Професорсько-викладацький склад

За означене десятиліття колективом кафедри пройдено значний науковий, організаційний і педагогічний шлях, сформовано фундамент для успішної реалізації навчального процесу та якісної підготовки фахівців документознавчого профілю. Отриманий результат – це щоденна праця колективу викладачів, для яких робота на кафедрі стала натхненням. З її витоків до сьогодення на кафедрі працює не просто колектив колег, а громада однодумців, кожен із яких – фахівець своєї справи, прекрасний педагог і чудова людина. Сьогодні на кафедрі працює 6 співробітників.

У складі кафедри:

  • докторів наук, професорів – 1;
  • кандидатів наук, доцентів – 4;
  • старших викладачів – 3.

Серед них:

Волинець Олександр Олександрович – завідувач кафедри, кандидат філософських наук, професор.

Викладає дисципліни:

1. Патентознавство
2. РR технології
3. Інформаційні війни
4. Системи управління електронним документообігом
5. Формування баз даних у документознавстві
6. Основи телекомунікацій та електронної комерції

Науково-педагогічний стаж роботи в Університеті «Україна»: 9 років.

Коло наукових інтересів:

1. Реклама
2. Зв’язки із громадськістю

Докладніше…


Барна Наталія Віталіївна – доктор філософських наук, професор.

Викладає дисципліни:

Досвід роботи: 18 років

Коло наукових інтересів:

1. Культурологія і менеджмент

Докладніше…


Кудрейко Олександр Миколайович – кандидат наук з державного управління, доцент.

Викладає дисципліни:

1. Філософія державного управління
2. Психологія лідерства
3. Державне управління та державні установи

Досвід роботи: 28 років

Коло наукових інтересів:

1. Політика
2. Державне управління

Докладніше…


Демиденко Ярослава Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент.

Викладає дисципліни:

Досвід роботи:

Коло наукових інтересів:

Докладніше…


Вертій Жанна Сергіївна – кандидат наук із соціальних комунікацій.

Викладає дисципліни:

Досвід роботи:

Коло наукових інтересів:

Докладніше…


Ткаченко Оксана Олексіївна – старший викладач

Викладає дисципліни:

1. Архівознавство
2. Документально-інформаційні комунікації
3. Економіка інформаційної діяльності
4. Інформаційні технології в документознавстві
5. Державна інформаційна політика

Науково-педагогічний стаж роботи в Університеті «Україна»: 9 років.

Коло наукових інтересів:

1. Соціальний аспект в етичному розумінні освітян

Докладніше…


Ткаченко Наталія Олексіївна – старший викладач.

Викладає дисципліни:

1. Загальне діловодство
2. Технічне забезпечення інформаційної діяльності
3. Довідково-інформаційні фонди та їх формування
4. Бібліографознавство
5. Аналітико-синтетична переробка документної інформації

Науково-педагогічний стаж роботи в Університеті «Україна»: понад 8 років.

Коло наукових інтересів:

1. Соціальні комунікації та гендер

Докладніше…


Мірошніченко Ольга Іванівна – старший викладач.

Викладає дисципліни:

1. Вступ до спеціальності
2. Музеєзнавство
3. Музеєзнавство в туризмі
4. Загальне документознавство
5. Діловодство в туризмі

Стаж педагогічної діяльності: понад 25 років.

Коло наукових інтересів:

1. Архівознавство
2. Культурологія
3. Краєзнавство
4. Психологія дітей з особливими потребами

Докладніше…


Викладачі кафедри брали активну участь у підготовці навчально-методичного забезпечення для дистанційної форми навчання за спеціальністю «Діловодство» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». У рамках проведення експерименту щодо організації системи дистанційного навчання провідні викладачі кафедри проходили підвищення кваліфікації в Національному технічному університеті України «КПІ» за напрямом «Дистанційне навчання», спеціальність «Педагогіка вищої школи».

На кафедрі розповсюджений досвід роботи кращих викладачів, з метою допомоги молодим в оволодінні педагогічної діяльністю проводяться майстер-класи найбільш досвідчених викладачів.