Професорсько-викладацький склад

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене
звання
Науковий
ступінь
1 Уліщенко Віолетта Валентинівна 

Викладає дисципліни:

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:
32 роки

професор д.пед.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Методика інтерсуб’єктного навчання української літератури в загальноосвітній основній школі
2. Інноваційні навчально-виховні технології

2 Кнодель Людмила Володимирівна 

Викладає дисципліни: 
1. Країнознавство
2. Українознавство
3. Іноземна мова спеціальності


Докладніше…
професор

Досвід роботи: 
понад 35 років

професор д.філол.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Вища освіта закордоном

3 Потьомкіна Світлана Григорівна

Викладає дисципліни:

Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів: 
4 Люшневська Тетяна Георгіївна 

Викладає дисципліни:
1. Практичний курс ІІ іноземної мови
2. Граматичні та стилістичні аспекти перекладу ІІ іноземної мови
3. Техніка перекладу ІІ іноземної мови
4. Друга іноземна мова (німецька)
5. Лінгвокраїнознавство країн ІІ іноземної мови
6. Сучасна ділова іноземна мова
7. Проблеми соціокультурного варіювання мови в аспекті перекладу (німецька мова)


Докладніше…
ст. викладач

Досвід роботи:
понад 35 років – 25 років викладацької практики у ВНЗ,
19 років перекладацької діяльності

Сфера наукових інтересів: 
1. Германістика
2. Мовознавство
3. Переклад
4. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн
5 Погрібна Лариса Станіславівна

Викладає дисципліни: 
1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
2. Практичний курс першої іноземної мови
3. Практика перекладу першої іноземної мови
4. Лінгвокраїнознавство країн І іноземної мови
5. Наукове спілкування іноземною мовою


Докладніше…
доцент

Досвід роботи: 
понад 20 років

к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Екологія
2. Педагогіка
3. Лінгвістичне релігієзнавство
4. Семіотика культури
5.Теорія комунікації

6 Танська (Матвіюк) Тетяна Михайлівна

Викладає дисципліни:

Докладніше… асистент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
7 Захарченко Михайло Миколайович 

Викладає дисципліни: 
1. Друга іноземна мова (французька)

Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи: 
7 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Стилістика та культура французької мови
8 Ткаченко-Махінова Вікторія Володимирівна

Викладає дисципліни:
1. Практична граматика
2. Практичний курс першої іноземної мови
3. Практика перекладу першої іноземної мови
4. Аспектний переклад
5. Історія основної іноземної мови
6. Термінологія першої іноземної мови
7. Методика викладання іноземної мови
8. Основи синхронного перекладу
9. Переклад спеціальних текстів
10. Еквівалентність перекладу семантиці мовних одиниць
11. Історія основної іноземної мови


Докладніше…
ст. викладач

Досвід роботи:
понад 30 років

Сфера наукових інтересів: 
1.Теорія та методика викладання
2. Професійна освіта
9 Григоренко Наталія Валеріївна 

Викладає дисципліни:
1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
2. Практичний курс першої іноземної мови


Докладніше…
ст.викладач

Досвід роботи: 
21 рік

Сфера наукових інтересів: 
1. Розвиток дiалогiчного мовлення на основi використання фрагментiв художнiх текстiв
10 Свіжевська Світлана Андріївна

Викладає дисципліни:

Докладніше… доцент

Досвід роботи:

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

11 Катрич Таїсія Миколаївна 

Викладає дисципліни:
1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
2. Практичний курс ІІІ іноземної мови (іспанська)


Докладніше…
ст.викладач

Стаж науково-педагогiчний: 11 рокiв, педагогiчний: понад 25 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Вивченнядругої iноземної мови в порiвняннi з першою iноземною мовою
12 Рокосовик Наталія Василівна

Викладає дисципліни:


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

13 Терещук Марія Олександрівна 

Викладає дисципліни: 
1. Практична граматика
2. Західноєвропейська мова

Докладніше… асистент

Досвід роботи: 
понад 6 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Сприйняття мовлення
2. Міжмовна інтерференція
3. Перекладознавство
4.Лінгвокультурологія
5. Лінгвостилістика
6. Граматика
14 Цибулько Володимир Олександрович

Викладає дисципліни:

Докладніше…  ст. викладач

Досвід роботи:

к. культурології

Сфера наукових інтересів:

15 Коромисел Микола Володимирович 

Викладає дисципліни:
1. Теорія та практика перекладу
2. Іноземна мова спеціальності
3. Практика усного та писемного мовлення


Докладніше…
асистент

Досвід роботи: 
9 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Аксіологічна концептологія
2. Контрастивна лінгвістика
 16 Сандовенко Ірина Василівна

Викладає дисципліни:

 

 

Докладніше…  старший викладач

Досвід роботи: 

Сфера наукових інтересів: 
17 Проценко Анастасія Володимирівна 

Викладає дисципліни:

Докладніше…  асистент

Досвід роботи: 

Сфера наукових інтересів: 
18 Гусаренко Валентина Миколаївна 

Викладає дисципліни:
1. Іноземнамова (за професійним спрямуванням)
2. Західноєвропейська мова


Докладніше… 
ст. викладач

Досвід роботи: 
понад 30 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Лінгвістика
2. Прикладна лінгвістика
19 Ожема Інна Сергіївна

Викладає дисципліни: 
1. Практичний курс основної іноземної мови
2. Практика перекладу основної іноземної мови
3. Домашнє читання
4. Основи теорії мовної комунікації
5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
6. Іноземна мова поглибленого вивчення
7. Іноземна мова спеціальності
8. Практикум перекладу
9. Ділова іноземна мова


Докладніше… 
ст. викладач

Досвід роботи: 
3 роки

Сфера наукових інтересів:
1. Документна лінгвістика
2. Новітні технології у процесі викладання англійської мови
3. Міжнародні відносини
4. Глобальні проблеми сучасності
5. Розвиток критичного мислення