Професорсько-викладацький склад

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Ярошовець Тетяна Іванівна

Викладає дисципліни: 
1. Корпоративне управління видавничою діяльністю
2. Логіка і методика логічного аналізу тексту
3. Основи видавничої справи
4. Право видавця і редактора
5. Редагування суспільно-політичної літератури
6. Редагування наукової, науково-популярної літератури
7. Типологія помилок


Докладніше…
завідувач кафедри, доцент

Досвід роботи: понад 25 років.

к.філос.н. Сфера наукових інтересів: 
1. Видавничо-поліграфічні процеси в сучасному світі
2. Особливості редагування текстів в електронних ЗМІ
3. Законодавча база у сфері видавничо-поліграфічної справи
2 Адамчук Наталія Василівна 

Викладає дисципліни: 
1. Коректура
2. Редагування художньої та дитячої літератури
3. Редагування навчальної та довідкової літератури
4. Культура видання. Видавничі стандарти
5. Редагування рекламно-комерційної літератури
6. Видавнича справа та редагування


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:
8 років

доцент к.філол.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Літературна практика у професійній підготовці редакторів та видавців2. Редакторсько-видавнича підготовка літератури для дітей
3. Особливості роботи редактора при підготовці електронних видань4. Інтернет-технології у професійній діяльності редактора і журналіста
5. Сучасна українська література в контексті біблійної та народної міфології

3 Довбищенко Михайло Володимирович

Викладає дисципліни:
1. Історія України
2. Історія української державності
3. Релігієзнавство
4. Українська палеографія


Докладніше…
професор

Досвід роботи:
34 роки

доцент д.іст.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Історія церкви та релігійних рухів в Україні
2. Соціальна та політична історія України та Білорусії Литовсько-Польської доби

4 Бобренко Ростислав Всеволодович 

Викладає дисципліни: 
1. Макети і верстка
2. Комп’ютерна графіка
3. Шрифтознавство
4. Художнє оформлення та редагування
5. Графічний дизайн паковань
6. Ергономіка
7. Дизайн, конструювання та та художнє оформлення паковань
8. Оброблення текстової та зображувальної інформації


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:
8 років

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Естетична підготовка фахівців з видавничої справи, поліграфії та редагування

5 Гопкало Володимир Лаврентійович 

Викладає дисципліни: 
1. Фотографія та композиція

Докладніше… старший викладач

Досвід роботи:
11 років

Сфера наукових інтересів:
1. Поліграфія та автоматизація поліграфічного виробництва
2. Цифрові технології
6 Лоза Галина Іванівна

Викладає дисципліни:


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:

доцент к.н. з соц. комун.

Сфера наукових інтересів:

7 Задольський Аркадій Миколайович 

Викладає дисципліни: 
1. Організація та економіка видавничої діяльності
2. Маркетинг і промоція видань
3. Економіка і організація виробництва
4. Менеджмент і маркетинг у пакуванні
5. Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень
6. Організація видавничо-поліграфічних виробництв
7. Метрологія, стандартизація та сертифікація і управління
8. Екологія в паковальному виробництві
9. Технологія виготовлення паперу і картону

Докладніше… доцент

Досвід роботи:

доцент к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

8 Козак Петро Миколайович 

Викладає дисципліни:
1. Способи друку для різних видів друкованої продукції
2. Додрукарські технології та обладнання
3. Видавничо-поліграфічні технології та обладнання
4. Вступ до спеціальності
5. Післядрукарські технології та обладнання
6. Оцінювання якості вимог до друкування та етикетки
7. Теоретичні основи фото- та копіювальних процесів
8. Системи захисту друкованої продукції
9. Паковальні матеріали і тара

Докладніше… старший викладач

Досвід роботи:
понад 10 років

Сфера наукових інтересів:
1. Досягнення науки і техніки в сучасній поліграфії
2. Нанотехнології
9 Лисенко Валерій Миколайович 

Викладає дисципліни: 
1. Охорона праці в галузі
2. Новітні технології в пакованні
3. Інформаційні технології
4. Перспективні напрямки і методи досліджень у галузі
5. Web-практика у web- дизайні
6. Підготовка видання
7. Видавничо-поліграфічні стандарти

Докладніше… старший викладач

Досвід роботи: 
понад 20 років.

Сфера наукових інтересів:
1. Створення веб-сайтів
2. Електронна картографія
3. Розвиток медіа та комунікаційних технологій
4. Туристична діяльність
5. Література
6. Журналістика
7. Краєзнавство
10 Неділько Тетяна Петрівна 

Викладає дисципліни: 
1. Книжкові видання
2. Газетно-журнальні видання
3. Текстознавство
4. Сучасне книгознавство

Докладніше… старший викладач

Досвід роботи:
14 років

Сфера наукових інтересів:
1. Методика викладання української мови та літератури для осіб з вадами слуху
2. Інтеграція в освітнє середовище осіб з інвалідністю
11 Піц Анна Василівна 

Викладає дисципліни: 
1. Теорія та історія видавничої справи та редагування
2. Видавнича діяльність української діаспори
3. Сучасний видавничо-поліграфічний процес

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:
9 років

Сфера наукових інтересів:
1. Система державного управління кіноіндустрією в 1945-1956 рр.
12

 

 

13

Новіков Володимир Васильович 

Викладає дисципліни:

 

Андрейчук Леся Йосипівна

 

Викладає дисципліни:

 

 

 

 

Докладніше…

 

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

 

доцент

 

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:

 

 

 

Сфера наукових інтересів: