика
8. Звичаї і традиції народів світу

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
10 років

доцент к.іст.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Історія цензури
2. Друга світова війна
3. Загальні етнографічні дослідження

8 Євтушенко Ірина Володимирівна

Викладає дисципліни: 
1. Валеологія в туризмі
2. Рекреалогія та санаторно-курортне лікування
3. Стратегія та інновації курортної справи

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 
понад 25 років.

доцент к.псих.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Курортологія та рекреація

9 Доценко Анатолій Іванович

Викладає дисципліни:
1. Географія туризму
2. Зелений туризм
3. Туристичне країнознавство
4. Туристичне краєзнавство
5. Туристична політика зарубіжних країн
6. Стратегія регіонального розвитку країн світу


Докладніше…
професор

Досвід роботи:
понад 40 років.

професор д.географ.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Проблеми розселення населення України за територіальним показником

10 Лисенко Валерій Миколайович 

Викладає дисципліни:
1. Інформаційні системи в туризмі
2. Інфраструктура в туризмі

Докладніше…

асистент

Досвід роботи: понад 20 років.

Сфера наукових інтересів:
1. Інформаційні технології
2. Краєзнавчі аспекти Київської області
11 Проценко Валентина Миколаївна 

Викладає дисципліни:

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доцент к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

12 Монтрін Ірина Ігорівна

Викладає дисципліни:

Докладніше…

асистент

Досвід роботи: 
3 роки

к.е.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Маркетингові комунікації
2. Бренд-менеджмент

13 Вихор Віктор Григорович

Викладає дисципліни:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

14 Волинець Олександр Олександрович

Викладає дисципліни:

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:
9 років

к.філос.н.

Сфера наукових інтересів:

15 Аскеров Мукафат Гейбат огли 

Викладає дисципліни:

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

16 Железняк Олександр Васильович

Викладає дисципліни:

Докладніше… доцент

Досвід роботи:

доцент к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

17 Пліско Ірина Миколаївна

Викладає дисципліни:

Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи:

доцент к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

18 Смольський Олександр Сергійович

Викладає дисципліни:

Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи:

доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів:

19 Литвинова Катерина Андріївна

Викладає дисципліни:

Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи:

к.і.н.

Сфера наукових інтересів:

20 Струтинська Вікторія Василівна

Викладає дисципліни:

Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
21 Сичова Катерина Вікторівна

Викладає дисципліни:

Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів: